Model kapitału ludzkiego - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Model kapitału ludzkiego - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (137 KB)
1 strona
798Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: model kapitału ludzkiego; czynniki, które decydują o wyborze modelu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

2. Model kapitału ludzkiego Opiera się na założeniu, że człowiek ma nieograniczone możliwości rozwoju i może stale powiększać swój potencjał. Stosownie do tego podejścia zadaniem organizacji będzie przede wszystkim dobór ludzi o odpowiednich cechach osobowości a następnie inwestowanie w ich rozwój. Pożądane cech osobowości: - otwartość - pozytywne nastawienie wobec życia i ludzi - ambicja Tu wstępna selekcja nie jest sprawą kluczową lecz najważniejsze stają się warunki jakie panują w organizacji.

a) zalety:

- stabilizacja personelu - zaangażowanie personelu - rozwój kultury organizacyjnej - unikanie kosztów związanych z fluktuacją, odchodzeniem pracowników

b) wady: - wysokie koszty kształcenia pracowników - niejasne i trudne do ustalenia kryteria przy przyjmowaniu pracowników i awansie

Który model wybrać? Czynniki, które decydują o wyborze modelu 1. Strategia rynkowa jaką realizuje firma: - gdy firma obniża koszty, jest tanim producentem masowych dóbr to stosujemy model

sita

- gdy firma chce konkurować poprzez markę to wybieramy model kapitału ludzkiego 2. Warunki na rynku pracy, na którym działa firma: - gdy jest nadmiar pracowników – model sita - gdy jest deficyt pracowników lub tylko w określonych dziedzinach – model kapitału

ludzkiego 3. Relacje ze związkami zawodowymi: - gdy są silne- model kapitału ludzkiego - gdy są słabe – model sita

4. Jakość pracowników na rynku pracy: - model sita – system szkolnictwa jest dobry - model kapitału ludzkiego – uczelnie słabo kształcące

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument