Medycyna ratunkowa - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Poznan University of Medical Sciences
jeden_i_pol
jeden_i_pol8 marca 2013

Medycyna ratunkowa - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Poznan University of Medical Sciences

PDF (250 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny medycyny: medycyna ratunkowa; niewydolność krążenia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Medycyna Ratunkowa

Medycyna Ratunkowa

W9 07.05.2005

Ostra niewydolność krążenia

Definicja:

Niewydolność kążenia pochodzenia sercowego jest to niemożność zapewnienia przez serce

potrzebnej organizmowi pojemności minutowej przy zachowanym prawidłowym ciśnieniu

późnorozkurczowym, prowadząca do patologicznego zmniejszenia przepływu krwi przez

tkanki inarządy.

Pojemność minutowa serca:

Objętość krwi wyrzucana przez serce w jednostce czasu.

PMS = objętość wyrzutowa x częstość pracy serca

Parametry wpływające na objętość wyrzutową:

 Kurczliwość mięśnia sercowego

 Obciążenie wstępne (preload)

 Obciążenie następcze (afterload)

Na kurczliwość mięśnia sercowego wpływają parametry:

 Sprawność włókien mięśniowych

 Liczba włókien mięśniowych

 Sekwencja pobudzenia elektrycznegi i mechanicznego

Obciążenie wstępne (preload):

 Objętość krwi krążącej wprost

 Wielkość powrotu żylnego proporcjonalne

 frakcja wyrzutowa odwrotnie

 podatność rozkurczowa ściany komór proporcjonalne

Frakcja wyrzutowa- stopień oprżniania komór w czasie skórczu, w %

Podatnosć rozkurczowa ściany komór- elastyczność ściany mięśnia sercowego

Obciążenie następcze (afterload):

 opory na drodze odpływu krwi w sercu

 stopień obkurczenia tętnic obwodowych i płucnych

 objetość i lepkość krążącej krwi

Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego

Przyczyny:

 zmniejszenie siły skurczowej serca, na skutek uszkodzenia włókien mięśniowych lub nadmiernego wzrostu obciążenia wstępnego

 patologiczny spadek obciążenia wstępnego (odma prężna, tamponada serca)

 patologiczny wzrost obciążenia następczego (stenoza zastawki dwudzielnej; aortalnej)

 zaburzenie rytmu pracy serca

docsity.com

Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego

Ostra niewydolność lewokomorowaOstra niewydolność prawokomorowa

* zawał mięśnia sercowego (kurczliwość) * zator tętnicy płucnej (pat.ob.nast)

* przełom nadciśnieniowy (pat.ob.nast) * odma wentylowa (pat.ob.wst)

* tamponada serca (patob.wst)

* stan astmatyczny (pat.ob.nast)

Rodzaje niewydolności krążenia:

 niewydolność z zespołem małego rzutu- niedostateczna objętość wyrzutowa co powoduje spadek objetości minutowej

 niewydolność z zespołem dużego rzutu- zbyt małe zaopatrzenie w krew obwodu w stosunku do zapotrzebowania tkankowego przy zwiekszonej pojemności minutowej

(niedokrwistośc, nadczynność tarczycy)

Niewydolnosć krażenia pochodzenia obwodowego (naczyniowego)

Przyczyny:

 zmnejszenie objętości krążącej krwi

 względny niedobór krwi- nerwowe, humoralne lub mieszane zaburzenie regulacji napięciowych naczyń

Objawy niewydolności lewokomorowej:

 duszność nasilająca się w pozycji leżącej

 ból w klatce piersiowej

 kaszel z odksztuszaniem pienistej, krwistej plwociny

 pobudzenie i niepokój

Objawy niewydolności prawokomorowej:

 zastój żylny (nadmierne wypełnienie żył szyjnych i podstawy języka)

 przyrost masy ciała i obrzęki

 powiększenie wątroby- „wątroba zastoinowa”

 płyn w jamie otrzewnowej i opłucnowej

 białkomocz „nerki zastoinowe”

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument