Materiał - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Materiał - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (3 MB)
35 strona
593Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: materiały; klasyfikacja, definicje; proces projektowania, metodologia wyboru.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 35

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 35 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 35 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 35 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 35 pages

Pobierz dokument
M Dobor 1-4got cz1.pdf

Materia – co to jest?

W technice MATERIA to tworzywo lub substancja o

okre!lonych w asno!ciach, stosowana w budownictwie

oraz do wytwarzania wyrobów codziennego u"ytku,

maszyn narz#dzi lub preparatów.

docsity.com

Jak klasyfikowa$ materia y?

Ze wzgl#du na pochodzenie:

• NATURALNE

• SZTUCZNE (IN%YNIERSKIE)

docsity.com

Ze wzgl#du na budow# i w asno!ci:

•METALE I ICH STOPY

•CERAMIKA

•POLIMERY

•KOMPOZYTY

Ze wzgl#du na zastosowanie:

•MATERIA&Y KONSTRUKCYJNE

•MATERIA&Y FUNKCJONALNE

docsity.com

Miejsce analizy doboru materia u w procesie projektowania

docsity.com

Proces projektowania

Proces stworzenia, przekszta!cenia i uzyskania

opisu obiektu

Proces przekszta!cenia pocz"tkowego obrazu

obiektu w ostateczny

Przekszta!cenie to generuje opisy przej#ciowe -

rozwi"zania przej#ciowe

Rozwi"zanie ostateczne - proces decyzyjny

wyboru jednego rozwi"zania z wielu przej#ciowych

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Metodologia

wyboru

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Historia odkurzacza

docsity.com

docsity.com

Porównanie ceny, mocy i masy odkurzaczy

Rodzaj odkurzacza i

data produkcji

Podstawowy

materia

Moc [W] Masa [kg] Cena*

Nap!d r!czny, 1900 Drewno p ótno,

skóra

50 10 £240/$380

Cylindryczny, 1950 Stal niskow!glowa 300 6 £96/$150

Cylindryczny, 1985 Wyciskany ABS i

polipropylen

800 4 £60/$95

Dyson, 1995

(typu cyklon)

Polipropylen,

poliw!glan, ABS

1200 6,6 £190/$300

* ceny odniesione do roku 1995

docsity.com

Whirlwind, Chicago 1869 – ma

wi#kszo!$ elementów wspó czesnego odkurzacza z wyj'tkiem nap#du. Si a ss'ca by a realizowana za pomoc' wentylatora z nap#dem pasowym i korbk' n górze uchwytu

Hercules 1904 Regina, Model A,

1905

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 35 pages

Pobierz dokument