Program Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. University of Wroclaw

Program Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. University of Wroclaw

PDF (64 KB)
1 strona
379Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z socjologii: program Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

PROGRAM Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u

Etap I (nowicjat)

nie krótszy niż 2 m-ce i nie dłuższy niż 3 m-ce – omawiany przez społeczność - nie przejście na drugi etap skutkuje wypisem bądź podpisaniem kontraktu

krótkoterminowego (do 6 m-cy pobytu - bez przywilejów określonych w 3 etapie)Cel – Aklimatyzacja, uzyskanie motywacji do kontynuowania terapii.

Obowiązki - zapoznanie i przestrzeganie regulaminu ośrodka, wybór terapeuty, uczestnictwo (lub deklaracja uczestnictwa) w grupie wstępnej-motywacyjnej. Przywileje - kontakt telefoniczny z osobami bliskimi (po wyborze terapeuty),

wychodzenie poza teren ośrodka z osobami mającymi wolne wyjścia.

Etap II (domownik)trwa nie krócej niż do 9 m-ca pobytu i nie dłużej niż do 11 m-ca pobytu –

omawiany przez społeczność - nie przejście na trzeci etap skutkuje podpisaniem kontraktu indywidualnego celem dokończenia terapii (nie dłuższy niż 2 m-ce)Cel – uświadomienie przyczyn i możliwości nawrotów choroby, konfrontacja -

wyobrażenia o sobie a realia (dzięki informacją zwrotnym) nabycie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, eliminacja zachowań aspołecznych,

wzmocnienie poczucia wartości. Obowiązki – uczestnictwo w 3 grupach (destrukcja, nawroty oraz ofiar przemocy

i przeżyć traumatycznych), intensywna terapia indywidualna (realizacja IPT), objęcie i pełnienie funkcji w tym co najmniej 2 funkcji kierowniczych, aktywność

na społeczności i w życiu domu. Przywileje – odwiedziny rodziny, samodzielne wychodzenie poza teren ośrodka, przepustki do domu, współdecydowanie na społecznościach (prawo głosu), czas

wolny (w trakcie planu dnia) na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, możliwość bycia w związku z drugą osobą (brak abstynencji seksualnej), korzystanie z

komputera, możliwość podjęcia nauki. O możliwości uzyskania przywilejów decyduje społeczność poprzez głosowanie.

Etap III (monarowiec)

trwa do 18-go m-ca pobytuCel - Readaptacja – przystosowanie do życia poza ośrodkiem.

Obowiązki – wyjazdy na przepustki jako opiekun, pomoc osobom funkcyjnym, opieka nad nowicjuszami,uczestnictwo w planie dnia od pobudki przez

gimnastykę, odprawę z jasnym określeniem czynności jakie będzie pacjent wykonywał w danym dniu (do momentu podjęcia pracy zarobkowej) po 1 m-cu

bycia monarowcem następuje omówienie przez społeczność. Przywileje – możliwość posiadania i korzystania z telefonu komórkowego,możliwość picia kawy (2 dziennie z 2 łyżeczek- sypanej lub 1,5 łyżeczki – rozpuszczalnej na szklankę ¼ litra), (w momencie podjęcia pracy zarobkowej dowolna ilość i moc kawy), brak obowiązku sprawdzania trzeźwości przez SOM (Służba Ochrony MONARu), po

miesięcznym omówieniu możliwość podjęcia pracy zarobkowej.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument