Konkurencja - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Konkurencja - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (339 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: konkurencja; warunki istnienia, sytuacja , monopol.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Wykład nr 12 KONKURENCJA

Konkurencja eliminuje grupy słabsze z rynku , objawia się obniżeniem poziomu życia grup ,

warstw i krajów najsłabszych . Konkurencja zapewnia postęp , ale nie zawsze daje efekty

pożądane . Rynek jest narzędziem efektywnościowym , nie zapewnia stabilizacji , równowagi

długookresowej .

Państwo musi działać ( ingerować ) bo mechanizmy rynkowe nie zawsze mogą

funkcjonować same , pewne problemy nie mogą być rozwiązane przez konkurencje .

Jakie to problemy :

 Demografia ( konieczność regulowania demografii )

 Bogactwo ( konieczność regulowania aby nie tworzyły się dwa bieguny – bieda i bogactwo )

 Opieka nad krajami słabszymi

Gospodarka dostarcza takich mechanizmów konkurencyjnych , które nie zawsze są uczciwe .

Konkurencja nieuczciwa – cena dobra niższa od kosztów ich wytworzenia ( urząd

ochronny konsumenta )

Konkurencja jest narzędziem pożądanym , bo jest narzędziem innowacyjnym , pobudzającym

gospodarkę .

Warunki istnienia konkurencji :

 Muszą być co najmniej dwa podmioty w danej dziedzinie ( gałęzi )

 Cele tych podmiotów muszą być wykluczające się , antagonistyczne

 Między podmiotami musi istnieć wolna konkurencja Jeżeli trzeci warunek nie jest spełniony ( nie ma konkurencji 0 to powstaje kooperacja ,

współpraca , firmy nie chcą ze sobą konkurować i zawierają porozumienia .

Zrzeszenia monopolistyczne nie zawsze są dopuszczalne .

Jeżeli drugi warunek nie jest spełniony , to powstaje sytuacja neutralności .

SYTUACJA KONKURENCJI

0 Konkurencja cenowa ( narzędziem konkurencji jest cena ) 1 Konkurencja niecenowa – strategia marketingowa

 promocja

 reklama

 serwis

 usługi

Cenodawca – podmiot który dzięki swej sile ekonomicznej ustala cenę

Cenobiorca – podmiot , który musi akceptować cenę , dla niego cena jest wielkością

zewnętrzną , dlatego musi ją przyjąć .

docsity.com

MONOPOL

 Naturalny ( związana np. z surowcami , czyli uwarunkowany czynnikami naturalnymi , geograficznymi , klimatycznymi )

 Państwowy ( państwowo – administracyjny ) związany z uwarunkowaniami prawnymi , uzasadniony prawem

 Techniczny , ekonomiczny lub techniczno – ekonomiczny ( wynika z działalności przedsiębiorstwa , dzięki szybszemu zdobyciu siły technicznej lub ekonomicznej )

Rynek od strony podaży ( sprzedający ) Rynek od strony popytu ( kupujący )

czysta konkurencja czysta konkurencja

konkurencja konkurencja monopolistyczna

monopolistyczna

oligopol oligopson

monopol pełny monopson

( wyłączność sprzedawcy ) ( wyłączność nabywcy )

Monopol bilateralny – monopol natrafia na monopson , jedynym narzędziem

działania jest tu negocjacja między podmiotami .

A – konkurencja doskonała

B – konkurencja niedoskonała

 oligopol

 oligopson

 monopol

 monopson

Koncepcja ( zmienności ) intensywności konkurencji

 konkurencja potencjalna

 konkurencja efektywna Potencjalna intensywność konkurencji , to rozpatrywanie konkurencji przy założeniu, że

procesy konkurencji na rynku nie podlegają zakłóceniom , ani ograniczeniom ze strony

uczestników tego rynku , ani innych podmiotów gospodarczych .

Efektywna intensywność konkurencji – w analizie bierze się pod uwagę zakłócenia

występujące w procesach konkurencji , pochodzące od samych podmiotów bądź innych

uczestników rynku .

Intensywność

konkurencji

duopol wąski szeroki polipol oligopol oligopol

Polipol – jest to rynek doskonały

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument