Formy prezentacji algorytmu i ich charakterystyka - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin
mila_dziewczyna
mila_dziewczyna6 marca 2013

Formy prezentacji algorytmu i ich charakterystyka - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin

PDF (210 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczą zagadnień z dziedziny informatyki ekonomicznej: formy prezentacji algorytmu i ich charakterystyka; metoda graficzna, schemat blokowy, metoda przetwarzania, tablica decyzyjna, drzewo decyzji, metody opisow...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument
1

22. Formy prezentacji algorytmu i ich charakterystyka

Metoda graficzna, metoda ta wykorzystuje schematy blokowe, schematy przetwarzania,

tablice decyzyjne, drzewa decyzji i tablice krzyżowe. Schemat blokowy, to przedstawienie rodzaju i kolejności wykonywania czynności w formie graficznej za pomącą określonych symboli graficznych i przy zachowaniu pewnych reguł łączenia bloków. Kształt każdego z symboli określa rodzaj czynności. Wyróżnia się bloki graniczne, wejścia/wyjścia, podstawiania, decyzyjne, komentarza oraz łączniki.

Warto dodać, że schemat blokowy uznaje się za jedną z czytelniejszych metod. Inna metoda, to metoda przetwarzania, która służy do opisy technologicznego

poszczególnych procesów przetwarzania danych w systemie. Schemat ten składa się z trzech części. W części graficznej przedstawia się algorytm procesu przetwarzania danych w systemie, w kolejnej, nazywanej opisową, umieszcza się komentarz a w ostatnia to legenda wyjaśniająca znaczenie symboli. Inną metodą prezentacji algorytmu są tablice decyzyjne, ich podstawą budowy są związki przyczynowo-skutkowe i składają się z czterech głównych bloków. Inna metoda to tablica krzyżowa. Pokazywanie związków polega na tym, by w

odpowiednim wierszu i kolumnie określonego znaku. Tablice krzyżowe mogą być znakowe lub liczbowe. Inna metoda to drzewo decyzji. Metoda ta pozwala na przedstawienie procesu realizacji

decyzji. Istnieją także metody opisowe i tu wyróżnia się słowne, matematyczne i języka strukturalnego.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument