Obowiązkowe ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Obowiązkowe ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (102 KB)
1 strona
711Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: obowiązkowe ubezpieczenia; podział ubezpieczeń.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Obowiązkowe ubezpieczenia to: - OC kierujących pojazdami silnikowymi - OC gospodarstw rolnych ponad 1h - Ubezpieczenia budynków powiązanych z budynkami gospodarstw rolnych Ustawa z 1996 roku wprowadza obowiązkowe ubezpieczenia doradców podatkowych, ponieważ prowadzą działalność o dużym ryzyku. Ubezpieczyciel przedstawia ministrowi finansów ogólne warunki ubezpieczeń. Zasady dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych określa ubezpieczyciel. Ogólne warunki określają prawa i obowiązki ubezpieczonych, sankcje za zerwanie umowy terminu zgłaszania szkody itp. Warunkiem ubezpieczenia jest zawarcie umowy określanej przez prawo. Ubezpieczenia obowiązkowe występują wtedy, gdy wymaga tego interes społeczno-ekonomiczny, wynika to z potrzeby ochrony poszkodowanych. Ubezpieczenia

dobrowolne są to wszystkie rodzaje ubezpieczeń oprócz ubezpieczeń obowiązkowych. Podział ubezpieczeń: 1. ze względu na podmiot ubezpieczenia dzielimy na: majątkowe i osobowe 2. indywidualne (1polisa – 1ryzyko) i zbiorowe(1polisa – wielość ryzyk) 3. publiczne i prywatne 4. komercyjne i wzajemne 5. ze względu na lokalizację ryzyka: morskie i lądowe 6. międzynarodowe i krajowe

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument