Ekonomiczna ocena działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych modeli - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_8415 kwietnia 2013

Ekonomiczna ocena działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych modeli - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. Poznan University of Economics

DOC (123 KB)
13 strona
647Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu badań operacyjnych dotyczące ekonomicznej oceny działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych modeli.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

EKONOMICZNA OCENA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH

MODELI

Opis funkcjonowania organizacji.

Przedmiotem analizy niniejszej pracy jest spółka Z.O.O. działająca wXXXXX, której przedmiotem działalności jest produkcja odzieży niemowlęcej i dziecięcej. Spółka zarejestrowana jest w sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Firma działa od 1997 roku i nadal kontynuuje swoją działalność.

Odbiorcy produkcji znajdują się na terenie całego kraju.

Model prosty

i R < i M < i K < i S < i Z

Wskaźniki:

i R - dynamika zmian zatrudnienia. i M - dynamika zmian majątku. i K - dynamika zmian kosztów. i S - dynamika zmian sprzedaży. i Z - dynamika zmian zysku netto.

Wyniki:

R 2005 24 i R = ────── x 100% = ────── x 100% = 104,34%

R 2004 23

R 2006 23 i R = ────── x 100% = ────── x 100% = 95,83%

R 2005 24

Analizując powyższe wyniki można stwierdzić, iż zatrudnienie w 2005 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 4,34%, a w roku 2006 w stosunku do roku 2005 spadło o 4,17%.

M 2005 246 i M = ────── x 100% = ────── x 100% = 101,65%

M 2004 242

M 2006 224 i M = ────── x 100% = ────── x 100% = 91,05%

M 2005 246

Analizując wartość majątku przedsiębiorstwa widzimy, iż w roku 2005 nastąpił niewielki wzrost do roku poprzedniego, natomiast w latach 2006, 2005 nastąpił spadek wartości majątku o niespełna 9%.

K 2005 1006 i K = ────── x 100% = ────── x 100% = 87,02%

K 2004 1156

K 2006 870 i K = ────── x 100% = ────── x 100% = 83,09%

K 2005 1047

Analizując poziom kosztów w kolejnych latach można stwierdzić, iż tak w roku 2005 jak i 2006 koszta spadały. Odpowiednio w roku 2005 obniżka wyniosła 12.98% w stosunku do roku 2004, a w 2006 roku obniżka wyniosła 16,91% w stosunku do roku 2005.

S 2005 1047 i S = ────── x 100% = ────── x 100% = 85,81%

S 2004 1220

S 2006 875 i S = ────── x 100% = ────── x 100% = 83,57%

S 2005 1047

Analizując poziom sprzedaży widzimy, iż w kolejnych latach, podobnie jak to miało miejsce przy kosztach, następuje spadek. A mianowicie w roku 2005 obniżka wyniosła 14,19% w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2006 16,43% w stosunku do roku poprzedniego.

Z 2005 246 i Z = ────── x 100% = ────── x 100% = 101,65%

Z 2004 242

Z 2006 0 i Z = ────── x 100% = ────── x 100% = 0%

Z 2005 246

Analizując poziom zysku można stwierdzić, iż w przedsiębiorstwie nastąpiło załamanie finansowe, które ujawniło się w postaci braku zysku w 2006 roku.

2005 ────── = 100,34 < 101,65 > 87,02 > 85,01 <101,65 2004

Analizując sytuację przedsiębiorstwa można powiedzieć, że na przełomie lat 2005-2004 zatrudnienie wzrastało nieznacznie wolniej niż zmiany zachodzące w majątku, co jest pozytywnym objawem. Natomiast negatywnym objawem są zmiany zachodzące w kosztach oraz sprzedaży, których wskaźniki spadają, jest to relacja nieprawidłowa. Pozytywne jest natomiast to, że w firmie nastąpił wzrost zysku w stosunku do roku poprzedniego, relacja prawidłowa. 2006 ────── = 95,83 > 91,05 > 83,09 ≤ 83,57 > 0 2005

Analizując sytuacje przedsiębiorstwa w latach 2006-2005 od razu można zauważyć, że relacje wskaźników przedstawiają się znacznie gorzej niż w poprzednim okresie, a mianowicie: zatrudnienie malało wolniej niż zmiany zachodzące w majątku oraz koszty. Zmiany w kosztach kształtowały się prawie na równi ze zmianami w sprzedaży w związku z tym firma nie wygenerowała zysku.

Model rozwinięty.

M S S Zn ZnZn i ──── < i ──── < i ──── < i ──── i < ──── i < ──── R M R S M Kw

i T < i Pr < i Wp < i Zsp < i Zm < i Zkw

Wskaźniki: M majątek

T = ────── = ──────────── – techniczne uzbrojenie pracy R zatrudnienie

S sprzedaż Pr = ────── = ──────────── – produktywność majątku

M majątek

S sprzedaż Wp = ────── = ──────────── – wydajność pracy

R zatrudnienie

ZN zysk netto Zsp = ────── = ──────── 100% – zyskowność sprzedaży

S sprzedaż

ZN zysk netto Zm = ────── = ──────── 100% – zyskowność

M majątek

Zn zysk netto Zkw = ────── = ───────── 100% – zyskowność kapitału własnego

K kapitał własny

Wyniki Wskaźniki 2006 2005 2004

T 9,730 10,25 10,52 Pr 3,906 4,256 5,040 Wp 3,804 4,362 5,304

Zsp (%) 0 2,29 (%) 3,19 (%) Zm (%) 0 9,75 (%) 16,11 (%) Zkw(%) 0 2,38 (%) 3,37 (%)

Przedrostek „i” – oznacza dynamikę

Wskaźniki 2006

────── 2005

2005 ──────

2004 i T (%) 94,92 (%) 97,43 (%) i Pr (%) 91,77 (%) 84,44 (%) i Wp (%) 87,20 (%) 82,24 (%) i ZSP (%) 0 71,79 (%) i Zm (%) 0 60,52 (%) i Zkw (%) 0 70,62 (%)

2005 ────── = 97,43% > 84,44% > 82,24% > 71,79% > 60,52% < 70,62% 2004

Analizując tą sytuację można powiedzieć, że relacje wskaźników przedstawiają się negatywnie, mianowicie: źle wygląda sytuacja w przypadku wszystkich wskaźników oprócz zyskowności kapitału własnego.

2006 ────── = 94,92% > 91,77% > 87,20% > 0% 2005

W kolejnych latach 2005-2004 sytuacja przedsiębiorstwa nie uległa poprawie, wręcz przeciwnie nastąpiło znaczne pogorszenie. Przedsiębiorstwo nie wygenerowało żadnego zysku z działalności. Sprzedaż nie przyniosła zysków.

Modele następstwa czasowego.

Model prosty (ilościowy).

i R < i W < i K < i S < i Z

i – wskaźnik dynamiki (rok aktualny do roku poprzedniego) R – zatrudnienie W – wydajność pracy K – koszty S – sprzedaż Z – zysk

R 2006 i R =────── x 100% = 95,83%

R 2005

R 2005 i R = ────── x 100% = 104,34%

R 2004

S2006 875 W2006 = ────── = ────── = 38,04

R2006 23

S2005 1047 W2005 = ────── = ────── = 43,62

R2005 24

S2004 1220 W2004 = ────── = ────── = 53,04

R2004 23

W2006 i W = ────── x 100% = 87,20%

W2005

W2005 i W = ────── x 100% = 82,23%

W2004

K2006 i K = ────── x 100% = 86,48%

K2005

K2005 i K = ────── x 100% = 87,02%

K2004 S2006

i S = ────── x 100% = 83,57%

S2005

S2005 i S = ────── x 100% = 85,81%

S2004

Z2006 i Z = ────── x 100% = 0

Z2005

Z2005 i Z = ────── x 100% = 61,53%

Z2004

Wskaźniki 2006 ──────

2005

2005 ──────

2004 i R 95,83% 104,34% i W 87,20% 82,23% i K 86,48% 87,02% i S 83,57% 85,81% i Z 0 61,53%

2005 ────── = 104,34% > 82,23% < 87,02% > 85,81% > 61,53% 2004

Analizując ten przypadek możemy powiedzieć, że wskaźnik zatrudnienie rośnie szybciej od zmian wydajności pracy. Zmiany w kosztach były większe niż w sprzedaży. Przedsiębiorstwo wygenerowało blisko 40% mniejszy zysk niż w poprzednim okresie

2006 ────── = 95,83% > 87,20% > 86,48% > 83,57% > 0 2005

Analizując ten przypadek widzimy, że wskaźniki przedstawiają się negatywnie. Wskaźnik zmian zatrudnienia jest większy od zmian wydajności pracy, czyli wydajność pracy przypadająca na zatrudnionych jest niska. Zmiany w kosztach są większe od zmian w sprzedaży, co miało wpływ na brak zysku. Analizując te dwa horyzonty czasowe możemy stwierdzić, że sytuacja przedsiębiorstwa w stosunku do roku poprzedniego pogorszyła się. Po mimo niewielkiego wzrostu wydajności pracy, co tylko w niewielkim stopniu przełożyło się na spadek kosztów, sprzedaż spadła. Jest to zjawisko negatywne, ponieważ tempo zmian w zakresie nakładów pracy i majątku w porównaniu z osiągniętymi wskaźnikami rentowności jest szybsze. To z kolei spowodowało gwałtowny spadek zysku.

Model rozwinięty (jakościowy).

Płaca brutto S S Z Z Z i ──────── < i ──────── < i ──── < i ──── < i ──── < i ────

R Płaca brutto R S M Kwł

Wskaźniki 2006 2005 2004 Praca brutto ──────── Zatrudnienie

12,39 13,54 14,43

Sprzedaż ──────── Płaca brutto

3,070 3,221 3,674

Sprzedaż ──────── Zatrudnienie

38,04 43,62 53,04

Zysk netto ────────

Sprzedaż 0 0,229 0,032

Zysk netto ────────

Majątek 0 0,097 0,16

Zysk netto ────────

Kapitał własny 0 0,23 0,39

Wskaźniki 2006 ─────

2005

2005 ─────

2004 Płaca brutto

i ──────── R

91,5% 93,8%

S i ──────── Płaca brutto

95,3% 87,7%

S i ────

R 87,2% 82,2%

Z i ────

S 0 71,7%

Z i ────

M 0 60,4%

Z i ────

Kwł 0 59,7%

2005 ──── = 93,8% > 87,7% > 82,2% > 71,7% > 60,4% ≥ 59,7% 2004

Analizując tą sytuacje możemy stwierdzić, że nastąpił ponad 6%-y spadek płacy brutto na jednego zatrudnionego pracownika. Spadkowi uległ także wskaźnik produktywności kosztów pracy o ponad 12%, to z kolei mogło mieć wpływ na spadek wydajności pracy aż o blisko 18%. W stosunku do wydajności pracy spadkowi uległa sprzedaż, która przewyższała rentowność aktywów o 11,3%. Zysk ukształtował się na poziomie blisko 60% i był mniejszy o blisko 40% od analogicznego okresu w roku poprzednim. Cała relacja wskaźników jest nieprawidłowa w stosunku do wzoru.

2006 ──── = 91,5% < 95,3% > 87,2% > 0 2005

Analizując ten przypadek widzimy, że płaca brutto na jednego pracownika nadal spadała. W niewielkim stopniu wzrostowi uległy natomiast wskaźniki produktywności kosztów oraz wydajności pracy. Bardzo negatywnie przedstawiają się pozostałe wskaźniki, zysku nie wygenerowano.

Model E. J. Altmana z 1983 roku.

ZA = 6,56 x X1 + 3,26 x X2 + 6,72 x X3 + 1,05 x X4

Wskaźniki 2006 2005 2004 X1 0,3794 0.6097 0,4958 X2 0 0,0975 0,1611 X3 0 0.0975 0,1611 X4 0,3246 0,3448 0,3472

ZA2004 = 6,56 x 0,4958 + 3,26 x 0,1611 + 6,72 x 0,1611 + 1,05 x 0,3472 =3,2524 + 0,5259 + 1,0825 + 0,3645 = 5,2245

ZA2005 = 6,56 x 0,6097 + 3,26 x 0,0975 + 6,72 x 0,0975 + 1,05 x 0,3448 = 3,9996 + 0,3178 + 0,6518 + 0,3620 = 5,3312

ZA2006 = 6,56 x 0,3746 + 3,26 x 0 + 6,72 x 0 + 1,05 x 0,3246 = 2,4888 + 0 + 0 + 0,3408 = 3,17

Analizując sytuacje przedsiębiorstwa na przełomie lat 2004, 2005 oraz 2006 możemy stwierdzić, że prawdopodobieństwo bankructwa, mimo tendencji spadkowych wskaźnika jest wciąż bardzo niewielkie. Płynność finansowa w latach 2004 – 2005 wzrosła o ponad 22% a w roku następnym gwałtownie spadła aż o, ponad 60%, co nie wróży nic dobrego. Sprawność gospodarowania kształtuje się stale na tym samym poziomie. Natomiast bardzo negatywnie

kształtują się wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa, który z roku na rok wykazuje tendencje spadkową. Spowodowane to jest gwałtownie spadającym zyskiem z działalności gospodarczej. W kolejnych latach należy podjąć odpowiednie działania zmierzające w kierunku wypracowania większego zysku, co powinno uchronić firmę przed dalszym pogarszaniem się sytuacji.

Model G. J. Fulmera

Zf = 5,528 x X1 + 0,212 x X2 + 0,073 x X3 + 1,27 x X4 0,12 x X5 + 2,335 x X6 + 0,575 x X7 + 1,083 x X8 + 0,894 x X9 6,075

Wskaźniki 2006 2005 2004 Zysk zatrzymany X1 = ─────────── Aktywa

0 0,0975 0,1652

Przychody ogółem X2 = ─────────── Aktywa

3,906 4,256 5,045

Zysk brutto X3 = ─────────── Kapitał własny

0 0,316 0,510

Przychody pieniężne z działalności gospodarczej

X4 = ─────────── Zobowiązania ogółem

0,1233 0,2068 0,452

Zobowiązania ogółem X5 = ─────────── Aktywa

0,687 0,589 0,595

Zobowiązania bierzące X6 = ─────────── Aktywa

0,6741 0,495 0,462

X7 = log. dziesiętny z aktywów materialnych

4,66 4,53 4,5

Kapitał obrotowy X8 = ─────────── Zobowiązania ogółem

0,3973 0,3278 0,0267

Zysk przed opodatkowaniem i spłatą odsetek

X9 = log. dziesięt. ──────── Odsetki, kredyty

─ 0,52 ─ 0,01 ─ 0,15

Zf2004 = 5,528 x 0,1652 + 0,212 x 5,045 + 0,073 x 0,510 + 1,27 x 0,452 ─ 0,12 x 0,595 + 2,335 x 0,462 + 0,575 x 4,5 + 1,083 x 0,0267 + 0,894 x ─ 0,15 ─ 6,075 = 0,9132 + 1,0695 + 0,0372 + 0,5740 – 0,0714 + 1,0787 + 2,5875 + 0,0289 – 0,1341 – 6,075 = 0,0085

Zf2005 = 5,528 x 0,0975 + 0,212 x 4,256 + 0,073 x 0,316 + 1,27 x 0,2068 ─ 0,12 x 0,589 + 2,335 x 0,495 + 0,575 x 4,53 + 1,083 x 0,3278 + 0,894 x ─ 0,01 ─ 6,075 = 0,5389 +0,9022 + 0,0230 + 0,2626 – 0,0706 + 1,1558 + 2,6047 + 0,3550 – 0,0089 – 6,075 =0,3123

Zf2006 = 5,528 x 0 + 0,212 x 3,906 + 0,073 x 0 + 1,27 x 0,1233 ─ 0,12 x 0,687 + 2,335 x 0,6741 + 0,575 x 4,66 + 1,083 x 0,3973 + 0,894 x ─ 0,52 ─ 6,075 = 0 + 0,8280 + 0 + 0,1565 – 0,0824 + 1,5740 + 2,6795 + 0,4302 – 0,4648 – 6,075 = ─ 0,954

Analizując sytuacje w kolejnych latach możemy stwierdzić, że istnieje bardzo duże ryzyko zagrożenia bankructwem. Analizując postrzegalne wskaźniki możemy stwierdzić, że sytuacja spółki ulega pogorszeniu, o czym świadczy wskaźnik X1, który z roku na rok maleje. Sprawność gospodarowania wykracza znacznie poza normę. Bardzo negatywnie przedstawia się też wskaźnik rentowności i kapitału własnego, który z roku na rok gwałtownie maleje. Niestety z roku na rok maleje też poziom płynności finansowej dotyczącej wypłacalności, co oznacza, że środki pieniężne z podstawowej działalności nie będą w stanie wykupić stan zobowiązań. Kolejnym negatywnym symptomem jest wzrastające, co rocznie zadłużenie przedsiębiorstwa. Można stwierdzić, że przedsiębiorstwo jest mało elastyczne, o czym świadczy wzrastający wskaźnik X7. Po mimo to płynność finansowa z roku na rok poprawia się. O ewentualnym kredycie lepiej zapomnieć.

Model A. Hołdy

ZH = 0,605 + 0,681 x X1 0,0196 x X2 + 0,00969 x X3 + 0,000672 x X4 + 0,157 x X5

Wskaźniki 2006 2005 2004 Aktywa obrotowe X1 = ───────────── Zobowiązania bieżące

1,25 1,46 1,36

Zobowiązania ogółem X2 = ───────────── Aktywa

3,34 4,26 4,5

Zysk/strata netto X3 = ───────────── Średnioroczny stan aktywów

0,02 0,09 0,15

Średnie zobowiązania bieżące x 360 dni

X4 = ────────────────── Koszt sprzedanych produktów, towarów

i materiałów

5,28 42,63 33,31

Przychody ogółem X5 = ────────────────── Średnioroczny stan aktywów

3,72 4,29 4,82

ZH2004 = 0,605 + 0,681 x 1,36 ─ 0,0196 x 4,5 + 0,00969 x 0,15 + 0,000672 x 33,31 + 0,157 x 4,82 = 0,605 + 0,9216 – 0,0882 + 0,00145 + 0,0223 + 0,7567 = 2,2189

ZH2005 = 0,605 + 0,681 x 1,46 ─ 0,0196 x 4,26 + 0,00969 x 0,09 + 0,000672 x 42,63 + 0,157 x 4,29 = 0,605 + 0,9942 – 0,0834 + 0,00087 + 0,02864 + 0,6735 = 2,2188

ZH2006 = 0,605 + 0,681 x 1,25 ─ 0,0196 x 3,34 + 0,00969 x 0,02 + 0,000672 x 5,28 + 0,157 x 3,72 = 0,605 + 0,8512 – 0,0655 + 0,00019 + 0,0035 + 0,5840 = 1,9784

Wykorzystując model Hołdy w analizie przedsiębiorstwa możemy stwierdzić, że płynność finansowa maleje z roku na rok, niebezpiecznie zbliżając się do dolnej granicy utraty płynności. Dzieje się tak, dlatego, że przedsiębiorstwo posiada wysoki stan zobowiązań bieżących w stosunku do aktywów obrotowych. Pozytywne jest to, że maleje stan zadłużenia. Pozytywne jest też to, że maleje wskaźnik X4. Negatywne jest natomiast to, że spada poziom zysku oraz rentowność przedsiębiorstwa.

Model Gajdki i Stosa

ZGiS = 0,773206 0,085642 x X1 + 0,000775 x X2 + 0,922098 x X3 + 0,653599 x X4 0,59469 x X5

Wskaźniki 2006 2005 2004 Przychody ogółem X1 = ────────────────── Średni stan aktywów

3,72 4,29 4,82

Średni stan zobowiązań krótkoterminowych x 360 dni

X2 = ────────────────── Koszt sprzedanych produktów, towarów

i materiałów

5,28 42,63 33,31

Zysk/strata netto X3 = ────────────────── Średni stan aktywów

0,006 0,03 0,04

Zysk/strata brutto X4 = ────────────────── Przychody ze sprzedaży

0,02 0,09 0,15

Zobowiązania ogółem X5 = ────────────────── Aktywa

0,642 0,589 0,636

ZGiS2004 = 0,773206 ─ 0,085642 x 4,82 + 0,000775 x 33,31 + 0,922098 x 0,04 + 0,653599 x 0,15 ─ 0,59469 x 0,636 = 0,773206 – 0,4128 + 0,02581 + 0,03688 + 0,09848 – 0,37822 = 0,1434

ZGiS2005 = 0,773206 ─ 0,085642 x 4,29 + 0,000775 x 42,63 + 0,922098 x 0,03 + 0,653599 x 0,09 ─ 0,59469 x 0,589 = 0,773206 – 0,3674 + 0,03303 + 0,02766 + 0,05882 – 0,35027 = 0,175

ZGiS2006 = 0,773206 ─ 0,085642 x 3,72 + 0,000775 x 5,28 + 0,922098 x 0,006 + 0,653599 x (─ 0,02) ─ 0,59469 x 0,642 = 0,773206 – 0,3185 + 0,00409 + 0,005532 – 0,01307 – 0,38179 = 0,0695

Analizując sytuacje przedsiębiorstwa w poszczególnych latach stwierdzamy, że jest ono zagrożone bankructwem gdyż zagregowany wskaźnik w poszczególnych latach jest niższy niż 0,45. Najgorzej sytuacja przedstawia się w 2006 roku. Największy wpływ na tą sytuacje wywierają wskaźniki rotacji aktywów i rentowności brutto sprzedaży, które spadły prawie do zera, a nawet są ujemne.

Model QT

Wskaźniki 2006 2005 2004 Kapitał własny ────────

Aktywa 31,69% 41,05% 40,49%

Zadłużenie w latach 3,28 0,06 0,47 Rentowność obrotów 0,8% 4,77% 5,57% Rentowność aktywów 2,67% 16,26% 28,09%

Stabilność finansowa

1,1,1 X1

4,4,4 X3

Sytuacja rynkowa

1,1,2 X2

1,2,5 X4

Podsumowanie: Występujący od dłuższego czasu niż demograficzny ma duży wpływ na wielkość

sprzedaży, firma specjalizuje się w produkcji odzieży niemowlęcej i dziecięcej. Ponadto pojawiła się na rynku tania odzież głównie z Chin i mimo wzrostu kosztów

surowcowych ceny sprzedaży produktów utrzymują się na niezmienionym poziomie, a kupujący wymuszają obniżki cen warunkując tym swoje zakupy.

Firma zmuszona jest do szukania zbytu w całym kraju, jak również zagranicą, co wiąże się z zwiększonymi kosztami i pewnym ryzykiem.

PAGE 2

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument