Łańcuch wartości Portera - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Łańcuch wartości Portera - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (99 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: łańcuch wartości Portera jest podstawowym narzędziem analizy źródeł przewagi konkurencyjnej firmy, czyli określenia, w jaki sposób osiągane są pozytywne, konkurencyj...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Łańcuch wartości Portera

Łańcuch wartości Portera jest podstawowym narzędziem analizy źródeł

przewagi konkurencyjnej firmy, czyli określenia, w jaki sposób osiągane są pozytywne, konkurencyjne różnice. Łańcuch wartości oparty jest na

założeniu, że zdolność strategiczna organizacji jest w ostatecznym

rachunku oceniana przez konsumentów.

Wartość jest definiowana prze Portera jako suma przychodów firmy, która

jest funkcją ceny oferowanego produktu i ilości sprzedanych towarów. Analiza sytuacji konkurencyjnej, pozycji firmy względem jej konkurentów,

opiera się właśnie na wartości, a nie kosztach. Pozycja ta jest dla firmy

korzystna, jeżeli generowana przez nią wartość przewyższa koszty, które

musi ponosić oferując produkt. Budowa strategii opartej na łańcuchu wartości jest przede wszystkim

spojrzeniem na funkcjonowanie firmy przez pryzmat różnych rodzajów

aktywności (działalności). Wg. Portera, źródłem przewagi konkurencyjnej

jest sprawność różnych rodzajów działań, jakie podejmuje firma dostarczając swój produkt na rynek. Każdy rodzaj działalności ma swój

wkład w pozycję firmy na rynku . Przez łańcuch wartości rozumie się

strumienie różnych dziaalń podejmowanych przez organizację.

Wartość produktu zależy od wielu powiązanych czynności, które są kontrolowane przez firmę oraz znajdują się poza nią. W ramach firmy

realizowane są takie czynności jak: projektowanie, wytwarzanie,

marketing i sprzedaż oraz serwis. Każda z tych działalności uczestniczy w

tworzeniu wartości produktu i stanowi łańcuch wartości firmy. Wartość

produktu jest tworzona przez wszystkie fazy – począwszy od pozyskania surowców i materiałów, aż do jego sprzedaży. Każda faza ma swój wkład

w tworzenie wartości produktu i fazy te są ze sobą powiązane tworząc

łańcuch.

Działalności tworzące łańcuch wartości firmy podzielone zostały na dwie grupy:

Działalności podstawowe – obejmuje fizyczne wytworzenie, sprzedaż,

dostarczenie oraz obsługa produktu na rynku . Dzieli się ona na:

logistykę działań wewnętrznych: magazynowanie, sortowanie, inwentaryzację, transport, różnego rodzaju obsługę związaną z

zaopatrzeniem

wytwarzanie obejmujące wszystkie operacje na wyrobie, aż do otrzymania

gotowego produktu

logistykę działań zewnętrznych czyli transport, magazynowanie i dostarczenie gotowego produktu do nabywcy

marketing i sprzedaż – system działań podejmowanych na drodze od

producenta do konsumenta, na który składają się promocja i reklama,

badania rynkowe, określenie ceny towarów, wybór kanałów dystrybucji, sprzedaż

usługi czyli to wszystko, co wiąże się z obsługa gotowego produktu, jego

zainstalowaniem, instruowaniem użytkownika oraz naprawami.

docsity.com

Działalność wspomagająca (pomocnicza) to czynności potrzebne przy

realizacji działalności podstawowej:

infrastruktury firmy obejmująca zarządzanie, planowanie, rachunkowość,

działania prawne i stosunki z otoczeniem zarządzanie zasobem ludzkim czyli planowanie potencjału społecznego

organizacji i analiza pracy, nabór, szkolenie i rozwój pracowników, ocena

wyników i systemy nagradzania, modyfikowanie zachowań

organizacyjnych, stosunki pracy i przetargi zbiorowe rozwój technologii wpływający na generowanie wartości w zakresie

procedur i procesu wytwarzania

zaopatrzenie w surowce i materiały oraz działania pomocniczce związane z

podstawowymi zakupami.

Każda działalność podstawowa wymaga specyficznych, dostosowanych do

niej, rozwiązań we wszystkich sferach działań pomocniczych. Każdy z tych

łańcuchów pełni jakąś rolę w wykorzystaniu potencjalnych źródeł przewagi nad konkurentami.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument