Spis treści - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Spis treści - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw

PDF (168 KB)
3 strony
480Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia dotyczące finansów przedsiębiorstw: spis treści.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Spis treści

Pytanie 1 – Strategiczne cele zarządzania finansami przedsiębiorstw __________________________ 1

Pytanie 2 – Podstawowe cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa. ______ Błąd! Nie zdefiniowano

zakładki.

Pytanie 3 – Funkcje zarządzania finansami. _________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 4 – Instrumenty zarządzania finansami. ______________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 5 – Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw. ____ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 6 – Rola i znaczenie menedżera finansowego dla zarządzania finansami przedsiębiorstw. Błąd!

Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 7 – Podstawowe składniki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. ___ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 8 – Cykl kapitału obrotowego. _____________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 9 – Wartość pieniądza jako funkcja czasu. ____________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 10 – Co to jest wartość przyszła? ___________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 11 – Co to jest wartość zaktualizowana? _____________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 12 – Na czym polega szacowanie strumieni pieniężnych? _ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 13 – Ryzyko a dochody – trzy strategie zachowań. _____ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 14 – Ewolucja zarządzania finansowego w gospodarce rynkowej.____ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 15 – Rola zarządzania finansowego w polskich przedsiębiorstwach . _ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 16 – Różnice między prognozą a planowaniem. ________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 17 – Proces budżetowania – budżety operacyjne i kapitałowe. ______ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 18 – Projektowanie bilansu /bilans pro forma/. ________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 19 – Prognozowanie przepływów gotówki /cash flow/. ___ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 20 – Analiza finansowa - wskaźniki. _________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 21 – Wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, inwestycji akcjonariuszy. ______ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 22 – Wskaźniki działalności, wskaźniki wrażliwości. _____ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 23 – Rodzaje finansowania kapitałem własnym. ________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 24 – Scharakteryzuj pożyczki krótkoterminowe. ________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 25 – Overdraft – znaczenie i sposoby finansowania przy pomocy overdraftu. ______ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 26 – Na czym polega finansowanie poprzez weksel?_____ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 27 – Faktoring i sposoby finansowania przez faktoring. __ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 28 – Korzyści z dyskontowania faktur jako źródła finansowania. ____ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 29 – Wady i zalety finansowania poprzez pożyczki średnioterminowe. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 30 – Rola i znaczenie leasingu. _____________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

docsity.com

Pytanie 31 – Dług długoterminowy. ________________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 32 – Obligacje, ich wady i zalety. ___________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 33 – Leaseback. ________________________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 34 – Euroobligacje. ______________________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 35 – Zarządzanie stopą procentową. ________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 36 - Wymogi związane z udzieleniem kredytu _________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 37 - Analiza danych przez pożyczkodawcę ____________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 38 - Akcje zwykłe _______________________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 39 – Akcje preferencyjne. _________________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 40 – Źródła kapitału własnego. _____________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 41 - Sposoby pomniejszania kapitału ________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 42 i 43 - Wskaźniki giełdowe – wskaźniki podstawowe ___ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 44 - Czynniki warunkujące decyzje dotyczące struktury kapitału.____ Błąd! Nie zdefiniowano

zakładki.

Pytanie 45 -Teoria Midiglianiego i Millera____________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 46 – Nieprawidłowa struktura kapitału. ______________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 47 – Przyczyny OVERTRADINGU – przegrzania. ________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 48 – Skutki OVERTRADINGU. ______________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 49 – Środki zaradcze w przypadku OVERTRADINGU. ____ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 50 – Koszt kapitału. _____________________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 51 – Elementy składowe kosztu kapitału. _____________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 52 – Model wyceny aktywów kapitałowych – CAPM. _____ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 53 – Średni i krańcowy koszt kapitału. _______________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 54 – Dźwignia finansowa i operacyjna. _______________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 55 – Polityka dywidendy a wartość przedsiębiorstwa. ____ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pytanie 56 – Czynniki określające optymalną politykę dywidendy. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument