Ubezpieczenie CAR - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Ubezpieczenie CAR - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (98 KB)
1 strona
275Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: ubezpieczenie CAR; przedmiotem mogą być każde budowy, materiały budowlane, maszyny, i odpowiedzialność cywilna i roboty przygotowawcze.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Dlatego też istnieje CAR ubezpieczenie to obejmuję budowlańców. Jest ono kompleksowe. Jego przedmiotem mogą być każde budowy, materiały budowlane, maszyny, i odpowiedzialność cywilna i roboty przygotowawcze. Są tu też pewne wyłączenia. Rola ubezpieczeń w obrocie międzynarodowym:

- zapewnia zwrot poniesionych kosztów - pewność kontrahenta w podejmowaniu decyzji gdy składka jest zapłacona - pewność kompensacji - fachowa weryfikacja podejmowanych decyzji ubezpieczeniowych - rola państwa, instytucje państwowe stymulujące rozwój - gwarancje ochrony swoich obywateli na terenie innych państw.

Ubezpieczenia w UE i krajach wysokorozwiniętych.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wady produktów – gdy jest on źle skonstruowany i zagraża użytkownikowi, może spowodować szkody w zdrowiu i kalectwo. Jeśli przyjęta technologia jest szkodliwa dla użytkownika to odpowiedzialność za szkody przejmowana jest przez ubezpieczyciela gdy jest zawarta umowa. Są tu pewne granice odpowiedzialności aby nie produkować bubli.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument