Dystrybuanta, gęstość - Ćwiczenia - Rachunek prawdopodobieństwa, Notatki'z Prawdopodobieństwo. University of Bialystok
panna_ania
panna_ania18 marca 2013

Dystrybuanta, gęstość - Ćwiczenia - Rachunek prawdopodobieństwa, Notatki'z Prawdopodobieństwo. University of Bialystok

PDF (127 KB)
1 strona
635Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z zakresu rachunku prawdopodobieństwa: dystrybuanta, gęstość.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa II rok informatyki i ekonometrii

praca domowa 4 - semestr zimowy 2012/2013 29 listopada 2012

1. Rzucamy dwoma kostkami i symetryczną monetą, na której znajdują się liczby -1,1. Zmienna losowa X przyjmuje wartości równe sumie liczby wypadłej na monecie i wartości bezwzględnej różnicy wyrzuconych oczek. Podać rozkład zmiennej losowej.

2. Niech X ma gęstość f(x) = 2e−a|x|. Wyznaczyć a i P (X > −3).

3. Asia i Basia umówiły się między 16:00 a 17:00 w centrum miasta. Niech zmienna losowa X oznacza czas oczekiwania osoby, która przyszła pierwsza, na drugą. Wyznaczyć rozkład tej zmiennej losowej.

4. Funkcja

F (x) =

 0, x < −1, 1 4 , −1 ≤ x < 1, 1 2 , 1 ≤ x < 2 7 8 2 ≤ x < 4 1 x ≥ 4.

jest dystrybuantą zmiennej losowej X. Wtedy (odpowiedzieć tak lub nie):

a) P (X ≤ 2) > P (X > 2); b) WX = {−1, 1, 2, 3}; c) P (X = 3) = 78 ;

d) P (X2 − 1 = 0) = 12 .

uwaga:

• za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 1 punkt;

• przewidziana jest punktacja: 0,12 lub 1pkt;

• zadania można rozwiązywać w podzespołach dwuosobowych;

termin oddania pracy domowej: 13 grudnia 2012;

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument