Podział pracy i koordynacja w świecie organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Podział pracy i koordynacja w świecie organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (88 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: koordynacja osób, urządzeńi organizacyjnych procesów jest i musi być realizowana we wszystkich fazach zarządzania w obrębie wszystkich funkcji., cele podziału pracy....
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

13. Podział pracy i koordynacja w świecie organizacji.

Taylor dążył do określenia w najdrobniejszych szczegółach jednej,

najlepszej metody wykonania pracy. W tym celu prowadził badania

dotyczące sposobu pracy, ruchów robotników przy posługiwaniu się narzędziami i maszynami lub przy przenoszeniu materiałów oraz

racjonalnego ukształtowania oddzielnych czynności tak, by zmniejszyć

stratę czasu i wysiłku potrzebnego do wykonania poszczególnych

czynności i zadań. Celem podziału pracy było: - Umożliwienie nadzwyczaj szczegółowej obserwacji ruchów

potrzebnych do najracjonalniejszego wykonania czynności

- Podział taki zmniejszył w rezultacie całkowitą ilość obserwacji

potrzebnych do wykonania w przyszłości wszelkich możliwych czynności w danym warsztacie, gdyż niektóre z tych elementarnych

ruchów są prawie uniwersalne np. wziąć do ręki kartkę, pzeczytać

kartkę itp. Gdy raz czasy dla tych ruchów zostaną określone, to dane

te przydadzą się przy wykonywaniu innych prac. Po rozłożeniu czynności na poszczególne ruchy elementarne mierzono czas

trwania każdego z nich. Celem tych badań było ustalenie norm czasowych,

czyli czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności w

normalnych warunkach. Dzięki temu uzyskano podstawy do wyznaczania

robotnikom zadań: co, jak, w jakim czasie ma być zrobione. Podstawowym narzędziem regulującym produkcyjne zachowanie stała się

instrukcja robocza.

M.P. Follet podkreślała, że o efektywności współdziałania ludzi i rzeczy

przesądza koordynacja czyli integracja działalności pracowników i jednostek organizacyjnych (przepisy, komunikacja). Według niej:

- najlepsze wyniki osiaga się, gdy koordynacja dokonuje się poprzez

bezpośredni kontakt osób podejmujących organizacyjne decyzje

- podstawowe znaczenie ma koordynacja realizowana w początkowych fazach planowania i projektowania

- koordynacja powinna obejmować wszystkie czynniki ważne w

konkretnej sytuacji

- koordynacja powinna mieć charakter ciągły

Koordynacja osób, urządzeńi organizacyjnych procesów jest i musi być realizowana we wszystkich fazach zarządzania w obrębie wszystkich

funkcji. Właściwie skoordynowana praca w zespole osób związanych ze

sobą emocjonalnie jest podstawą satysfakcji jednostek z uczestnictwa w

organizacji. Brak koordynacji prowadzi do braku zgodności celów, niewłaściwego rozkładania czynności w czasie, nieodpowiedniego działania

i nadmiernych kosztów. Konieczne jest zatem grupowanie razem

jednostek organizacyjnych, których działania służą wspólnym lub

pokrewnym celom.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument