Zarządzanie strategiczne - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Zarządzanie strategiczne - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (130 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: zarządzanie jest specyficzną i wyróżniającą się cechą każdej organizacji; zasady każdej organizacji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zarządzanie strategiczne

Paradygmat – zespół założeń jakie obowiązują

Nie ma jednej jedynej słusznej metody zarządzania.

Zarządzanie jest specyficzną i wyróżniającą się cechą każdej organizacji.

Cele strategiczne mają wpływ na strukturę organizacji.

Organizacja – armia, przedsiębiorstwo, ministerstwo

Sektor biznesu w XXI w. nie będzie głównym sektorem wzrostu, głównym będzie sektor

publiczny.

99% to podobne problemy jakimi zajmują się kierownicy.

Zasady każdej organizacji:

1. każda organizacja powinna być jawna (pracownicy znają i rozumieją strukturę

swojej organizacji)

2. posiadanie organu który jest upełnomocniony do podejmowania ostatecznej

decyzji

3. każdy pracownik powinien mieć jednego szefa

4. ograniczenie liczby ogniw przekazywania informacji

Zadaniem organizacji jest przewodzenie ludziom, a nie kierowanie nimi.

Szef powinien umieć wykorzystać specyficzne umiejętności i wiedzę pracowników aby

zwiększyć wydajność pracy.

Celem procesu kierowania jest – zwiększenie wydajności pracy pracownika – specjalisty

(stwarzanie sprzyjających warunków).

Zależność między szefem a podwładnym – jeżeli kierownictwo będzie nieumiejętnie zarządzać to nie da sobie rady z podległymi. Pieniądz nie jest jedynym i wystarczającym motorem do motywowania pracowników.

Zakres zarządzania jest określony prawnie, ale tak w pełni nie jest.

Zarządzanie i granice narodowe nie są ze sobą spójne.

Zarządzanie jest tylko narzędziem formy strategią funkcjonowania i rozwoju

przedsiębiorstw sposobów w jaki zamierza ona realizować swoje misje i realizować swoje

cele strategiczne (postawione przed sobą).

Strategia odzwierciedla zakres i kierunki rozwoju przedsiębiorstw w dłuższej

perspektywie.

Wizja – obraz, rzadko używane

Misja

docsity.com

Cele

Realizacja misji zwykle odbywa się przez strategię

Sposób realizacji celów

Czynniki przy wyborze strategii:

- aktualna pozycja konkurencji

- przyjęta misja przedsiębiorstw i przewidywane zmiany w otoczeniu

- przyjęte kryteria wyboru

- warunki ograniczające

Przy ustalaniu strategii przedsiębiorstw, następujące kryteria:

1. mechanizm adaptacji przedsiębiorstw do otoczenia

- strategicznie stabilne

- strategicznie ochronne

- strategicznie progresywne

2. aktywność kierownictwa wobec wymagań otoczenia

- strategicznie defensywne

- strategicznie ofensywne

3. zachowanie się przedsiębiorstwa wobec otoczenia

- strategicznie czynne (kreują zmiany w otoczeniu)

- strategicznie przystosowujące przedsiębiorstwo do otoczenia związane z

przetrwaniem

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument