Dysocja - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Dysocja - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia

PDF (108 KB)
3 strony
517Liczba odwiedzin
Opis
Chemia: notatki z zakresu chemii dotyczące dysocji; doświadczenia,
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

WYŻSZA SZKOŁA MORSKA W GDYNI SPRAWOZDANIE Z PRACOWNI

TEMAT: Dysocjacja elektrolityczna. Dysocjacja wody. Wykładnik stężenia jonów wodorowych. Hydroliza soli.

Łukasz Dmochowski Bartosz Hilla

Grupa I OUTH

23.11.1998

Ocena

Podpis

Doświadczenie 4: Do zlewki na dno nalać tyle lodowatego kwasu octowego, aby elektrody grafitowe

były w nim zanurzone. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieci elektrycznej 220 V. Następnie przez otwór w pokrywie zlewki z elektrodami dolewać wodę destylowaną cienkim strumieniem i obserwować co dzieje się z żarówką. Obserwacje:

W miarę rozcieńczania kwasu octowego żarówka zaczyna świecić coraz mocniej. Wnioski:

Woda praktycznie nie przewodzi prądu elektrycznego, a kwasy przewodzą prąd elektryczny tylko będąc w stanie rozpuszczonym. Roztwór kwasu octowego jest więc elektrolitem, który ulega dysocjacji pod wpływem wody:

CH3COOH H+ + CH3COO-

Doświadczenie 6: Do 4 probówek wlać po 3 cm3 0,1 n roztworu kwasu solnego, do następnych 4 po 3

cm3 0,1 n roztworu wodorotlenku sodowego, do 4 po 3 cm3 0,1 n roztworu kwasu octowego i do 4 pozostałych po 3 cm3 0,1 n roztworu wodorotlenku amonowego.

Do probówek nr 1 dodać po kropli oranżu metylowego, do probówek nr 2 dodać po 2 cm3 lakmusu, do probówek nr 3 – 3 krople błękitu bromotymolowego, a do nr 4 2 krople fenoloftaleiny. Obserwacje:

Wskaźnik Barwa wskaźnika w 0,1 n roztworze HCl NaOH CH3COOH NH4OH Oranż metylowy

Czerwony Żółty Czerwony Żółty

Lakmus

Różowy Niebieski Różowy Niebieski

Błękit Bromotymolowy

Żółty Błękitny Żółty Błękitny

Fenoloftaleina

Przeźroczysty Fioletowy

Przeźroczysty

Fioletowy

Wnioski: Fenoloftaleina: niezdysocjowana forma jest bezbarwna (przeźroczysta), zdysocjowana – czerwona. Oranż metylowy: niezdysocjowana – czerwona, zdysocjowana – żółty. Lakmus: niezdysocjowana – czerwony, zdysocjowana – niebieski. Błękit bromotymolowy: niezdysocjowana – żółty, zdysocjowana –niebieski. Doświadczenie 7: Oznaczyć za pomocą papierka uniwersalnego pH roztworów umieszczonych w butelkach 1, 2, i 3. Obserwacje: Roztwór nr:1 pH : 1

2 6 3 10

Wnioski: Roztwór nr 1 o pH=1 ma charakter mocno kwaśny. Roztwór nr 2 o pH=6 jest słabo kwaśny (prawie obojętny), a roztwór nr 3 o pH=10 jest słabo zasadowy. Doświadczenie 8: Do probówek wlać kolejno po kilka cm3 wody destylowanej zabarwionej na kolor zielony błękitem bromotymolowym i następnie dodawać kolejno następujące sole: 1) CH3COONa 2) KCl 3) NH4Cl 4) AlCl3 5) NaNO3 6) NH4CH3COO 7) (NH4)2CO3 Obserwacje: Lp. Wzór soli Zabarwienie błękitu

bromotymolowego Odczyn Wartość pH

1 CH3COONa niebieski zasadowy >7 2 KCl niebieski zasadowy >7 3 NH4Cl jasna zieleń kwaśny <7 4 AlCl3 żółty kwaśny <7 5 NaNO3 zielonożółty obojętny =7 6 NH4CH3COO zielony obojętny =7 7 (NH4)2CO3 błękit zasadowy >7

Wnioski: 1) CH3COONa + H2O CH3COOH + Na+ + OH- 2) KCl + H2O KOH + HCl 3) NH4Cl + H2O NH4OH + H+ + Cl- 4) AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + 3H+ + 3Cl- 5) NaNO3 + H2O HNO3 + NaOH 6) CH3COONH4 + H2O CH3COOH + NH4OH 7) (NH4)2CO3 + 2H2O 2NH4OH + H2+ + CO32- Doświadczenie 10: Do probówki wlewamy wodę wodociągową i wsypujemy octan sodowy. Dodajemy fenoloftaleinę i całość podgrzewamy. Obserwacje: Octan sodowy nie zabarwia wody. Również po dodaniu fenoloftaleiny roztwór pozostaje bezbarwny, ale po podgrzaniu zmienia barwę na kolor jasnoróżowy. Wnioski: Wzrost temperatury wpływa na szybkość reakcji hydrolizy octanu sodowego. Po ogrzaniu wodór wykazuje odczyn zasadowy. Jonów wodorotlenowych było więcej niż wodorowych. Po ogrzaniu stopień hydrolizy jest większy, sól wykazuje większy odczyn zasadowy. 1) CH3COONa + H2O CH3COOH + Na+ + OH-

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument