Rodzaje obligacji - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Rodzaje obligacji - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (139 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów: rodzaje obligacji;
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Rodzaje obligacji:

 Ze względu na rodzaj emitenta: - Skarbowe (państwowe) w celu pokrycia deficytu budżetowego o

charakterze długo lub średniookresowym, ryzyko O - Komunalne (municypalne) w celu pokrycia inwestycji infrastrukturalnych,

których z bieżących dochodów trudno pokryć ( na świecie do odrestaurowania zabytków)

- Przedsiębiorstw ( korporacyjne), ryzyko, możliwość wykupienia obligacji.

Jesteśmy mniej lub bardziej skłonni zakupić. Emitowane w celu inwestycyjnym na długoterminowe cele, braki, tańsze finansowanie działań

 Ze względu na sposób generowania dochodu - o stałej stopie oprocentowania – przez cały czas mają te same

oprocentowanie, z góry wiem jakie są korzyści - o zmiennej stopie procentowej – w stosunku do stóp bazowych - indeksowane wskaźnikiem inflacji, - indeksowane kursem walutowym - z dyskontem ( beż bieżących profitów

 Ze względu na prawo i przywileje związane z zakupem i emisją - zwykłe (klasyczne) - zamienne ( w perspektywie za jakiś czas z papieru dłużnego przejdę na

akcję z góry określonym warunkiem) - prawami poboru ( warranty – bez wymiany w pierwszej kolejności nabyć

akcje tej firmy ( kapitał obcy – na własny) Prawo warranta – - z możliwością przedłużenia pierwotnego terminu wykupu przez emitenta (

tańsze)- jeżeli jest w prospekcie emisyjnym) + dodatkowe korzyści emitenta)

- z możliwością skrócenia pierwotnego terminu wykupu przez inwestora ( droższe), ale inwestor ma prawo szybszego wykupu + dodatkowe korzyści inwestora

- premiowe ( związane z loterią) zamiast odsetek tworzy się fundusz i 1 raz na rok losuje 1 obligację, która otrzymuje premię

Ze względu na ryzyko ponoszone przez inwestorów - zabezpieczenie całkowite , albo na nieruchomości w pełnej wartości

nominalnej + odsetek - zabezpieczenie częściowe, takie w którym są zabezpieczone kwoty

podstawowe bez odsetek ( jest niższa) - niezabezpieczona – wysokie odsetki

Ze względu na przeznaczenie środków - aktywne, takie które środki przeznaczone są na inwestycje

przedsiębiorstw - bierne , które to są na umożliwienie dokończenia inwestycji

 Ze względu na formę obligacji - imienne – przypisane do osoby emitenta i inwestora, obrót mniej płynny,

może być zakaz zbycia

- na okaziciela – bez ograniczeń

docsity.com

- zmaterializowane – (ładne graficznie) ze wszystkimi informacjami + kupony odsetkowe na odcinanie karteczek, pobieranie odsetek

- zdematerializowane – Krajowy Depozyt zdeponowane zobowiązanie emitenta , a my dostajemy kwitek

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument