Protokoły - Notatki - Informatyka, Notatki'z Informatyka. Opole University
Kowal_86
Kowal_868 marca 2013

Protokoły - Notatki - Informatyka, Notatki'z Informatyka. Opole University

PDF (245 KB)
3 strony
816Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny informatyki: model TCP/IP, Internet Protocol (IP), SLIP
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
Model TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – teoretyczny model warstwowej struktury protokołów komunikac

Model TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – teoretyczny model

warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych. Model TCP/IP został stworzony w

latach 70. XX wieku w DARPA, aby pomóc w tworzeniu odpornych na atak sieci

komputerowych. Potem stał się on podstawą struktury Internetu.

Podstawowym założeniem modelu TCP/IP jest podział całego zagadnienia komunikacji

sieciowej na szereg współpracujących ze sobą warstw (ang. layers). Każda z nich może być

tworzona przez programistów zupełnie niezależnie, jeżeli narzucimy pewne protokoły,

według których wymieniają się one informacjami. Założenia modelu TCP/IP są pod

względem organizacji warstw zbliżone do modelu OSI. Jednak ilość warstw jest mniejsza i

bardziej odzwierciedla prawdziwą strukturę Internetu. Model TCP/IP składa się z czterech

warstw.

Internet Protocol (IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy

internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.Dane w

sieciach IP są wysyłane w formie bloków określanych mianem pakietów. W przypadku

protokołu IP, przed rozpoczęciem transmisji nie jest zestawiana wirtualna sesja

komunikacyjna pomiędzy dwoma hostami, które nie komunikowały się ze sobą

wcześniej.Protokół IP jest protokołem zawodnym – nie gwarantuje, że pakiety dotrą do

adresata, nie zostaną pofragmentowane, czy też zdublowane, a ponadto mogą dotrzeć do

odbiorcy w innej kolejności niż zostały nadane. Niezawodność transmisji danych jest

zapewniana przez protokoły warstw wyższych (np. TCP), znajdujących się w hierarchii

powyżej warstwy sieciowej.

SLIP (ang. Serial Line Internet Protocol) - protokół używany dawniej przy połączeniach

modemowych (połączenia dodzwaniane, ang. dial-up). Obecnie niemal całkowicie zastąpiony

przez nowszy i bardziej elastyczny protokół PPP. Działanie protkołu sprowadza się do

definicji sposobu ramkowania danych. Nie istnieje wykrywanie ani naprawa błędów.

Jedynym jego celem jest wysyłanie pakietów na łącze szeregowe.

Protokół SLIP obsługuje wyłącznie transmisje datagramów protokołu IP (maksymalna

długość 1006 bajtów), kapsułkowanych w swoich ramkach. Transmisja ta może się odbywać

zarówno w łączach synchronicznych jak i asynchronicznych.

PPP (ang. Point to Point Protocol) jest protokołem warstwy łącza używanym przy

połączeniach między dwoma węzłami sieci (m.in. we wdzwanianych połączeniach

modemowych). PPP może być również skonfigurowany na interfejsie szeregowym

asynchronicznym i synchronicznym. Służy również do prostego zestawiania tuneli. PPP jest

stosowany w technologii WAN. Z protokołem tym wiąże się uwierzytelnianie PAP lub

CHAP. Preferowany jest CHAP, ponieważ w przeciwieństwie do PAP jest uznawany za

bezpieczniejszy (używa MD5). Zazwyczaj występuje w dwóch odmianach: PPPoE oraz

PPPoA, w zależności od zastosowanej enkapsulacji. PPP tworzy dwie podwarstwy w

warstwie łącza danych w modelu OSI: Link Control Protocol i Network Control Protocol. Do

pierwszej podwarstwy można zaliczyć np. autoryzację, a druga odpowiada za komunikację z

warstwą sieciową.

docsity.com

IPX/SPX (ang. Internet Packet EXchange/Sequential Packet EXchange) - zestaw protokołów

sieciowych firmy Novell (protokół warstwy sieciowej IPX i warstwy transportowej SPX).

Użytkowany w różnych sieciach lokalnych (od PC LAN do sieci branżowych). Rozwiązanie

to jako implementacja protokołów XNS (ang. Xerox Network Service) warstwy transportu i

sieciowej dostępne jest w systemach: NetWare, MS-DOS, MS Windows i OS/2. Obecnie

protokoły te są wycofywane i zastępowane zestawem protokołów TCP/IP.

NetBEUI to protokół komunikacyjny LAN. NetBEUI jest wyłącznie protokołem transportu

sieci LAN dla systemów operacyjnych Microsoft. Nie jest trasowany. Dlatego jego

implementacje ograniczają się do warstwy 2 modelu OSI, w których działają wyłącznie

komputery wykorzystujące systemy operacyjne firmy Microsoft. Ogranicza to dostępne

architektury obliczeniowe i aplikacje technologiczne.Interfejs NetBEUI został opracowany

przez IBM i wprowadzony na rynek w 1985 roku.

FTP (ang. File Transfer Protocol – Protokół Transferu Plików) – protokół typu klient-serwer,

który umożliwia przesyłanie plików z serwera i na serwer poprzez sieć TCP/IP. Protokół ten

jest zdefiniowany przez IETF w RFC 959. FTP jest protokołem 8-bitowym, dlatego nie

wymaga specjalnego kodowania danych na postać 7-bitową, tak jak ma to miejsce w

przypadku poczty elektronicznej (patrz standardy MIME, base64, quoted-printable,

uuencode).Do komunikacji wykorzystywane są dwa połączenia TCP. Jedno z nich jest

połączeniem kontrolnym za pomocą którego przesyłane są np. polecenia do serwera, drugie

natomiast służy do transmisji danych m.in. plików. FTP działa w dwóch trybach: aktywnym i

pasywnym, w zależności od tego, w jakim jest trybie, używa innych portów do

komunikacji.Jeżeli FTP pracuje w trybie aktywnym, korzysta z portów: 21 dla poleceń

(połączenie to jest zestawiane przez klienta) oraz 20 do przesyłu danych. Połączenie

nawiązywane jest wówczas przez serwer. Jeżeli FTP pracuje w trybie pasywnym

wykorzystuje port 21 do poleceń i port o numerze > 1024 do transmisji danych, gdzie obydwa

połączenia zestawiane są przez klienta. W sieciach ukrytych za firewallem komunikacja z

aktywnymi serwerami FTP jest możliwa, tylko pod warunkiem, jeżeli odpowiednie porty na

firewallu (routerze) są zwolnione. Możliwe jest zainstalowanie wielu serwerów FTP na

jednym i tym samym routerze. Warunkiem jest rozdzielenie portów przez router dla każdego

serwera.

NetDDE (ang. Network Dynamic Data Exchange) - sieciowa wersja standardu wymiany

danych DDE (ang. Dynamic Data Exchange).NetDDE ma wszystkie właściwości DDE,

rozszerzone o zastosowania sieciowe. Dzięki temu aplikacje, które są uruchomione na dwóch

różnych komputerach, mogą dynamicznie wymieniać dane między sobą. Po utworzeniu tzw.

udziału DDE (czyli DDE share), NetDDE zapewnia przesył danych pomiędzy maszynami.

Udziały DDE, dają możliwość korzystania z usług, które są podobne do wspólnego

wykorzystywania zasobów lub drukarek. Realizują one także wszelkie funkcje, które są

związane z zagwarantowaniem bezpiecznego połączenia. Model ten, jest "rozwijany" w

nowszych technologiach takich, jak: COM (czyli Komponent Object Model), DCOM (czyli

Distributed Component Object Model) i (coraz bardziej popularny) ActiveX.

docsity.com

Simple Network Management Protocol (ang. Prosty Protokół Zarządzania Siecią)

standard protokołu używanego do nadzoru i zarządzania różnymi elementami sieci

telekomunikacyjnych, takimi jak routery, przełączniki, komputery czy centrale telefoniczne.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument