Etnoklasy - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Etnoklasy - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (109 KB)
2 strony
984Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: etnoklasy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Etnoklasy

Etnoklasa to segment narodowego społeczeństwa typu pluralistycznego

o imigracyjnym pochodzeniu silnie zaznaczonych w różnicach

klasowych, powstały w wyniku skrzyżowania zbiorczej struktury,

odzwierciedlającej zróżnicowanie kulturowych i historycznych tradycji

poszczególnych grup etnicznych (formowanych w toku procesu

asymilacji i akulturacji), ze strukturą klasową w której przejawia się

podział dóbr ekonomicznych, dostęp do władzy i udział w życiu

kulturalnym. Jest częścią grupy etnicznej zajmującej ściśle określone

miejsce w stratyfikacyjnym układzie społeczeństwa oraz jednocześnie

częścią klasy społecznej ulokowaną w konkretnej grupie etnicznej.

Etnoklasa to jedno z podstawowych pojęć amerykańskich studiów

etnicznych. M.H.Gordon wkomponował je w teorię asymilacji,

zbudowaną na użytek analizy pluralistycznego charakteru narodu

amerykańskiego. Zauważył on, że:

- ludzie mimo, że pochodzą z tej samej grupy etnicznej, różnią się

wartościami i zachowaniami wynikającymi z pozycji społecznej,

- życie społeczne w obrębie grupy pierwotnej toczy się w ramach

tej samej klasy, ale także jednej grupy etnicznej. Etnoklasa zaspokaja potrzeby przynależności do grupy etnicznej i do

klasy. Problem rodzi przynależność tylko do jednej klasy ale nie do

jednej grupy etnicznej lub odwrotnie. Następuje wtedy utrata spoistości

klas społecznych społeczeństwa pluralistycznego. Grupy etniczne tracą

homogeniczność. Siatka etnoklasowych segmentów nie jest jednolita:

docsity.com

- członkowie danej grupy etnicznej są skupieni szczególnie w

jednej z klas, jest to klasa dominująca, która określa sytuację

całej zbiorowości etnicznej w obrębie społeczeństwa narodowego,

- cechą charakterystyczną przynależności do etnoklasy jest możliwość mobilności wertykalnej tzn. zmiany pozycji klasowej w

ramach zbiorowości etnicznej,

- w miarę przesuwania się ku wyższym pozycjom w strukturze

klasowej zawartość etnoklasy ulega osłabieniu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument