Współdziałanie organów a. w orzekaniu w sprawie indywidualnej - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Współdziałanie organów a. w orzekaniu w sprawie indywidualnej - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (77 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące współdziałania organów a. w orzekaniu w sprawie indywidualnej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

39. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW A. W ORZEKANIU W SPRAWIE

INDYWIDUALNEJ. – polega na tym, że do innego organu administracji

publicznej o zajęcie stanowiska, wydanie opinii, zgody lub wyrażenie stanowiska w innej formie. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji

od takiego stanowiska.

Np. jeżeli ktoś chce otworzyć kasyno to musi uzyskać decyzję

Ministerstwa, ale wcześniej zwraca się do organu gminy o opinię. Koncesja na wydobywanie kopalin, to organ udzielający też musi się

zwrócić do organu gminy.

Koncesja na alkohol, organ gminy do organizacji społecznych.

Opinia i stanowisko jest najsłabsze i nie musi wiązać

Zgoda i porozumienie są wiążące

Zajęcie stanowiska –termin, niezwłoczne, nie później niż w terminie 2 tygodni chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.

Forma: postanowienie na które stronie służy zażalenie

- pomoc prawna,

- zagadnienie wstępne - uzależnienie wydania dec. Od zajęcia stanowiska drugiego organu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument