Ketony - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia. University of Podlasie in Siedlce
hannibal00
hannibal008 marca 2013

Ketony - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia. University of Podlasie in Siedlce

PDF (127 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny chemii: ketony; kompozycja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Ketony

Ketony

Ketony, zawierając w cząsteczce grupę karbonylową C=O, niewiele różnią się

charakterem chemicznym od aldehydów. Zasadnicza różnica między związkami tych

grup polega na braku wodoru przy grupie karbonylowej w ketonach. Nie utleniają się

więc one tak łatwo jak aldehydy, a utlenienie biegnie w łańcuchu węglowym. Nie ulegają

też reakcji Cannizzaro, podlegają natomiast reakcjom addycji – zarówno aldolowej jak i

reakcjom z pochodnymi amoniaku. Ulegają także reakcji cyjanohydrynowej, tworzą

acetale i reagują z wodorosiarczanem(IV). Ta ostania reakcja czasem nie zachodzi na

skutek zawady przestrzennej w ketonach z dużymi podstawnikami (np. tert-butylowy

keton).

Redukowane przechodzą w odpowiedni alkohol II-rzędowy.

Nazwy ketonów tworzymy przez podanie nazw obu podstawników przy węglu

karbonylowym poprzedzonych słowem keton. Ketony, w których grupa karbonylowa

związana jest bezpośrednio z pierścieniem benzenowym nazywane są alkilofenonami

Ketony powstają przez utlenienie alkoholi II-rzędowych lub w reakcji Friedla-Craftsa

(katalityczne podstawienie pierścienia aromatycznego w obecności np. AlCl3 chlorkiem

kwasowym)

docsity.com

Ketony są zazwyczaj cieczami, rzadziej niskotopliwymi ciałami stałymi. W wodzie

rozpuszczają się w zależności od wielkości grup podstawionych do karbonylu.

Najpopularniejszy dimetyloketon (aceton) miesza się z woda bez ograniczeń, inne

niskocząsteczkowe ketony rozpuszczają się w ilości paru procent.

Ketony najczęściej stosowane są jako rozpuszczalniki.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument