Macierz opłacalności biznesu - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Macierz opłacalności biznesu - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (102 KB)
2 strony
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: macierz opłacalności biznesu, opracowana przez Marakon Associates, jest ideowo prostym narzędziem który pozwala na stosunkowo precyzyjne decyzje dotyczące rozwoju, u...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Macierz opłacalności biznesu

Macierz opłacalności biznesu, opracowana przez Marakon Associates, jest

ideowo prostym narzędziem, ale wymaga zastosowania odrobiny skomplikowanego aparatu z dziedziny analizy finansowej. Pozwala ona na

stosunkowo precyzyjne decyzje dotyczące rozwoju, utrzymania lub

rezygnacji z danej działalności firmy (może to być linia produkcyjna, część

firmy lub po prostu cała firma np. spółka w której mamy udziały)

ROE (return on equity) - stopa zwrotu z tytułu zainwestowanego kapitału,

jest to relacja zysku do kapitału włożonego przez nas w daną działalność

gospodarczą Ke (cost of equity) - to koszt kapitału i wyraża pożądaną przez nas stopę

zwrotu z tytułu zainwestowanego kapitału. Obliczanie Ke w warunkach

rynkowych przebiega według formuły:

Ke = BSZ + PR

BSZ - bezpieczna stopa zwrotu, zazwyczaj stopa zwrotu, która można

uzyskać przy zainwestowaniu w obligacje rządowe

PR - to premia związana z ryzykiem, zazwyczaj przeciętna stopa zwrotu,

która można uzyskać przy inwestycjach giełdowych GR - tempo wzrostu rynku

Podstawowa wersja macierzy opłacalności ukazuje zależność pomiędzy

ROE oraz tempem wzrostu rynku.

Cykl życia produktu

Cykl życia produktu jest szeroko stosowaną techniką analizy kolejnych stadiów rynkowego rozwoju konkretnego wyrobu.

Cykl życia produktu polega na stopniowym nabywaniu i utracie zdolności

konkretnego wyrobu do zaspokojenia potrzeb klientów. Rozpoczyna się w

momencie wprowadzenia produktu na rynek i trwa do czasu jego

wycofania. Jest różny dla różnych produktów. Wyróżnia się 5 podstawowych faz pełnego cyklu życia produktu: rozwoju,

wzrostu, dojrzałości, nasycenia i spadku.

Cykl życia produktu bardzo często nie pokrywa się ze schematem,

niektóre produkty mają wydłużone fazy dojrzałości i spadku, inne - wydłużoną fazę wzrostu i znacznie skróconą faze spadku. Zależy to w

szczególności od takich czynników jak:

rodzaj produktu

możliwość jego zróżnicowania podatność na zmiany koniunkturalne np. modę

rodzaj zaspokajanych potrzeb

postęp techniczny i technologiczny w sferze wytwarzania

struktura podmiotów działających na rynku

docsity.com

Rozwój procesów innowacyjnych i coraz częstsze wprowadzanie na rynek

nowych produktów wydatnie skracają cykl życia wielu wyrobów. Do

przedłużenia rynkowego życia przyczynia się intensyfikacja działań

marketingowych związanych z doskonaleniem produktu, zmiana opakowania, podwyższenie walorów użytkowych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument