Charakterystyka Tayloryzmu - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Charakterystyka Tayloryzmu - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (165 KB)
2 strony
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: tayloryzm to kierunek „naukowego zarządzania”, zwany inaczej nurtem przemysłowym szkoły klasycznej, stworzony przez Frederica Winslowa Taylora, amerykańskiego inżyn...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

22. Charakterystyka Tayloryzmu.

Tayloryzm – to kierunek „naukowego zarządzania”, zwany inaczej

nurtem przemysłowym szkoły klasycznej, stworzony przez Frederica

Winslowa Taylora, amerykańskiego inżyniera, który na celu miał efektywizację pracy wykonywanej przez pracowników. Kierunek ten

zakładał, że zawsze istnieje jedyny najlepszy sposób (one best way)

wykonania pracy i dąży się do jego znalezienia.

 Proces pracy podzielony jest na części, z których każda jest wykonywana przez innego pracownika, przez co w efekcie jest

tańsza.

 Ponadto praca nie była zależna od od doświadczenia, kwalifikacji i

zdolności pracownika, ale od techniki. Model Taylora opierał się na modelu Homo Oeconomicus – człowiek

ekonomiczny kalkuluje korzyści i wybiera zawsze tę alternatywę, która

przynosi większe korzyści materialne. Dylemat Taylora polegał na tym, iż

zaobserwował 2 rodzaje lenistwa:  Lenistwo naturalne – wrodzone – nikt nie lubi pracować

 Lenistwo systematyczne – pracownicy celowo i świadomie zmawiają

się i złośliwie zaniżają swoją wydajność.

Metoda naukowa Taylora (wg H. Le Chateliera):  Przyjęcie deterministycznej wizji świata (związki przyczynowo-

skutkowe)

 Wyszczególnienie warunków od których zależy dane zjawisko

(przyczyny i czynniki dodatkowe)  Określenie stopnia ważności każdego czynnika (stopień wpływa na

skutek)

 Zrobić pomiary w celu ustalenia wzorów wiążących dane zjawisko z

jego przyczynami  Pomiary – chronometraż – pomiar czasu wykonania różnych

czynności

 Eksperymenty

 Nauczyć pracowników

 Instrukcje dla pracowników – co i w jakiej kolejności mają wykonywać

 Motywować – dostosować wynagrodzenie do efektywności

pracy

Taylor i jemu podobni byli zwolennikami nastepujących zasad: 1. Należy stosować daleko idący podział pracy w każdej sferze

działalności ludzkiej zaczynając od oddzielenia zarządzania

(kierowania) od wykonawstwa. Szczegółowy podział pracy był

niezbędny dla specjalizacji (osiągnięcia wprawy w działaniu). Im bardziej drobiagowo podzielona praca tym większe problemy są z jej

koordynacją, z zapewnieniem współdziałania w sferze zarządzania.

By ułatwić specjalizację pracowników Taylor propagował SYSTEM

FUNKCJONALNY, zastępując jednego majstra ośmioma, 4 majstrów biurowych (administracyjnych) zajmowało się ewidencją czasu pracy

i kosztami, szkoleniem, zleceniem pracy i dyscypliną, zaś 4

docsity.com

majstrów produkcyjnych zajmowało się przygotowaniem robót,

utrzymaniem ruchu, remonyami i kontrolą jakości.

2. Ten najlepszy sposób zapisywany jest w instrukcji roboczej,

określajacej sekwencję ruchów elementarnych. 3. Należy dobrać najlepszą osobę do wykonania każdej pracy,

wykorzystując naukowe metody doboru np. testy psycho –

fizjologiczne (test obu rąk).

4. Należy dostosować narzędzia i warunki pracy do cech psycho – fizycznych człowieka.

5. Należy szkolić robotnika, by wydajnie wykonywał swoją pracę.

6. Należy zmotywować pracownika (pobudzić go) do wydajnej pracy –

metoda „kija i marchewki”. 7. Należy stale kontrolować działania robotników i zgodność ich pracy z

instrukcją roboczą, zapewniając w ten sposób wyższą wydajność i

pożądany wynik.

Henri Le Chatelier - inżynier, naukowiec, uważany za rzeczywistego

twórcę „naukowego zarządzania”, za tego, który unaukowił tayloryzm.

Propagował on efektywizację procesu produkcji, był autorem koncepcji

tzw. cyklu zorganizowanego, który zakładał, że każde działanie

zorganizowane przebiega w takich etapach: 1. przyjęcie określonego celu – cel ma być jedyny, ścisły, ograniczony i

użyteczny.

2. badanie środków i warunków działania – prawo przyczynowości

(determinizmu), wyszczególnienie wszystkich czynników każdej czynności, klasyfikacja czynników wg ich ważności, dokładne

pomiary, badania pracy (chronometraż – pomiar czasu wykonania

różnych czynności, chronocyklografia – metoda graficznego

przedstawiania powtarzających się w czasie czynności).

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument