Warunki zdarzenia, aby były uznane za nieszczęśliwy wypadek - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Warunki zdarzenia, aby były uznane za nieszczęśliwy wypadek - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (104 KB)
1 str.
542Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: warunki zdarzenia, aby były uznane za nieszczęśliwy wypadek; zasada uposożonego, reasekuracja.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Warunki zdarzenia, aby były uznane za nieszczęśliwy wypadek: - na osobę było skierowane działanie zewnętrzne - nagłe zdarzenie - niezależne od woli danej osoby Wyjątek stanowi zawał i wylew krwi do mózgu, można włączyć do ubezpieczenia po opłaceniu dodatkowych składek. W przypadku ubezpieczeń osobowych mamy do czynienia ze świadczeniem a nie z odszkodowaniem, ponieważ życia nie można określić w kwocie. Jest też zasada uposożanego? (kto dziedziczy po śmierci ubezpieczonego) - po złożeniu oświadczenia woli ubezpieczonego dziedziczy osoba przez niego wskazana - w przypadku braku takiego oświadczenia dziedziczą zstępne W przypadku częściowego uszkodzenia ciała świadczenie otrzymuje poszkodowany –

ubezpieczony. Ze względu na zmieniające się warunki społ. – ekono. Niektóre państwa wprowadzają coraz szerszy pakiet ubezpieczeń obowiązkowych, które mają służyć poszkodowanym. Ogólne warunki ubezpieczeń obowiązkowych ustala minister finansów rozporządzeniom. Natomiast przy ubezpieczeniach dobrowolnych każdorazowe warunki ustala ubezpieczyciel. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ustala się ustępstwa na korzyść ubezpieczonego. Przy ubez. dobrowolnych ogólne warunki ubezpieczenia ustala ubezpieczyciel. Umowy zawartej nie można zmienić. Ubezpieczyciel może zaostrzyć taryfy płaconych składek jeśli rośnie ilość wypadków. W ubezpieczeniach obowiązkowych taryfa składek może ulec zmianie. Reasekuracja - to odsprzedanie pewnego % ryzyk i przekazanie części odpowiedzialności za poniesione ryzyko. Może być: - bierna

- czynna Ten kto odsprzedaje to cedent (bierny) ten kto przyjmuje pełni asekuracje czynną. Koasekuracja – polega na udziale w danej umowie kilku ubezpiezycieli od początku.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument