Finanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Finanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (101 KB)
1 strona
524Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finasów publicznych: inanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego; ekonomiczne funkcje państwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

3.Finanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego.

Jednym z zasadniczych instrumentów interwencji państwa jest polityka

fiskalna. Zmiany cyklu koniunkturalnego koncentrują się przede wszystkim na zmianach popytu. Dlatego zadaniem państwa jest dążenie do

stabilizującego oddziaływania na kształtowanie się popytu w skali

makroekonomicznej. Następuje to najczęściej przez odpowiednie

ukształtowanie popytu sektora publicznego (jest to pkt wyjścia). Wiąże się z tym odpowiednia polityka, dotycząca dochodów i wydatków

budżetowych, która powinna być wspierana przez politykę pieniężną i

kredytową. Oczywiście ważny jest również szerszy kontekst problemu-

polityka gospodarcza i socjalna.

1.interwencjonizm państwowy 2.ekonomiczne f-cje państwa

a)alokacyjne

b)stabilizacyjna

c)redystrybucyjna 3.polityka społeczno-gosp. państwa

3.makroekonomiczna polityka finansowa

a)polityka pieniądza (NBP)

b)polityka budżetowa (fin. publ., Min. Finansów)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument