Republika Federalna Niemiec - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz21 marca 2013

Republika Federalna Niemiec - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia. University of Podlasie in Siedlce

PDF (574 KB)
9 strona
1Liczba pobrań
613Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z geografii: Republika Federalna Niemiec.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
Bogacz Grażyna III semestr SM

Republika Federalna Niemiec

Stolica - Berlin

Hymn- Trzecia zwrotka pieśni Augusta Heinricha Hoffmanna von

Fallersleben „Lied der Deutschen” do melodii Josepha Haydna

„Kaiserhymne”

święto narodowe- 3 października, Dzień Zjednoczenia Niemiec

Parlament -Bundestag

Strefa czasowa -Czas środkowoeuropejski/letni czas środkowoeuropejski

Waluta Niemcy należ do strefy euro,

Numer kierunkowy +49

TLD w Internecie-.de

Język urzędowy -Niemiecki.

1.Położenie geograficzne i geopolityczne

Powierzchnia357021 km 2

Długość granic3757 km

Długość wybrzeża2389 km

Niemcy leżą w środku, można nawet

powiedzieć, w "sercu" Europy. Graniczą

aż z dziewięcioma krajami: Danią na

północy, Holandią, Belgią,

Luksemburgiem i Francją na zachodzie,

Szwajcarią i Austrią na południu oraz

Republiką Czeską i Polską na

wschodzie.

Niemcy są po Rosji drugim

państwem w Europie pod względem

liczby ludności. W tym względzie

plasują się przed Włochami, Wielką

Brytanią, Francja i Hiszpanią, chociaż

dwa ostatnie kraje mają o prawie 1/3

większą powierzchnię od RFN.

Krajobraz Niemiec charakteryzuje się

wielką różnorodnością i mnogością

form. Niemcy można podzielić pod

względem geograficznym na cztery wielkie obszary, mianowicie: Góry Wysokie -Alpy,

Podgórze Alpejskie (Alpenvorland), Góry Średnie i Nizinę Północnoniemiecką.

Jadąc autostradą z górskiej miejscowości Garmisch - Partenkirchen w kierunku

największego portu Niemiec - Hamburga, mijamy najpierw na granicy niemiecko -

austryjackiej Alpy, z najwyższym szczytem po stronie Niemiec - Zugspitze (2962 m).

Dalej droga prowadzi poprzez pagórkowate Podgórze Alpejskie (Alpenvorland) o

średniej wysokości 500 m n.p.m. do rzeki Dunaj (Donau), jedynej dużej rzeki w

Niemczech, która nie płynie na północ, lecz uchodzi na wschodzie do Morza Czarnego.

Następnie przejeżdżamy przez pasma górskie - Fränkische Alb, będące częścią gęsto

zalesionych Gór Średnich (Mittelgebirge). Na wschodzie przylegają do tychże pasm:

rozciągający się wzdłuż granicy z Republiką Czeską - Las Bawarski (Bayerischer

Wald) oraz Las Górnego Palatynatu (Oberpfälzer Wald). Na południowym zachodzie

szlaku znajdują się pasma górskie - Schwäbische Alb oraz Szwarcwald

(Schwarzwald), ze swoim najwyższym szczytem - Feldberg (1493 m n.p.m.).

Na południowym zachodzie położone jest również Jezioro Bodeńskie (Bodensee),

największe jezioro w Niemczech, przez które przebiega również granica z Austrią i

Szwajcarią.

Mijając Norymbergę (Nürnberg) i Würzburg przejeżdżamy przez rzekę Men

(Main), która pod miastem Mainz uchodzi do największej niemieckiej rzeki Renu

(Rhein). Po prawej stronie Renu wznoszą się: las Odenwald oraz pasmo Nadreńskich

Gór Łupkowych - Taunus. Jadąc dalej na północ, po wschodniej stronie rozpościerają

się długie pasma wzgórz Röhn, Lasu Turyńskiego (Thüringer Wald) i Gór Rudaw

(Erzgebirge).

Dalej na wschodzie wyłaniają się Góry Harcu (Harz), ze swoim najwyższym

szczytem - Brocken (1142 m n.p.m.), kończąc tym samym obszar Gór Średnich i

rozpoczynając obszar Niziny Północnoniemieckiej (Norddeutsche Tiefebene). Na

całym obszarze pomiędzy holenderską a polską granicą wzdłuż Odry i Nysy spotkać

można zaledwie kilka pagórków a średnia wysokość nad poziomem morza nie

przekracza na całym terenie 50 m. Mijamy Hannover a droga prowadzi przez

Lüneburger Heide (puszcza, wrzosowisko). Dalej na wschodzie wokół Berlina

położona jest Brandenburgia, wraz ze swoimi lasami sosnowymi i wieloma jeziorami, a

na północy rozpościera się Pojezierze Meklemburskie (Meklenburgische Seeplatte).

Pod Hamburgiem rzeka Łaba (Elbe) przybiera kształt lejka i uchodzi do Morza

Północnego (Nordsee). Piędzieciąt kilometrów od wybrzeża wyłaniają się z morza

czerwone skały wyspy Helgoland. Między Hamburgiem a granicą duńską na północy,

niski pagórkowaty obszar Szwajcarii Holsztyńskiej (Holsteinische Schweiz) oddziela

Morze Północne od Bałtyckiego (Ostsee). Dalej na wschodzie za Zatoką Meklemburską

znajduje się wyspa Rugia (Rügen), największa wyspa Niemiec. Pod względem

klimatycznym Niemcy znajdują się w strefie umiarkowanych-chłodnych wiatrów

zachodnich pomiędzy Oceanem Atlantyckim a klimatem kontynentalnym na wschodzie.

Z reguły nie ma tu dużych wahnięć temperatury. Opady występują podczas wszystkich

pór roku. Wyjątek stanowią tu duże obszary Nadrenii Palatynatu (południowy zachód) z

bardzo łagodnym klimatem, gdzie też uprawia się winogrona, Górna Bawaria z

występującym tam regularnie suchym i ciepłym wiatrem (Föhn), ciepłym południowym

wiatrem alpejskim, oraz Góry Harcu, które ze swoimi surowymi wiatrami, chłodnymi

latami i obfitującymi w śnieg zimami tworzą oddzielną strefę klimatyczną.

2.Podział administracyjny

Niemcy podzielone są na 16 krajów związkowych tzw. Landy

1.Baden-Wirtembergia ze stolicą w Stuttgarcie

2. Bawaria ze stolicą w Monachium

3.Berlin

4. Brandenburgia ze stolicą w Poczdamie

5.Brema ze stolicą w Bremie

6. Hamburg ze stolicą w Hamburgu

7. Hesja ze stolicą w Wiesbaden

8. Nadrenia Północna-Westfalia ze stolicą w Düsseldorfie

9. Nadrenia-Palatynat ze stolicą w Moguncji

10. Saara ze stolicą w Saarbrücken

11. Szlezwik-Holsztyn ze stolicą w Kilonii

12. Turyngia ze stolicą w Erfurcie

13.Saksonia-Anhalt

14.Saksonia ze stolicą w Dreźnie

15.Macklenburgia-Pomorze

16.Dolna Saksonia

3.Ustrój polityczny

Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec to demokratyczna republika federalna z

systemem kanclersko-parlamentarnym. Jej podstawowymi konstytucyjnymi zasadami

ustrojowymi są: federalizm, demokratyzm, zasada państwa socjalnego i zasada podziału

władz oraz samorządności.

Niemcy są dobrowolną federacją państw związkowych zwanych landami. Każdy kraj

związkowy posiada swój własny rząd i parlament (zwany Landtagiem), które posiadają

szerokie kompetencje w tworzeniu prawa i sprawowaniu władzy wykonawczej. Na

szczeblu federalnym praktycznie cała władza wykonawcza należy do kanclerza - głowy

rządu federalnego, który jest wybierany przez niższą izbę parlamentu, czyli Bundestag.

Większość władzy prawodawczej należy do niższej izby parlamentu - Bundestagu,

która jest wybierana w wyborach mieszanych, proporcjonalno-większościowych z 5%

progiem poparcia. Wyższa izba parlamentu Bundesrat składa się z delegatów rządów

krajowych i pełni głównie rolę kontrolną.

Podział władzy:

- ustawodawcza, stanowiona przez dwuizbowy parlament składający się z :

1. Izby niższej (Bundestagu) o czteroletniej kadencji, składa się z 669 deputowanych,

wybieranych w wyborach powszechnych;

2. Rady Federalnej (Bundesratu), w której jest 69 głosów przedstawicieli krajów

związkowych. Każdy z 16 krajów związkowych ma określoną liczbę głosów (od 6 do

3).

- wykonawcza, stanowiona przez Rząd federalny z kanclerzem federalnym na czele.

Kanclerz jest wybierany przez parlament na wniosek prezydenta. Posiada on największą

władze w kraju.

Głową państwa jest prezydent federalny wybierany na 5 lat przez Zgromadzenie

Federalne.

Prezydent Niemiec jest formalnie głową państwa, lecz nie posiada on faktycznej

władzy. Pełni on w zasadzie rolę głównie reprezentacyjną oraz posiada pewną władzę

nad systemem sądowniczym. Jego władza nabiera większego znaczenia tylko w czasie

kryzysów gabinetowych, kiedy to ma on prawo wskazać kandydata na kanclerza oraz

rozwiązać parlament.

- sądownicza

System sądowniczy opiera się na zasadzie niezawisłości sędziów i minimum

dwuinstancyjnym orzekaniem spraw.

System sądowniczy składa się z trzech rodzajów sądów:

 Sądy zwykłe - zajmujące się najpopularniejszymi sprawami kryminalnymi i

cywilnymi,

 Sądy wyspecjalizowane - zajmujące się sprawami administracyjnymi, z zakresu

prawa pracy, finansów i prawa patentowego,

Sądy konstytucyjne - skupiają się na badaniu hierarchicznej zgodności ze sobą aktów

prawnych, również z konstytucją.

Główne partie polityczne to:

 SPD 34,2%

 CDU/CSU 35,2%

 Związek 90/Zieloni 8,1%

 FDP 9,8%

 Die Linkspartei 8,7%

4.Demografia

W Niemczech żyje 82, 5 mln mieszkańców, z czego 42, 2 mln to kobiety. W UE są one

krajem o największej liczbie ludności, natomiast w Europie jest to państwo najgęściej

zaludnione na kilometr kwadratowy przypada, bowiem 231 mieszkańców. Przeciętnie

na kobietę przypada 1, 4 dziecka. Niemcy są starzejącym się społeczeństwem. Przyrost

ludności wynosi 0%.

Struktura wieku

 0-14 lat: 13, 9% (chłopcy 5, 89; dziewczynki 5,59)

 15-64 lat: 66, 3% (mężczyźni 27, 81; kobiety 26,79)

 Powyżej 64 lat: 19, 8% (mężczyźni 6, 77; kobiety 9,54)

Średnia długość życia wynosi zaś ok. 76 lat dla mężczyzn, zaś dla kobiet ok. 81 lat i

ciągle się wydłuża.

Liczba ludności czynnej zawodowo wynosi 39, 7 mln, w tym zatrudnionych 35, 8 mln.

W listopadzie, 2008 jako bezrobotni było zameldowanych ok. 3 mln obywateli..

Zatrudnienie w usługach wynosi 63, 7%, w przemyśle, górnictwie i budownictwie 33,

4%, w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 3, 55% ogółu zatrudnionych.

5.Zróżnicowanie rasowe, językowe, religijne, mniejszości narodowe

Język

Językiem oficjalnym jest język niemiecki. Należy on do dużej grupy języków i

spokrewniony jest z duńskim, norweskim, szwedzkim, niderlandzkim oraz angielskim.

Na terenie całego kraju występują liczne dialekty. Bardzo popularny jest również język

angielski.

Mniejszości narodowe

Około 75, 2 mln (91, 1%) mieszkańców Niemiec posiada obywatelstwo niemieckie.

Spośród nich około 7 mln (ok. 9%) posiada dwa obywatelstwa lub nie urodziło się w

Niemczech, ale posiada niemieckie obywatelstwo lub język niemiecki nie jest ich

językiem ojczystym. Pozostałe 9% ludności (ok. 7 mln) stanowią obywatele innych

krajów, mieszkający na stałe w RFN: Turcy (1, 7-2, 0 mln), przedstawiciele narodów

byłej Jugosławii (ok. 1, 0 mln), Włosi (0, 5 mln), Polacy (ok. 0, 4 mln), Austriacy (0, 2

mln) i inni. Niemczech istnieją ponadto stosunkowo nieliczne historyczne mniejszości

etniczne. Północ, kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn zamieszkują Duńczycy, Dolną

Saksonię i Szlezwik-Holsztyn Fryzowie, a Saksonię i Brandenburgię – Serbołużyczanie,

a cały teren Niemiec Cyganie (Sinti i Romowie).

Religie:

 Katolicy (31, 2%), najliczniejsi w landach południowych

 Ewangelicy (30, 8%), (głównie luteranie) najczęściej są to mieszkańcy

północnych landów

 Pozostali protestanci (1,6%),

 Prawosławni (1,5%),

 Pozostali chrześcijanie (0,2%),

 Muzułmanie (4,0%)

 Żydzi (0,3%),

 Buddyści (0,3%),

 Wyznawcy pozostałych religii, sekt i denominacji (0,3%),

 Bezwyznaniowcy (29,9%).

Jednak, co roku coraz więcej osób odchodzi od Kościoła Katolickiego i Ewangelickiego

–wiąże się z koniecznością płacenia podatku kościelnego, który wcale nie jest taki niski.

Rasy

W Niemczech przebywa bardzo dużo emigrantów, z tego też względu jest duże

zróżnicowanie rasowe w tym kraju, jednak dominuje rasa biała.

4.Poziom urbanizacji i największe miasta.

 średnia gęstość zaludnienia wynosi 232 mieszkańców na km²

 Najgęściej zaludnione obszary zachodnie, zwłaszcza Nadrenia Północna-

Westfalia (500 osób na km²) z Zagłębiem Ruhry (ponad 1200 mieszkańców

na km²), we wschodniej części Niemiec - Saksonia (w okręgu Chemnitz

mieszka ponad 320 osób na km²)

 Najmniejsza gęstość zaludnienia w północnej części kraju, zwłaszcza na

Pojezierzu Meklemburskim (miejscami ok. 50 mieszkańców na km²)

 W miastach mieszka ok. 87% ludności, głównymi miastami są:

 Berlin 34 tys.

 Hamburg 17, 3 tys.

 Monachium 12, 6 tys.

 Kolonia 9, 5tys.

 Frankfurt nad Menem 6, 4 tys.

 Essen 6, 2 tys.

 Dortmund 5, 9 tys.

 Stuttgart 6, 1tys.

 Düsseldorf 5, 9tys.

 Brema 5, 6 tys.

 Duisburg 5, 8tys.

 Lipsk 5, 1tys.

 Hanower 5, 4 tys.

 Drezno 4, 9 tys.

 Norymberga 5tys.

 Największe zespoły miejskie tworzą 3 duże aglomeracje:

 Reńsko-ruhrską, obejmującą Zagłębie Ruhry, Kolonię i Bonn

 Berlińską

 Reńsko-meńską wokół Frankfurtu nad Menem.

5.Gospodarka

Niemcy należą do najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych na świecie,

niemiecka gospodarka jest trzecią, co do wielkości gospodarką po USA i Japonii. Kraj

liczy 82, 3 mln mieszkańców i jest największym i najważniejszym rynkiem w Unii

Europejskiej (UE). Wielkość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w 2007

r. wynosiła 2423 mld euro, co odpowiada 29455 euro na głowę mieszkańca. Podstawą

tego wyniku jest przede wszystkim handel zagraniczny. Wartość eksportu wynosi 969

mld euro (2007 r.), ponad jedną trzecią dochodu narodowego brutto. W 2007 roku

Niemcy po raz piąty z rzędu były „eksportowym rekordzistą“ świata. Dlatego też

gospodarka Niemiec, jak gospodarka mało, którego innego kraju, jest ukierunkowana

globalnie i w większym stopniu niż w wielu innych krajach powiązana z gospodarką

światową.

Przemysł

Najważniejszymi gałęziami przemysłu są budowa samochodów, elektrotechnika,

budowa maszyn i przemysł chemiczny, ponadto przemysł optyczny, stoczniowy,

hutnictwo metali. W Niemczech wydobywa się węgiel kamienny i brunatny, ropę

naftową i gaz ziemny, rudy cynku i ołowiu, sole potasowe oraz sól kamienną.

Rolnictwo

Ponad 1/3 powierzchni Niemiec zajęta jest pod uprawę głównie zbóż, ziemniaków,

buraków cukrowych, roślin oleistych, pastewnych, warzyw oraz chmielu, z którego

wytwarza się ponad 5000 gatunków piwa dolinach Renu i Mozeli uprawia się winorośl.

Wysoki poziom osiągnięto w hodowli bydła i trzody chlewnej. Liczne kanały

śródlądowe, m.in. Dortmund-Ems (265 km), Śródlądowy (259 km), Men-Dunaj (173

km), Kiloński (99 km). Największe porty morskie: Hamburg, Wilhelmshaven, Brema,

Lubeka, Rostock, oraz rzeczne: Duisburg, Hamburg, Mannheim, Ludwigshafen,

Kolonia.

Handel zagraniczny

Według Federalnego Urzędu Statystycznego Francja, przed Stanami Zjednoczonymi i

Wielką Brytanią, pozostaje najważniejszym partnerem Niemiec. W 2004 wywieziono z

Niemiec do Francji towary o wartości 75 mld euro (9 % całkowitego niemieckiego

eksportu). Wartość eksportu do USA wyniosła 64 mld euro (8, 1 %), a do Wielkiej

Brytanii 61 mld euro (7, 7 %) Na liście 15 największych odbiorców niemieckich

towarów kolejność na pierwszych 5 miejscach w porównaniu z 2003 rokiem nie uległa

zmianie. Belgia przesunęła się z 7 na 6 miejsce a Japonia z 16 miejsca na 15, natomiast

Węgry straciły w 2004 roku miejsce w pierwszej piętnastce. Z 15 najważniejszymi

partnerami Niemcy zrealizowały w sumie 75 % (493, 4 mld euro) swojego całkowitego

eksportu. Po stronie importu pierwsze trzy miejsca zapewniły sobie - jak w roku

poprzednim - Francja (52, 2 mld euro; udział 9, 2 %), Holandia (47, 8 mld euro; 8, 3 %)

oraz USA (40 mld euro; 7,3 %). Kolejność na dalszych miejscach uległa zmianie Chiny

z 7 miejsca przesunęły się na 6, Japonia spadła z 9 na 10, natomiast Rosja z 15

przesunęła się na 13 miejsce.

W 2004 eksport do Polski wyniósł 18, 8 mld euro i zwiększył się w porównaniu z

rokiem ubiegłym o 1,3 %. Wynik ten uplasował Polskę na 11 pozycji wśród

najważniejszych odbiorców towarów niemieckich. Pod względem importu Polska

znalazła się na 14 miejscu: wartość towarów sprowadzanych z naszego kraju wzrosła w

porównaniu 2003 rokiem o 0, 3 %, osiągając 15, 9 mld euro. Najważniejszą części

eksportu w ubiegłym roku stanowił przywóz: samochodów i części samochodowych (2,

7 mln euro), maszyn (2, 5 mld euro), produktów chemicznych (2, 4 mln euro), metali (1,

2 mld euro) oraz produktów metalowych (1 mld euro). Niemcy importowały przede

wszystkim: samochody (2, 6 mld euro), meble, biżuterię, instrumenty muzyczne, sprzęt

sportowy (1, 5 mld euro), wyroby ze stali jak i innych metali (1, 2 mld euro), maszyny

(0, 9 mld euro) oraz żywność (0, 9 mld euro).

6.Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

 UE -Niemcy w 1957 r. należały do sześciu członków- założycieli dzisiejszej

Unii Europejskiej

 ONZ – od 1973r.płacą one po USA i Japonii największe składki

 NATO - od 1955r (Od marca 1999 r. Bundeswehra uczestniczy w misji pod

dowództwem NATO w Kosowie, gdzie stacjonuje ok. 2230 żołnierzy

niemieckich (koniec 2007 r.), oraz w Afganistanie – ok. 3140 żołnierzy)

 OBWE- Niemcy mają w nich znaczny udział finansowy i personalny.

 WTO

 MFN- udziały Niemiec wynoszą 6% i są jednym z najważniejszych

udziałowców

7.Współczesne konflikty polityczne

Niemcy angażują się w misje pokojone w wielu regionach świata. W czerwcu 2007

roku w międzynarodowych misjach pokojowych uczestniczyło ponad 8 tys. żołnierzy

Bundeswehry. Misje te obejmują swoim zasięgiem walkę z terroryzmem w ramach

operacji „Enduring Fredom” na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim, misje mające na

celu utrzymanie pokoju na Bałkanach (KFOR, EUFOR) lub w Afganistanie (ISAF),

udział Bundeswehry w charakterze obserwatora w Sudanie (UNMIS) i pomoc

humanitarną. Od czasu pierwszej misji niemieckich sił zbrojnych w Kambodży w 1992

roku w regionach objętych kryzysem na rzecz pokoju i stabilizacji było

zaangażowanych 200 tys. żołnierzy Bundeswehry.

Bibliografia:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy

http://www.solegro.pl

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/home1.html

http://hania.w.staszic.waw.pl/ludnosc.html

http://www.bryk.pl/

http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/01/Allgemeine__Informationen_

_PL/Allgemeines__UB__PL.html

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument