Klasyczne absolutne - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Klasyczne absolutne - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (136 KB)
2 strony
852Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: miary te są wypadkową różnic poszczególnych wartości cechy spotykanych u wszystkich jednostek zbiorowości.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Klasyczne absolutne

Miary te są wypadkową różnic poszczególnych wartości cechy spotykanych u wszystkich

jednostek zbiorowości. Różnice te wyznaczamy w stosunku do średniej arytmetycznej.

0)  

n

i

i xx 1

)( 1)  

n

i

i xx 1

2)( 2)  

n

i

i xx 1

Jako że warunek 0. zgodnie z własnościami średniej arytmetycznej jest równy 0 i nie posiada

więc żadnej wartości poznawczej, zaproponowano inne podejścia:

1. odchylenie standardowe S(x)

2. odchylenie przeciętne d(x)

Warto podkreślić, że S(x) nie liczymy bezpośrednio. Najpierw liczymy wariancję S2(x) a

odchylenie standardowe otrzymujemy przez jej spierwiastkowanie. Te dwie miary się

wzajemnie wykluczają – liczymy tylko jedną z nich!

Miary te mówią nam o ile średnio poszczególne wartości cechy odchylają się od średniej

arytmetycznej.

W praktyce zazwyczaj za podstawową klasyczną absolutną miarę zróżnicowania przyjmuje

się S(x). W naukach ekonomicznych to właśnie odchylenie standardowe jest parametrem

który decyduje o kształcie rozkładu normalnego. Natomiast w naukach ścisłych liczy się

raczej d(x). Dlatego gdy wyraźnie nie będzie określone z jakiej miary klasycznej absolutnej

mamy skorzystać to liczymy S(x).

docsity.com

Znając S(x) i x wyznaczamy klasyczny typowy obszar zmienności (kxtyp).

Obszar ten zawiera wartości jednostek z przedziału x -S(x) < x < x +S(x). Tu już

uwzględniony jest cały obszar zróżnicowania, a nie jak w Q tylko część. Jeżeli rozkład jest

symetryczny to 68% (ok. 2/3) jednostek ma wartości z tego przedziału. Określa się też

jeszcze inne obszary:

x -2S(x) < x < x +2S(x) – 95% jednostek dla rozkładu symetrycznego

x -3S(x) < x < x +3S(x) – 99,7% jednostek, stąd możemy przyjąć, że R 6S(x)

Pomiędzy odchyleniami zachodzi relacja: S(x) > d(x) > Q , a że głównie liczymy S(X) to:

S(x) > Q

Wariancja nie posiada interpretacji statystycznej, ale ma duże znaczenie teoretyczne, gdyż

służy do wyznaczania S(x). I pamiętajmy jeszcze że S2(x) to jest zawsze liczna nieujemna!

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument