Dzisiejszy człowiek, którego charakteryzuje oziębłość, wybuchowośd i zimny charakter - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Dzisiejszy człowiek, którego charakteryzuje oziębłość, wybuchowośd i zimny charakter - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (306 KB)
3 strony
969Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości dotyczące dzisiejszego człowieka, którego charakteryzuje oziębłośd, wybuchowość i zimny charakter.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Dzisiejszy człowiek, którego charakteryzuje oziębłośd, wybuchowośd i zimny

charakter

Niezwykłą rolę odgrywają tu nie słowa, ale sam ton wypowiedzi – kryje on w sobie

może jakąś ranę w sercu, niepokój, lęk albo też wszystko po trochu…

Wiele rzeczy produkuje wyobraźnia… - dorabia i generuje domysły…

Człowiek ma często problem z głęboką wolnością… Chyba prawie nigdy nie śpiewa…

Chyba za bardzo uwierzyliśmy w swoje wyobrażenia, wizje albo jakiś własny „honor”.

Mamy własne „schematy myślowe” i trzymamy się ich kurczowo. Nie jest to dobre,

gdyż przez to stajemy się zamknięci na wiele rzeczy lub stajemy się zimni, a także

boimy się otwierad na nowe rzeczy. Nie chcemy by coś o nas się wydało… Tak więc

jesteśmy czymś zniewoleni i trudno nam o wewnętrzną wolnośd… Wiele „rzeczy”

wzięło się chyba stąd, iż boimy się własnej słabości. W swoim sercu mamy coś do

ukrycia, mimo, że możemy o tym nawet nie wiedzied… Jesteśmy jakby zniewoleni

naszą własną wyobraźnią i lękiem, który nie pozwala nam się przełamad. Pozostajemy

w jakimś stopniu i w pewnym sensie w naszym jednostronnym i nieco ograniczonym

myśleniu (świecie). Popadliśmy w dumę i nie chcemy stracid naszego honoru…

Niekiedy (a może nawet nierzadko) jesteśmy nawet skłonni do usprawiedliwiania

samych siebie kłamstwem… Chyba za bardzo uwierzyliśmy w swój rozum swoją rację.

Żyjemy w swoim świecie, z którego boimy się wyjśd…

Chyba mamy nawet dośd dużą tendencję ku temu, żeby oceniad kogoś po tym, co ma

i co osiągnął w życiu… Nie można człowieka oceniad po tym, co ma! Wtedy za bardzo

pokładamy nadzieję w rzeczach doczesnych, a nasze stosunki z ludźmi są jak obcy z

obcym… To może byd kolejna rzecz, która ludzi dzieli a nie łączy… Jeżeli w sercu

docsity.com

ludzkim jest chłód, obojętnośd, jakaś pycha, nienawiśd czy nie ma w nim miłości –

wszystko inne nie ma żadnej wartości…

Te wszystkie negatywne cechy biorą się chyba najogólniej z ludzkiej słabości, a także z

tego, że brakuje nam mocy i wiary oraz za mało doświadczamy/doświadczyliśmy

miłości…

Mamy problem z patrzeniem… Patrzeniem dalej, głębiej czy szerzej… … W życiu.

Wiele rzeczy nie widzimy… Np. nie tyle po samych słowach i ich znaczeniu, ile po

tonie wypowiedzi można wywnioskowad, co kryje się w ludzkim sercu… Często w

tonie wypowiedzi różnych ludzi widad, iż niektóre rzeczy są wyolbrzymione,

przesadzone. Może to np. wynikad z jakiegoś niewyjaśnionego danej osoby…

Nie chcemy szukad (widzied) przyczyn różnych cudzych niepowodzeo czy problemów

u siebie… Nie widzimy albo nie chcemy się przyznad…

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Często naszym bożkiem są

pieniądze, inteligencja, własny rozum, majątek, władza i in.

Dochodząc do wniosku, człowiek często podczas jakiejś dyskusji, wymianie zdao zna

prawdę i gdzieś w głębi serca zgadza się ze zdaniem innych oraz wypowiedzią na dany

temat, lecz ma miejsce wyższośd interesów jego własnych nad całkowitą prawdą

(oszukuje w słowach, gdyż w danej sytuacji interes własny ma pierwszeostwo nawet

przed prawdą w danej dziedzinie (przy danym zagadnieniu) i całkowitą szczerością…

Np. rozmawiając na temat ludzi, którzy są do nas podobni, podobnie postępują itd.

docsity.com

Poprzez analogię można wnioskowad o nas oraz o tym, co myślimy o innych bądź o

nas samych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument