Finanse publiczne a finanse prywatne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Finanse publiczne a finanse prywatne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (86 KB)
1 strona
714Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finasów publicznych: finanse publiczne a finanse prywatne; wizja generalna.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

7.Finanse publiczne a finanse prywatne.

F. publiczne – obejmują zasoby pieniężne związków publ-prawnych tzn. Państwa, samorządów terytorialnych, samorządów gospodarczych i

zawodowych oraz zasoby pieniężne (budżety) ubezp. społ., fundacji,

związków wyznaniowych. Dochody ekonomiczne mają przede wszystkim

charakter transferów występujących głównie w formie podatków i opłat publicznych obciążających przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i

ludności. Specyfiką dochodów publicznych jest dominacja płatności o

charakterze transferów ( w postaci dotacji, zasiłków, stypendiów,

emerytur i rent) nad wydatkami ekwiwalentnymi.

Finanse prywatne (ludności) swoje dochody czerpią z pracy. Uzyskują w ten sposób wynagrodzenia, które mogą się kształtować pod wpływem

mechanizmów rynkowych lub też podlegają regulacji prawnej (dotyczy

pracowników sfery budżetowej)Gosp. domowe mogą otrzymywać dochody

transferowe z tytułu zasiłków, emerytur, rent, stypendiów, dywidend. Ludność może korzystać z kredytów bankowych, szczególnie na

działalność inwestycyjną (np. budownictwo mieszkaniowe) lub zakup dóbr

trwałego użytkowania oraz uzyskiwać odszkodowania od zakładu ubezp. w

przypadku strat losowych. W skład wydatków transferowych wchodzą głównie podatki i opłaty publiczne oraz składki ubezp. społ. Ludność

obciążona jest też opłatami za usługi społ.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument