Model teoretyczny pielęgniarstwa - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8922 marca 2013

Model teoretyczny pielęgniarstwa - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw

PDF (665 KB)
16 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu medycyny: model teoretyczny pielęgniarstwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 16
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument

Opracowała: Paulina Rduch pielęgniarstwo 2 st., 1 rok, gr.12

„Pro vera misericordia et cara humunitate perennis decor universalis”

(Za prawdziwe współczucie i ciągłą dla ludzkości pracę chwała i wdzięczność)

Życiorys F. Nightingale Urodziła się 12 maja 1820 r. we Florencji, w zamożnej arystokratycznej rodzinie. Otrzymała gruntowne wykształcenie i w wieku 25 lat podjęła decyzję, by poświęcić się opiece nad chorymi w szpitalu. Wiadomość o tym przeraziła rodzinę Florence, gdyż w tamtych czasach pielęgniarkami były głównie kobiety z nizin społecznych. Rodzina starła się odwieść Florence od tej decyzji wysyłając ją w podróż po Europie, co wykorzystała zapoznając się z systemami opieki zdrowotnej w Niemczech, Włoszech i Francji.

Wykształcenie pielęgniarskie zdobyła kończąc 4-miesięczny kurs pielęgnowania w Kaiserwerth (Niemcy) oraz szkolenie w zakresie opieki nad ciężko chorymi w Paryżu.

W 1853 r. została przełożoną zakładu dla chorych kobiet z towarzystwa.

21 października 1854 r. z grupą 38 pielęgniarek wyruszyła na Krym, gdzie trwała wojna pomiędzy Rosją a Turcją sprzymierzoną z Francją i Anglią. Została tam generalną przełożoną pielęgniarek szpitali armii brytyjskiej. Kierownictwo wojskowe przyjęło niechętnie grupę kobiet. Przybyłe pielęgniarki objęły 1500- łóżkowy szpital w Skutari.

Życiorys F. Nightingale c.d.

W ciągu dwóch miesięcy Florence zmieniła warunki w szpitalu, zorganizowała pralnie, 5 kuchni dietetycznych, zadbała o czyste posłania i bieliznę. Oddzieliła rannych od chorych zakaźnie. Efektem jej pracy był po sześciu miesiącach spadek śmiertelności z 42 do 2%.

Po powrocie z wojny w 1860 r. założyła pierwszą zawodową świecką szkołę pielęgniarek przy szpitalu św. Tomasza w Londynie. Szkoła była prowadzona według zasad i programu opracowanego przez Nightingale.

Swoje poglądy dotyczące opieki społecznej i organizacji szpitali zawarła w wielu publikacjach i wystąpieniach m.in.: :Uwagi o pielęgniarstwie- czym ono jest, a czym nie jest”, „Uwagi o szpitalach”, „Uwagi wstępne o zakładach położniczych” etc.

Zmarła 13 sierpnia 1910 r. w Londynie.

Podstawowe osiągnięcia F. Nightingale

•Inicjowanie kształcenia zawodowego pielęgniarek

•Stworzenie podstaw nauki o pielęgnowaniu

•Określenie wizerunku pielęgniarki jako dobrej, skromnej, mądrej, punktualnej, budzącej zaufanie.

•Zdefiniowanie istoty pielęgnowania - „pomaganie choremu w tym, aby mógł żyć lepiej”

Podstawowe zasady pielęgnowania sformułowane przez F. Nightingale

1. Pielęgnowanie, działalność świadczona przez pielęgniarkę, bazuje na przygotowaniu teoretycznym; wiedza jaką dysponuje pielęgniarka pozwalająca zrozumieć funkcjonowanie zdrowego organizmu, uwarunkowania chorób itp.

2. Pielęgnowanie ukierunkowane jest na człowieka, rozumianego jako jednostka psychofizyczna, a nie tylko organizm biologiczny.

3. Pielęgnowanie to zarówno służenie ludziom chorym, jak i zdrowym.

4. Pielęgnowanie to działalność autonomiczna i względnie niezależna od innych działań medycznych

Podstawowe pojęcia modelu teoretycznego F. Nightingale

 Osoba pacjenta  Zdrowie  Środowisko  Pielęgnowanie

PACJENT Definiowanie osoby pacjenta zawiera komponenty biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe, które tworzą całość - holistyczne postrzeganie osoby.

W wymiarze biologicznym człowiek posiada zdolności i możliwości, przede wszystkim do takiego kształtowania środowiska, aby nie powodowało ono zaburzeń funkcjonowania jego organizmu, a jeżeli już pojawią się objawy choroby, przeżywania procesu zdrowienia. Człowiek jest umieszczony w centrum opieki pielęgniarskiej indywidualnie, jako pojedyncza osoba i jako osoba korzysta z opieki pielęgniarskiej zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. A pomimo biernej roli jaką przypisuje się pacjentowi w pielęgnowaniu posiada on potencjalną zdolność do przeżywania procesu zdrowienia kreowanego przez czynniki środowiska zewnętrznego.

PACJENT c.d.

W wymiarze psychicznym definiowane są elementy postrzegania własnej osoby , emocjonalne i intelektualne, co może być modyfikowane np. przez ciągłe, celowe, systematyczne zmiany w obrębie środowiska zewnętrznego.

W wymiarze społecznym, najmniej istotnym elemencie w postrzeganiu osoby ludzkiej, podkreśla się, że pacjent nie może być izolowany od innych – ważna rola kontaktów interpersonalnych w pielęgnowaniu.

Najważniejszym elementem osoby, nadrzędnym w stosunku do pozostałych jest element duchowy wraz z praktykowaniem religijnym.

ZDROWIE

Według Florence Nightingale zdrowie to nie tylko brak choroby, ale także bycie zdolnym do dobrego użytkowania tych wszystkich sił, którymi człowiek może dysponować w celu własnego rozwoju i bycia szczęśliwym.

ŚRODOWISKO

Zdrowie możliwe jest do osiągnięcia głównie poprzez wprowadzenie zmian w środowisku.

Według F. Nightingale największy wpływ na zdrowie człowieka maja takie czynniki zewnętrzne jak: powietrze, woda, światło, czystość, wentylacja, ciepło, itp.

Niewłaściwe środowisko, w którym człowiek żyje jest źródłem stresu, a przez to wpływa negatywnie na stan emocjonalny człowieka, tym samym jego zdrowie. Dlatego wprowadzanie celowych zmian w środowisku zewnętrznym człowieka może przyczynić się do poprawy jego stanu zdrowia.

PIELĘGNOWANIE

Według Florence Nightingale rolą pielęgniarki jest stwarzanie odpowiednich warunków środowiskowych, to jest: dbanie o świeże powietrze, czystą wodę, odpowiednie światło, ciepło, czystość pacjenta i jego otoczenia, spokój, dietę itp., aby przez to ułatwić przebieg jego choroby lub powrót do zdrowia.

Założeniem jest również to, że wszystko to ma się odbywać przy jak najmniejszym obciążeniu (wysiłku) pacjenta.

Wpływ poglądów F. Nightingale na współczesne pielęgniarstwo wyraża

się poprzez:

 Kontynuowanie na całym świecie poglądów F. Nightingale dotyczących funkcjonowania człowieka w pielęgniarstwie oraz w zakresie epidemiologii, ekologii itp.

 Ustanowienie dnia urodzin Florence Nightingale (12 maja) Międzynarodowy Dniem Pielęgniarki

 Powołanie Międzynarodowej Fundacji im. Florence Nightingale  Wyróżnianie zasłużonych pielęgniarek medalem, ustanowienie

symbolu pielęgniarstwa- lampka Nightingale

BIBLIOGRAFIA Encyklopedia dla pielęgniarek, pod red.: prof. dr hab. med. Józefa Bogusza, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa 1990. •http://www.pwsz.nysa.pl/kursy/pielegniarski/teorie/model_teoretyczn y_2.pdf •Pielęgniarstwo. Ćwiczenia, pod. Red: dr n. przyr. Wiesławy Ciechaniweicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001. •Poznańska S., Płaszewska- Żywko L.: Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2001. •Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, t. 20, ss. 566-567, ISBN 83-01-14114-X •Wiewiórowska M.: Humanistyczna teoria działania społecznego w zastosowaniu (teoretyczne podstawy pielęgniarstwa). Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Lublin 1988.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument