Wykorzystanie zasobów i usług internetowych - Notatki - Informatyka - Część 2, Notatki'z Informatyka. Opole University
Kowal_86
Kowal_868 marca 2013

Wykorzystanie zasobów i usług internetowych - Notatki - Informatyka - Część 2, Notatki'z Informatyka. Opole University

PDF (525 KB)
9 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny informatyki: wykorzystanie zasobów i usług internetowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

11

GRUPY DYSKUSYJNE -Usługa ta umożliwia przesyłanie poczty nie do indywidualnej osoby, lecz do całej grupy użytkowników zainteresowanych danym zagadnieniem. Daje to możliwość prowadzenia otwartej dyskusji na dany temat. W ramach grup dyskusyjnych możemy zwrócić się do innych internautów o pomoc w rozwiązaniu nurtujących nas problemów. IRC I CZAT -IRC, po angielsku Internet Relay Chat, czyli internetowe pogaduszki. Usługa ta, zwana również internetową kawiarenką, umożliwia rozmowę na bieżąco z kilkoma użytkownikami Internetu jednocześnie. Rozmowę tę można porównać do rozmowy telefonicznej, różnica polega na tym, że tu operujemy nie słowem a tekstem wpisywanym z klawiatury. KOMUNIKATORY SIECIOWE -

Przykłady zastosowanie e/pop 3.1 Basic Client

e/pop 3.1 Basic Client (dawniej Winpop Plus) to jeden z najbardziej zaawansowanych programów do wymiany wiadomości. Jego zalety to: ogromny wybór opcji, szybki transfer i szyfrowanie wiadomości, obsługa LAN, WAN, VPN, obsługa terminala Citrix, wbudowany chat, możliwość przesyłania plików, uruchamiania zadań na drugim komputerze, restartu lub wyłączenia drugiego komputera, zabezpieczenia, możliwość określenia które akcje mogą być wykonywane na danym komputerze i wszystkie inne popularne opcje. Wersja Client jest przeznaczona do instalacji na standardowym komputerze.

e/pop Server 3.1

e/pop Sever 3.1 (dawniej Winpop Plus) to wersja programu e/pop do instalacji na komputerze pełniącym rolę serwera dla komutacji sieciowej. Wyposażona jest dodatkowo w konsolę zarządzającą routingiem, opcje zabezpieczające, administrację użytkownikami i grupami i inne.

RivChat 2.33

docsity.com

12

Bezpłatny polski program do komunikacji sieciowej. Umożliwia m.in. rozmowy na kanale głównym i prywatnych, uruchamianie w postaci zminimalizowanej i minimalizowanie programu do tray'a, przesyłanie plików, szyfrowaną transmisję, wysyłanie notyfikacji, system ponad 40 komend wzorowany na IRC-u, możliwość definicji własnych komend i aliasów, prosty język skryptowy, możliwości tworzenia automatycznie wykonywanych skryptów, tryb uprzywilejowanego użytkownika, możliwość dostosowania wyglądu programu do własnych upodobań (tło, kolorystyka, przyciski interface'u).

TELEFONIA INTERNETOWA -Co to jest telefonia internetowa - VOIP? VoIP (ang. Voice over IP) - technologia umożliwiająca przesyłanie głosu za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, często jako synonim stosowane hasło telefonia internetowa. Podczas rozmowy VoIP zostaje stworzona cyfrowa reprezentacja głosu, zostaje ona skompresowana i podzielona na pakiety. Taki strumień pakietów jest następnie przesyłany za pomocą sieci wraz z innymi danymi. W urządzeniu odbiorczym cały proces jest odtwarzany w odwrotnym kierunku dzięki czemu otrzymujemy normalny sygnał głosu. Sieć IP może być dowolną siecią z komutacją pakietów włączając w to ATM, frame realy, Internet, sieć opartą na łączach TI (E1). Aby komunikacja VoIP mogła zostać zrealizowana niezbędne są specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie. Obecnie coraz więcej firm zajmuje się produkcją tego typu sprzętu i aplikacji, a także większość operatorów telekomunikacyjnych posiada VoIP w swojej ofercie. -Do budowy sieci VoIP wykorzystywane są przede wszystkim: Bramki VoIP - jest odpowiedzialna za połączenie telefonicznej sieci IP do innych typów sieci. Bramka musi zapewnić interfejs czasu rzeczywistego pomiędzy różnymi formatami transmisji i procedur komunikacyjnych. Przykładem jest konfiguracja z centralami telefonicznymi PBX, standardową siecią telefoniczną PSTN lub ISDN. Telefony internetowe - oprogramowanie pracujące na komputerze ( softphone ), lub dedykowane urządzenie podłączone bezpośrednio do sieci IP, umożliwiające wykonywanie połączeń VoIP. Telefony to klienci, którzy mają możliwość inicjacji i odbierania zgłoszeń. Serwery i routery VoIP - umożliwiają tworzenie prywatnych sieci głosowych oraz nadzorowanie przebiegu wszystkich rozmów przeprowadzanych w takiej sieci, kontrola dostępowego pasma, rutowanie zgłoszeń, przyjmowanie i odrzucanie zgłoszeń w strefie oraz autoryzacja użytkowników. Protokoły i kodeki VoIP - zestaw standardów umożliwiających kompresje i dekompresje dźwięku oraz komunikacje między urządzeniami i przesył pakietów. SMS

docsity.com

13

-SMS (ang. short message service, simple message system) - usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Wiadomość SMS wysyła się na numer abonenta sieci telefonii komórkowej. Wszystkie produkowane obecnie telefony komórkowe umożliwiają zarówno odbieranie, jak i wysyłanie tego typu wiadomości. Maksymalna długość pojedynczej wiadomości (potocznie również określanej skrótem SMS) wynosi 160 znaków, jednak w przypadku niektórych telefonów mogą być one dłuższe - ponad 400 znaków (przed wysłaniem zostają podzielone na kilka krótszych wiadomości, a telefon odbiorcy powinien je z powrotem scalić w jedną wiadomość). PRZEKAZ AUDIO I WIDEO W SIECI -Na czym to polega? Odbieranie przekazu strumieniowego w Internecie można porównać do słuchania radia lub oglądania telewizji - aby obejrzeć film, nie musisz nagrywać go uprzednio na kasetę wideo. W przypadku internetowych przekazów strumieniowych dane docierające z Sieci do komputera są kierowane bezpośrednio do urządzeń - na przykład kart graficznych i muzycznych - odpowiedzialnych za ich przetwarzanie i zaraz po wyświetleniu usuwane. Zalety tego rozwiązania są bezsprzeczne. Po pierwsze, może się okazać, że transmisja audio/wideo w pewnym momencie będzie dla użytkownika nieinteresująca, wtedy ją po prostu przerwie, skracając czas połączenia z Internetem. Po drugie, transmisja strumieniowa poza możliwością odtwarzania "w locie" plików audio/wideo pozwala na przyciągnięcie uwagi internauty. Natomiast pobieranie dużego pliku z sieci bez możliwości jego odtwarzania "na żywo" jest frustrujące i szybko się nudzi, zwłaszcza że właściwie do końca nie wiadomo, co się pobiera. -Na czym to polega? Media strumieniowe stały się już podstawą nowego typu usług. Na przykład firma POPcast wspólnie z British Telecom oferuje swym klientom BTopenworld - strumieniowe przesyłanie plików wideo. Można obejrzeć materiał wideo umieszczony w Sieci przez kogoś bliskiego i oszczędzić sobie trudów podróży, której głównym celem miało być zobaczenie filmu z rodzinnej uroczystości. Propozycja skierowana jest nie tylko do osób korzystających z łączy ADSL, lecz także do właścicieli zwykłych modemów analogowych. Inne możliwości wykorzystania mediów strumieniowych to chociażby dalszy rozwój internetowych rozgłośni radiowych. Już wkrótce, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, internauta będzie mógł za pomocą przeglądarki zintegrowanej z klientem mediów strumieniowych podzielić się z prowadzącym audycję swoją opinią o wysłuchanym utworze. Ponadto, jeśli zechce kupić płytę, na której ten utwór się znajduje, wystarczy, że wykona zaledwie kilka kliknięć! PRZEGLĄDANIE, WYSZUKIWANIE I GROMADZENIE INFORMACJI -Możliwości wykorzystania sieci Internet w celu przeglądania, wyszukiwania i gromadzenia informacji w coraz szerszym zakresie zastępuje tradycyjne metody ich pozyskiwania. W celu korzystania z zasobów sieci internetowej korzystamy z przeglądarek internetowych.

docsity.com

14

-Podstawowe narzędzia służące do wyszukiwania informacji w zasobach sieci internetowej to: • Przeglądarki. • Wyszukiwarki. • Wyszukiwarki specjalistyczne. • Encyklopedie. • Słowniki. • Wyszukiwanie plików.

-Istotne jest aby dostępne informacje w zasobach sieci internetowej w odpowiedni sposób selekcjonować, przechowywać z możliwością ich późniejszego wykorzystania. W tym celu należy zapoznać się z rodzajem dostępnych plików i możliwościami zapisywania informacji dostępnych w sieci. INTERNET EXPLORER -Do przeglądania stron internetowych wykorzystuje się specjalnego rodzaju programy zaliczane do grupy przeglądarek internetowych. Do najbardziej popularnych programów tego typu zalicza się takie programy jak: Internet Explorer, Netscape Comunicator oraz Opera. Wszystkie te programy w chwili obecnej są dostępne bezpłatnie. Z racji, iż w ostatnim czasie dominującą pozycje zdobył Internet Explorer a jednocześnie w systemach Microsoft-u jest dodatkowo wykorzystywany do przeglądarka nie tylko stron www ale też zasobów samego systemu, operacje związane z poruszaniem się w sieci zostaną przedstawione właśnie na przykładzie tego programu. Internet Explorer w swoim oknie głównym ma wszystkie cechy charakterystyczne dla systemu Windows, dlatego, też skupimy się tylko na cechach

samego programu Program Internet Explorer zawiera standardowy interfejs charakterystyczny dla systemu Windows

-W celu dostania się na konkretną stronę należy znać jej adres, trzeba go wpisać w pole edycyjne o nazwie Adresa następnie potwierdzić naciskając klawisz Enter. Każdy adres strony internetowy zaczyna się od : http://. Jeżeli nie znamy konkretnego adresu a interesuje nas jakaś konkretna dziedzina można pokusić się o wyszukanie stron o interesującej nas tematyce w internecie poprzez wyszukiwarki. Możemy to zrobić w dwojaki sposób: a) klikając na ikonę Wyszukaj gdzie zgłosi się strona wyszukiwarek, można tam wpisać słowa kluczowe z danej dziedziny na podstawie których program wyszuka

docsity.com

15

strony. b) można też wpisać w polu Adresowym adres konkretnej ulubionej wyszukiwarki i tam zdefiniować kryteria wyszukiwania. -Jeżeli w trakcie przeglądania jakaś strona nas zainteresuje i chcielibyśmy do niej kiedyś powrócić, można dodać ją do ulubionych poprzez \Ulubione\Dodaj do ulubionych\, aby potem powrócić do niej wystarczy wybrać Ulubione i kliknąć a daną stronę z z pokazującej się listy. Jeżeli w trakcie podróżowania po kolejnych stronach chcielibyśmy wrócić do jednej z wcześniej przeglądanych stron danej sesji możemy to uczynić poprzez ikonę wstecz. Jedno kliknięcie na tej ikonie powoduje cofnięcie się o jedną stronę ostatnio przeglądaną do tylu. Ikona obok ze strzałką skierowaną w prawo ma działanie odwrotne. -Z racji, iż występują różne systemy kodowania Polskich znaków diakrytycznych mogą się zdarzyć przypadki, iż niektóre polskie strony będą pozbawione polskich literek a w ich miejscu pojawią się dziwne znaczki. W takim przypadku może pomóc zmiana systemu kodowania, dokonać tego można poprzez funkcje \Widok\Kodowanie\. Generalnie przyjęły się dwa systemy kodowania polskich znaków:

1. środkowoeuropejski windows 1250, 2. środkowoeuropejski iso-8859-2,

wybór jednego z nich powinien dać pożądane efekty. -Jeżeli chcielibyśmy przejrzeć rejestr naszych podróży po internecie mamy do niego dostęp poprzez ikonę Historia. Chcąc jakąś stronę uczynić stroną domową a więc taką która automatycznie załaduje się po uruchomieniu przeglądarki można tego dokonać wywołując funkcje \Narzędzia\Opcje internetowe\ i (poprzez ręczne jej wpisanie w polu Adres opcji strona główna lub poprzez naciśnięcie przycisku Użyj bieżącej. JAK SZUKAĆ, GDZIE SZUKAĆ -Liczba informacji dostępnych w sieci jest ogromna i ciągle wzrasta. Poszukiwanie danych w Internecie bez specjalnych narzędzi do tego przeznaczonych można porównać z poszukiwaniem igły w stogu siana. Do odnajdywania stron WWW z informacjami na dany temat służą specjalne serwisy wyszukiwawcze nazywanie powszechnie wyszukiwarkami. Bez ich pomocy odszukanie stron WWW byłoby praktycznie niemożliwe. Największe ogólnoświatowe serwisy wyszukiwawcze dysponują bazami liczącymi ponad 50 milionów stron WWW. -Zasady pracy z serwisami wyszukującymi informacje

docsity.com

16

Jeśli chcemy odnaleźć stronę WWW z interesującą nas informacją, to musimy połączyć się z serwisem wyszukującym i zadać pytanie. Pytaniem może być hasło interesującej nas dziedziny. Na przykład jeśli chcemy odnaleźć informacje dotyczące rozgrywek piłki nożnej, to jako pytanie możemy wprowadzić słowo kluczowe "piłka nożna". Jako odpowiedź otrzymamy adresy setek stron zawierających informacje na temat piłki nożnej. Aby zawęzić obszar poszukiwań, można skorzystać z operatorów logicznych. Na przykład zapytanie "piłka nożna" AND "Polska" umożliwia odnalezienie informacji na temat piłki nożnej w Polsce, a nie na całym świecie. -Wyszukiwarka to program służący do wyszukiwania informacji w World Wide Web. Monitoruje one Sieć w poszukiwaniu danych według zadanych przez użytkownika kryteriów. -Wyszukiwarka -zawansowane szukanie

-ustawienia wyszukiwarki -narzędzie językowe

docsity.com

17

NAJPOPULARNIEJSZE WYSZUKIWARKI -

Szperacz OptimusNet

http://www.onet.pl

Szperacz Wirtualnej Polski

http://www.wp.pl/

Infoseek

http://infoseek.icm.edu.pl/

-

Xcite

http://www.excite.com/

WebCrawler

http://webcrawler.com/

Lycos

http://www.lycos.com/

-

Yahoo

http://www.yahoo.com/

AltaVista

http://www.altavista.com/

ENCYKLOPEDIE, ENCYKLOPEDIE MULTIMEDIALNE

docsity.com

18

-http://portalwiedzy.onet.pl/ WOLNE ENCYKLOPEDIE -Witamy w Wikipedii – wolnej encyklopedii, którą każdy może redagować http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna SŁOWNIKI MULTIMEDIALNE http://portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html WYSZUKIWANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH http://images.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi JAK SZUKAĆ, GDZIE SZUKAĆ Katalogi tematyczne Drugą możliwością poszukiwania informacji w sieci jest korzystanie z tzw. katalogów informacyjnych. Są to specjalne serwisy zawierające katalogi uporządkowane według pewnych kryteriów. Mogą to być katalogi poświęcone np. sportowi, nauce, polityce, rozrywce, nowościom kinowych itd. Katalogi zawierają zestaw odsyłaczy do najważniejszych stron z danej dziedziny. Jeśli poszukuje się typowych informacji na dany temat, są bardzo pomocne i pozwalają szybciej odnaleźć informację niż wyszukiwarki. WYSZUKIWANIE POPRZEZ STRUKTURĘ KATALOGÓW TEMATYCZNYCH -http://www.google.pl/dirhp?hl=pl NAJPOPULARNIEJSZE WYSZUKIWARKI -Multiwyszukiwarki Multiwyszukiwarki to serwisy, które same w sobie nie są wyszukiwarkami i nie mają własnych baz danych. Jednak znacząco podnoszą komfort pracy, ponieważ umożliwiają jednoczesne korzystanie z wielu „zwykłych” wyszukiwarek. Choć same nie przeszukują zasobów Internetu, to zwykle podają więcej celnych odpowiedzi niż klasyczne wyszukiwarki. Godna uwagi jest multiwyszukiwarka Siec.pl. Wysyła ona zapytania do 19 wyszukiwarek i zbiorów danych w Internecie - zarówno polskich jak i zagranicznych. ZAPISYWANIE INFORMACJI - • Historia • Ulubione (w trybie offline). • Plik zapisz jako – całe strony. • Zapisywanie plików (tekstowych, graficznych, dźwiękowych, filmowych). • Ściąganie programów.

SELEKCJONOWANIE - PRZECHOWYWANIE INFORMACJI 1. -Co to jest zarządzanie informacją zarządzanie informacją? 2. Informacja wokół nas. 3. Rodzaje źródeł informacji. 4. Informacja tekstowa jako źródło informacji. 5. Przekaz informacji za pomocą obrazów cyfrowych. 6. Internet a prawa autorskie.

docsity.com

19

7. Ustalanie kryteriów selekcjonowania i przechowywania informacji. SYSTEM ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ -System informacyjny przedsiębiorstwa, który ma immanentny charakter wobec każdej organizacji, zawiera zasoby informacyjne gromadzone w określony sposób, przetwarza je i dostarcza odpowiednim jednostkom w celu podejmowania decyzji. Procesy informacyjne odgrywają w przedsiębiorstwach coraz większą rolę z uwagi na globalizację rynku, wzrost konkurencji, wykorzystywanie jakości do uzyskania przewagi rynkowej, szybki rozwój technologii informacji i komunikacji. W związku z tempem zmian w otoczeniu i wewnątrz samych organizacji, posiadanie właściwych informacji i skuteczność ich wykorzystania ma decydujące znaczenie dla ich przetrwania i rozwoju, Dlatego też posiadanie systemu informacyjnego już nie wystarcza. Przedsiębiorstwo musi się jeszcze nauczać zarządzać zasobami informacji, aby móc je wykorzystywać również na poziomie operacyjnym, w tym poza systemem informacyjnym. System informacyjny przedsiębiorstwa to zasoby informacyjne oraz te elementy, które pozwalają na utrzymanie i dostarczanie informacji użytkownikom a więc nadawcy i techniczno-organizacyjne środki zbierania danych, komunikacji, przetwarzania i ich ochrony. Głównymi miernikami efektywności systemu jest zakres dostępnych informacji oraz czas dostępu do nich pracowników. INTERNET A PRAWA AUTORSKIE -Informacje ogólne Prawo autorskie, zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. W znaczeniu podmiotowym to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przezeń dzieła. Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zostać przeniesione na inne osoby, natomiast prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne lecz wygasają z upływem określonego czasu. Prawo autorskie zabrania dokonywania bez zgody autora skrótów, przeróbek, przekładów itp., strzeże przed plagiatem.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument