Egzamin zerowy ze statystyki - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Opole University
Aleksy
Aleksy21 marca 2013

Egzamin zerowy ze statystyki - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Opole University

PDF (79 KB)
1 strona
703Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane są tematy z zakresu statystyki: egzamin zerowy ze statystyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Zadanie 1 

 

Zbadano wytrzymałość pewnego materiału budowlanego, wykonując 10 pomiarów w warunkach  laboratoryjnych. Otrzymano następujące wyniki (xi – w Kg/cm2); 

102, 105, 110, 115, 117, 119, 120, 125, 130, 135. 

Obliczyć średnią wytrzymałość oraz średnie zróżnicowanie wytrzymałości tego materiału  budowlanego. Otrzymane wyniki zinterpretować. 

 

Zadanie 2 

 

Zdolności przesyłowe linii elektroenergetycznych(Xi – w umownych jednostkach przesyłowych‐ ujp.) 

Oraz sprzedaż energii elektrycznej (Y – MWh) w wyodrębnionych rejonach firmy ENION w 2004  

Roku były następujące: 

Yi(MWh)  8  6  12  14  7  11  12  16  Xi  2  3  3  4  4  5  6  7 

 

 

 

a) Sporządzić wykres,  b) Oszacować równanie regresji Y ….  X i nanieść na wykres,  c) Obliczyć miary dobroci dopasowanej funkcji regresji do danych empirycznych,  d) Otrzymane wyniki zinterpretować. 

 

Zadanie 3 

 

Z przeprowadzonych badań marketingowych wynika, ze 40% osób pamięta reklamę Coca‐Coli 

Umieszczoną na bilbordach. 

a) Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że spośród 6 wybranych osób, mniej niż 2 osoby będą  pamiętać tę reklamę? 

b) Jaka jest wartość przeciętna i odchylenie standardowe liczby osób pamiętających reklamę  Coca‐Coli? 

 

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument