Uzyskanie kredytu inwestycyjnego dla firmy - Notatki - Rachunkowość , Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Uzyskanie kredytu inwestycyjnego dla firmy - Notatki - Rachunkowość , Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics

RTF (36 KB)
2 strony
339Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z rachunkowości dotyczące uzyskania kredytu inwestycyjnego dla firmy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Uzyskanie kredytu inwestycyjnego dla firmy x

Projekt realizacji prac związanych z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego dla firmy X.Ogólny opis kredytu inwestycyjnego: -Kredyt inwestycyjne przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również wszelkiego rodzaju spółek), będących zarówno rezydentem (posiadających siedzibę na terenie Polski), jak i nie rezydentem (siedziba firmy znajduje się poza granicami Polski). Okres kredytowania może być stosunkowo długi, dochodzi nawet do 15 lat w przypadku hipotecznych kredytów gospodarczych. Kredyt inwestycyjny wymaga od firmy posiadania środków własnych. Etapy Uzyskania Kredytu Inwestycyjnego: - Zebranie niezbędnej dokumentacji - Dostarczenie dokumentów firmy tj.: 1wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 2zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 3zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, 4umowa spółki (jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką), -Uzyskanie dokumentów osób reprezentujących przedsiębiorstwo, - Sporządzenie dokumentacji finansowej firmy, -Uzyskanie zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami z ZUS oraz o nie zaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego, -Stworzenie biznesplanu inwestycji -Złożenie pisemnego wniosku kredytowego w Funduszu gdzie zostaną sprawdzone:kompletność wnioskustan przygotowania inwestycji do realizacjiudokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji z uwzględnieniem wnioskowanego kredytutranszowanie kredytu itp. -Dołączenie do wniosku kredytowego stosownych dokumentów określonych w regulaminie i wniosku kredytowym (o konieczności złożenia tych dokumentów wnioskodawca będzie informowany przez Fundusz w chwili zgłoszenia chęci korzystania z kredytu oraz w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego przez Fundusz lub bank.) -Złożenie wniosku do banku (pozytywna ocena merytoryczna wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie stanowią dla banku wiążącej decyzji kredytowej. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank kredytujący po uprzednim, pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o kredyt przez Fundusz) -Nie udzielenie kredytu może zaistnieć ze względu na negatywną ocenę zdolności kredytowej inwestora i związanego z tym stopnia ryzyka kredytowego, stanu przygotowania inwestycji, udziału środków własnych,

itp. może odmówić udzielenia kredytu i zawarcia umowy kredytowej, ponieważ bank ponosi całe ryzyko kredytowe wobec Funduszu. -Udzielenie kredytu wiąże się z realizacją zamierzonej inwestycji

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument