Kurs walutowy - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Kurs walutowy - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (95 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: kurs walutowy jest wyrażeniem jednostki monetarnej jednej waluty w jednostce monetarnej innej waluty; uczestnicy rynku walutowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Kurs walutowy – wyrażenie jednostki monetarnej jednej waluty w jednostce monetarnej innej waluty. To cena za jaką można sprzedać lub kupić jedną walutę za drugą (obliczany na podstawie podaży i popytu). Wyróżniamy kursy administracyjne, a więc kwotowanie dokonywane przez banki.

- Kwotowanie bezpośrednie - w danym kraju dane waluty obce są wyrażane w jednostkach krajowych (np. 1$ = 4,01 PLN)

- Kwotowanie pośrednie - kiedy w danym kraju oznacza się wartość waluty krajowej wyraża się w wartości waluty obcej (np. 1 PLN = 0,24$) Z tą sytuacją możemy się spotkać w niewielu sytuacjach np. jeżeli chodzi o transakcje międzynarodowe

Uczestnicy rynku walutowego: - BC ( instytucja emisyjna, realizująca politykę monetarną odpowiadajaca za

prawidłową politykę dewizową) - BK

Realizuje zlecenia swoich klientów handel na własny rachunek i zabezpieczenie pozycji (uruchamianie akredytywy) walutowej, który powstał na zlecenie klienta np. akredytywa samoistne

- instytucje nie finansowe ( za pośrednictwem banku) - podmioty gospodarcze, które angażują się w inwestowanie zagraniczne

albo lokaty zagraniczne - instytucje finansowe (Ubezpieczalnie, Fundusze emerytalne i powiernicze) - osoby fizyczne (kupno i sprzedaż na własną rękę - brokerzy (pośredniczą bankom)

Rynek kapitałowy (giełdowy, papierów wartościowych) jest to rynek kapitału średniego i długoterminowego wyodrębnione ze względu na :

- okres – dysponowania środkami przez podmiot finansujący swoją działalność

- cele na które są przeznaczone środki (najczęściej inwestycje z rozszerzające możliwość rozwoju)

Cechy określające dojrzałość rynku kapitałowego: - przejrzystość ( odnosi się do sposobu zawierania transakcji – informacja,

organizacja transakcji, dostęp potencjału - rzetelność ( związane z trybem i sposobem przekazywania inf, wskazane

na rzetelność ( chroniona prawem –przejrzystość też)

- efektywność i płynność ( związane ze sposobem i organizacja a także z popytem i podażą ( koncentracja na instrumanty rynku) – może być mniej lub bardziej dojrzały

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument