Komunikacja niewerbalna - Notatki - Negocjacje - Część 1, Notatki'z Negocjacje. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Komunikacja niewerbalna - Notatki - Negocjacje - Część 1, Notatki'z Negocjacje. University of Lódz

PDF (683 KB)
25 strona
783Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu negocjacji: komunikacja niewerbalna; podział komunikatów niewerbalnych. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 25
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 25 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 25 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 25 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 25 pages
Pobierz dokument

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

POJĘCIE

Komunikacja niewerbalna to wszelkie zamierzone i niezamierzone, pozasłowne przekazywanie informacji; to po prostu mowa naszego ciała. Może ona być wielkim sprzymierzeńcem lub przeciwnikiem negocjatora, dlatego należy poznać jej najważniejsze zasady i cechy.

ZADANIA

Komunikacja niewerbalna spełnia następujące zadania: 1. wspomaga komunikację werbalną poprzez dodanie jej

wyrazistości i czytelności, 2. funkcjonuje jako samodzielny środek przekazu, 3. zaprzecza komunikacji werbalnej.

Kody niewerbalne służą odzwierciedlaniu stosunku człowieka do jego otoczenia społecznego, samo reprezentacji (wysyłanie komunikatów o swoim statusie społecznym, ekonomicznym, osobowości, sympatiach politycznych oraz innych aspektach), odgrywają ważną rolę w rytuałach (powitanie, pożegnanie, honorowe wręczanie nagród) oraz podtrzymują komunikację werbalną, czynią ją bardziej kompletną.

CECHY

Ważną cechą komunikacji niewerbalnej jest to, że zachodzi często na poziomie podświadomości. Wiele osób zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy, że oprócz przesyłania informacji w mowie, wysyła także różnego typu sygnały za pomocą swojego ciała. Sygnały te są nieodłącznym procesem komunikacji.

Jedną z cech komunikacji niewerbalnej jest także to, że w przeważającej części przekazuje informacje dotyczące sfery emocjonalnej nadawcy i odnosi się również do emocji osoby odbierającej sygnały.

Ilość informacji przekazywanych w różnych kanałach komunikacyjnych.

Literatura podaje różnego typu podziały, które różnią się w niewielkim stopniu. Zakłada się ogólnie, że w całym procesie komunikacyjnym za pomocą słów – ich znaczenia werbalnego- przekazuje się do 20% informacji. Rozkład proporcji zależy oczywiście od kultury i indywidualnych cech danej osoby.

nadawca

mowa ciała 50% ton głosu 30% słowa 20%

odbiorca

PAMIETAJ O SPÓJNOŚCI PRZEKAZU

W związku z tak istotną rolą „mowy ciała” w procesie komunikacji, warto zapamiętać jedną regułę. Jeżeli przekazujemy pewną informacje o sobie – typu „jestem osobą zdecydowaną i pewną siebie” – to ta informacja powinna być przekazana również za pomocą kanału niewerbalnego, czyli winny temu towarzyszyć takie sygnały, jak pewny glos, otwarta postawa ciała, spojrzenie prosto w oczy rozmówcy itp. W procesie komunikacji liczy się bowiem spójność przekazu. W przeciwnym razie, jeśli ciało będzie wysyłało przekaz odwrotny do informacji zawartej w słowach to rozmówca nieświadomie zaufa komunikatowi niewerbalnemu. Brak spójności jest sygnałem ostrzegawczym dla otoczenia i nosi nazwę „podwójnego wiązania”.

PODZIAŁ KOMUNIKATÓW NIEWERBALNYCH

Najdogodniej jest omówić komunikacje niewerbalną według podziału który przedstawia poniższy schemat.

mimika

gesty ton

postawa

dystans

Komunikacja niewerbalna

dystans

Dystans to odległość pomiędzy partnerami interakcji, informuje nas o stosunkach wzajemnych między nimi. Skracanie dystansu, zbliżanie się do siebie jest znakiem zbliżania psychicznego, oddalanie się stanowi oznakę utraty kontaktu.

OSOBA Strefy dystansu

Strefa intymna – do 40 cm

Strefa osobista – do 120 cm

Strefa socjalna – do 360 cm

Strefa otwarta – od 360 cm

postawa

Kolejnym elementem komunikacji niewerbalnej jest postawa, czyli to, jakie pozycje przyjmuje ciało podczas stania lub siedzenia.

Nawet pobieżna obserwacja innych ludzi może pokazać, ile informacji niesie z sobą ułożenie ciała.

postawa otwarta

Postawa otwarta - polegająca na zwróceniu się całym ciałem na wprost, bez krzyżowania rąk i stóp - oznacza otwartość na kontakt i wymianę informacji, a także zainteresowanie rozmówcą i pewność siebie. Taka postawa jest najbardziej dogodna w trakcie prowadzenia negocjacji, gdyż eliminuje dominację, a wyraża partnerstwo między stronami rozmów.

postawa zamknięta

Jest przeciwieństwem postawy otwartej, nazywa się ją także postawą pokorną. Przyjmują ją często osoby zdominowane. Może także wyrażać niepokój, niechęć do rozmowy lub unikanie bezpośredniego kontaktu lub konfrontacji. Charakteryzuje się np. pochylaniem całego ciała i skuleniem ramion, tak jakby ta osoba chciała ochronić się przed ciosem.

elementy postawy otwartej i zamkniętej

 Postawa wyprostowana  Plecy wyprostowane  Łopatki ściągnięte na

plecach  Głowa podniesiona  Wzrok skierowany

prosto przed siebie  Ręce swobodnie

opuszczone wzdłuż ciała

 Ciało lekko pochylone  Plecy przygarbione  Skulone ramiona

 Opuszczona głowa  Spuszczony wzrok

 Ręce zaplecione na piersiach

POSTAWA OTWARTA POSTAWA ZAMKNIĘTA

Rys.1 Zachowanie dystansu

Rys.2 Agresywność

Rys.3 Samokontrola i brak zaufania

Rys.4 Stanowczość

Rys.5 Zmieszanie

Rys.6 Szczerość

Rys.7 Pewność siebie

Rys.8 Zmieszanie

Rys.9 Wątpliwość

Rys.10 Wątpliwość

Rys.11 Sprzeciw

Rys.12 Znudzenie

Rys.13 Pewność siebie

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 25 pages
Pobierz dokument