Analiza SWOT - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Analiza SWOT - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (106 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: analiza SWOT jest jedna z najpopularniejszych technik analizy strategicznej. Jest to badanie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń działania; eta...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest jedna z najpopularniejszych technik analizy

strategicznej. Jest to badanie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń działania.

Punktem wyjścia w analizie SWOT jest odpowiedź na trzy podstawowe

pytania:

Czym jest organizacja?

Jaką ma wizję na przyszłość? Jak ma realizować tą wizję?

I ETAP - DIAGNOZA polega na określeniu silnych i słabych stron firmy.

Mocne i słabe strony są odnoszone do przedsiębiorstwa i analizowane na

tle konkurentów. Silnymi stronami organizacji można określić kontrolowane przez nią zasoby, które wyróżniają ją w sposób pozytywny

w otoczeniu i w gronie konkurentów. Słabe strony to te aspekty

funkcjonowania organizacji, które ograniczają sprawność i mogą blokować

jej rozwój w przyszłości Przykładowe silne strony przedsiębiorstwa:

kwalifikacje kadry kierowniczej

dobra opinia o organizacji w jej otoczeniu

własne sieci sprzedaży wyróżniające kompetencje

pozycja leadera na rynku

ekonomika skali

niskie koszty

zasoby finansowe różnicowanie produktu

innowacyjność

Przykładowe słabe strony przedsiębiorstwa:

konflikty międzyludzkie przestrzały park maszynowy

brak doświadczenia w prowadzeniu badań rynkowych

niska jakość wyborów przy użyciu starej technologii

słabe zdolności kierownicze brak wyróżniających się kompetencji

słaby wizerunek na rynku

niewielkie zasoby finansowe

brak wyraźnego kierunku strategicznego

II ETAP – PROGNOZA polega na określeniu szans i zagrożeń. Szanse i

zagrożenia są odnoszone do czynników zewnętrznych, które zazwyczaj

stanowią o istocie atrakcyjności rynku, na którym przedsiębiorstwo działa

lub zamierza działać. Klasyczna lista szans i zagrożeń dotyczy czterech obszarów otoczenia organizacji:

Obszar ogólnych zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych

Obszar zmian rynkowych

docsity.com

Obszar zmian konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych

Obszar organizacji konkurencyjnych i współdziałających

Przykładowe szanse:

zmiana stawek celnych, wzrost popytu na produkt firmy rozpoczęcie współpracy z zagranicznym kontrahentem

sprzedaż lub dzierżawa nie wykorzystanego majątku produkcyjnego z

miana wewnętrznego systemu wynagrodzeń,

Przykładowe zagrożenia: zmiana systemu podatkowego

rosnąca konkurencja na rynku danego produktu

niewypłacalność głównego kooperanta

niewłaściwa polityka kadrowa w przedsiębiorstwie.

III ETAP połączenie diagnozy i prognozy w celu wyznaczenia

strategicznych celów organizacji. Dzięki analizie SWOT można określić

zakres możliwych, dopuszczalnych i wykonywalnych strategii polegających na wykorzystaniu silnych stron organizacji oraz jej szans przy

jednoczesnym minimalizowaniu słabości i unikaniu zagrożeń.

Analiza SWOT jest strategia organizacyjna i opiera się na wykorzystaniu

tych aspektów funkcjonowania firmy, które potraktowano jako jej silne strony obecnie oraz jako szanse w przyszłości. Aby możliwe było

osiągnięcie celów, strategia powinna zakładać ograniczenie lub

wyeliminowanie słabych stron. Lista zidentyfikowanych zagrożeń

bezwzględnie wskazuje na te zjawiska oraz procesy, które należy wziąć pod uwagę, gdyż mogą zakłócać lub nawet uniemożliwiać osiągniecie

strategicznych celów.

Należy:

unikać zagrożeń wykorzystywać szanse

wzmacniać słabe strony

opierać się na mocnych stronach

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument