Historia ustroju i prawa polskiego - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Historia ustroju i prawa polskiego - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (71 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa przedstawiające historię ustroju i prawa polskiego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

HISTORIA USTROJU I PRAWA POLSKIEGO

/prof. dr hab. Ryszard Łaszewski/

Rok 1998:

1. Środki odwoławcze w polskim procesie ziemskim. 2. Proces ustawodawczy w konstytucji 3 Maja. 3. Sądy specjalne w II RP. --------

1. Zastaw w polskim prawie ziemskim. 2. Prawa sądowe Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. 3. Pozycja prezydenta w konstytucji kwietniowej. --------

Rok 1999:

1. Prawo własności i jego ograniczenia w polskim prawie średniowiecza. 2. Pozycja monarchy w konstytucji 3 Maja. 3. Komisja kodyfikacyjna w II RP i jej dorobek. --------

1. Źródła prawa i źródła poznania prawa w Rzeczpospolitej szlacheckiej. 2. Rząd w przepisach konstytucji 3 Maja. 3. Sądy powszechne w II RP. --------

Rok 2000:

1. Statuty Kazimierza Wielkiego i ich rozwój. 2. Reformy sądownictwa na sejmie 4-letnim. 3. System prawa wyborczego w II RP. --------

1. Proces ziemski w okresie demokracji szlacheckiej. 2. Recepcja prawa francuskiego na ziemiach polskich i jej losy. 3. Zasady odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej w II RP. --------

Rok 2001:

1. Komisja kodyfikacyjna i jej osiągnięcia. 2. Podstawy prawne demokracji szlacheckiej. 3. Reforma sądownictwa na Sejmie 4-letnim. --------

1. Ewolucja w prawie spadkowym polskiego średniowiecza. 2. Galicja – instytucja autonomiczna. Władze państwowe i samorządowe. 3. Odpowiedzialność władz wykonawczych w konstytucji marcowej i kwietniowej. --------

Rok 2002:

1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. 2. Odpowiedzialność konstytucyjna w konstytucji 3 Maja 3. Sądy specjalne w II RP. --------

1. Pozew i powywanie. 2. Sąd sejmowy w Polsce przedrozbiorowej. 3. Odpowiedzialność władz wykonawczych w konstytucji z 1935 roku.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument