Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (100 KB)
2 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: kultura organizacji jest kulturą wspólnot pracy, tworzy ją zbiór dominujących wartości, ogół poglądów, postaw, wzorców, norm postępowania i standardów występujących ...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy

Kultura organizacji jest kulturą wspólnot pracy, tworzy ją zbiór

dominujących wartości, ogół poglądów, postaw, wzorców, norm postępowania i standardów występujących w organizacji.

Kultura organizacji jest wytworem ludzkim, produktem społecznego

myślenia i działania poszczególnych pracowników organizacji, jest

ponadindywidualna, jest zjawiskiem społecznym trwającym dłużej niż

działanie i życie jednostki, steruje zachowaniem pracowników, dostarcza wzorców zachowań i rozwiązywania problemów, prowadzi do wewnętrznej

zawartości i integracji społeczności organizacji, wyróżnia ją wobec

otoczenia, daje się kształtować

Kształtowanie kultury organizacyjnej jest procesem długotrwałym, tworzy się raczej samoistnie przez stosunki zachodzące między ludźmi,

menedżerowie nie mogą zbudować nowej kultury organizacji, tak jak

wprowadzają np. nową technologię

Kultura organizacyjna to zbiór dominujących wartości i norm postępowania, charakterystycznych dla danej organizacji. Na kulturę

składa się styl, charakter i specyfika funkcjonowania organizacji. Kultura

organizacji jest definiowana jako "osobowość organizacji". Przejawia się w

zachowaniach i reakcjach jednostek oraz grup społecznych, w ich sądach i postawach, w sposobie rozwiązywania problemów. Jest wszechobecna i

jest nieodłącznym elementem stosunków międzyludzkich.

Kultura organizacyjna wyznacza pracownikom ich codzienne zachowania i

decyzje prowadzące do osiągnięcia celów organizacji. W istocie to kultura

rodzi i definiuje te cele. Kultura organizacji musi być dostosowana do innych rodzajów działalności organizacyjnej: planowanie, organizowanie,

przewodzenie i kontrolowanie. Między tymi elementami musi być

zgodność.

Egdar Schein wyróżnia 3 poziomy kultury organizacji: artefakty - widoczne i uświadamiane, sztuczne twory danej kultury, czyli

wyroby, usługi, a nawet wzory zachowań członków organizacji, struktury i

procesy administracyjne

normy i wartości - częściowo widoczne i uświadamiane, trudniej je zaobserwować - strategie, cele, filozofie.

Założenia - całkowicie niewidoczne i nieuświadamiane, przekonania, myśli

i uczucia stanowiące źródło działania

Funkcje kultury organizacyjnej: zewnętrzne

umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji

umożliwia integrację uczestników na podstawie wspólnych celów

oferuje uczestnikom jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów umożliwia ulepszanie środków, dzięki kulturze uczestnicy wspólnie mogą

wypracować kierunki i sposoby doskonalenia organizacji

umożliwia osiągnięcie consensusu czyli zgody uczestników

wewnętrzne

docsity.com

oferuje wspólny język

definiuje granice grupy

wyznacza zasady władzy

zawiera kryteria nagradzania i karania

Kultura organizacji wywiera duży wpływ na powodzenie organizacji,

wpływa bowiem na wewnętrzne oddziaływanie wzajemne, a także na

efektywność finansową.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument