Funkcja kontrolna - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Funkcja kontrolna - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (113 KB)
1 strona
816Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: funkcja kontrolna; trzy rodzaje kontroli.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

FUNKCJA KONTROLNA

W przedsiębiorstwie wy stępuj ą trzy rodzaje kontroli:

I. Kontrola wstępna (prospektywna) polega na ocenie założeń wstępnych, ocena realności planu, ocena założeń technicznych, założeń projektowych i innych; podejmuje się ją przed rozpoczęciem procesu. Polega na porównaniu norm standardowych wzorców z danymi zawartymi w planach, projektach, założeniach. II. Kontrola końcowa (retrospektywna) realizowana po zakończeniu procesu; polega na porównaniu i ocenie efektów działania z danymi zawartymi w planie. III. Kontrola bieżąca (najczęściej stosowana) - kontrola przez sprzężenie zwrotne; jest to kontrola kierownicza (menadżerska) wykonywana w trakcie

realizacji zadań. Przebiega według określonej metody kolejnych etapów postępowania. Etap l wyznaczenie norm, wzorców, wartości które trzeba osiągnąć w poszczególnych etapach postępowania; Etap 2 polega na wyznaczeniu punktów granicznych (krytycznych) tzw. słabych ogniw występujących w danym procesie. Te słabe ogniwa to są te momenty w procesie, w którym mogą wystąpić nieprawidłowości; Etap 3 dokonanie pomiarów w momentach krytycznych; Etap 4 opracowanie i ocena wyników pomiarów; Etap 5 przedstawienie wyników pracownikowi - pracownik powinien wiedzieć o wynikach i mieć możliwość usprawiedliwienia (jeśli jest taka potrzeba); Etap 6 podjęcie decyzji kierowniczej. Mówimy przez sprzężenie zwrotne ponieważ ostatni etap łączy się z pierwszym.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument