Badania i projekty - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia
olly_87
olly_8729 maja 2013

Badania i projekty - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia

RTF (73 KB)
12 strona
375Liczba odwiedzin
Opis
Socjologia: notatki z zakresu socjologii dotyczące badań i projektów; przykład jak zrobić badanie. problemy badawcze.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument

red0;Badania i projekty. Przykład jak zrobić badanie.

Postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego UMCS w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce WstępW związku z rosnącym, wg ocen Białego Domu, zagrożeniem USA atakami ze strony państw określanych jako zbójeckie, Prezydent George W. Bush nakazał Departamentowi Obrony w grudniu 2002 opracowanie planu globalnej obrony przeciwrakietowej. W 2004 zostały zakończone podstawowe prace nad projektem. System, nazywany w Polsce "tarczą antyrakietową" ma dawać Stanom Zjednoczonym możliwość wykrywania, przechwytywania i niszczenia rakiet balistycznych skierowanych w którykolwiek z 50 stanów i 50 państw sojuszniczych. System ma (oficjalnie) chronić przed rakietowym atakiem ze strony tzw. państw zbójeckich, takich jak: Iran, Korea Północna, Syria, ale też przed Chinami ludowymi, a także przed przypadkowym lub nieautoryzowanym atakiem ze strony innych państw. Gdy system Missile Defense zostanie ukończony, będzie zdolny także do obrony przed zmasowanym atakiem ze strony Rosji. W chwili ukończenia systemu, tarcza będzie zdolna do obrony (USA i jego sojuszników) przed zmasowanym atakiem rakietowym jednocześnie ponad stu rakiet balistycznych wroga naraz, z użyciem celów pozornych (atrap głowicy) z dowolnego miejsca na ziemi. Rząd Jarosława Kaczyńskiego, a wcześniej rząd Kazimierza Marcinkiewicza, prowadzi rozmowy z rządem USA na temat ewentualnego rozmieszczenia części systemu tarczy, tj. wyrzutni pocisków przechwytujących GBI (Ground Based Interceptor, ang. Naziemna rakieta przechwytująca) z głowicą kinetyczną zrobioną w technologii hit-to-kill, w mniejszej od standardowej (trzystopniowej antyrakiety) - dwustopniowej wersji pocisku GBI, na terenie Polski. Baza antyrakiet będzie chroniła w pierwszej kolejności radar znajdujący się w Czechach, w drugiej terytorium USA a w trzeciej Europę w tym także Polskę. Tarcza antyrakietowa w Polsce będzie się składać z bazy systemu GMD (Ground-Based Midcourse Defense, ang. Naziemny system obrony antybalistycznej w środkowej fazie lotu), mającej na początku 10 a docelowo 40 antyrakiet umieszczonych w silosach. Personel bazy będzie składać się z 1200 osób, z czego: 400 operatorów i członków personelu technicznego, 200 żołnierzy sił zbrojnych USA do ochrony 100 km bazy, a resztę stanowić będą ich rodziny. Obszar, na którym będą się znajdowały wyrzutnie przeciwrakiet to prostokąt o wymiarach: 137 m na 37 m. Wokół silosów z antyrakietami będzie rozciągać się strefa bezpieczeństwa

o promieniu pół kilometra, dostęp do niej będzie miało kilkunastu żołnierzy z upoważnieniem do wystrzelenia pocisków. Żołnierze ci będą przez całą kilkugodzinną służbę obserwowali na ekranach napływające informacje wywiadowcze. W promieniu 4,5 km od silosów będzie obszar pełen czujników ruchu. Obszar dostępny dla cywili będzie znajdował się w odległości 14 km od wyrzutni rakiet. Łączny koszt budowy w Polsce bazy i jej wyposażenia wyniesie 3,5 mld. USD i zostanie w całości pokryty przez Departament Obrony USA. W razie niebezpieczeństwa bazy, do Polski zostanie wysłana bateria kilku mobilnych wyrzutni THAAD należąca do jednej z brygad US Army. Budowa bazy antyrakiet w Polsce ma się rozpocząć w 2008, a zakończyć w 2014. W 2011 mają pojawić się pierwsze rakiety i baza ma osiągnąć wstępną gotowość bojową, a pełną w 2015 roku. 22 maja 2007 na konferencji w Pradze prezydenci Polski i Czech, Lech Kaczyński i Vaclav Klaus uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie "tarczy antyrakietowej". Polski prezydent stwierdził m.in., iż "nie chcemy jakiś specjalnych korzyści, chcemy świata, który będzie bezpieczniejszy" 28 . Z kolei, Vaclav Klaus podkreślił dobrą wolę w stosunkach z Unią Europejską, mówiąc, iż Polska i Czechy są "maksymalnie zainteresowane bardzo dobrymi stosunkami ze wszystkimi krajami UE" 28. Prezydent Klaus zaznaczył jednak, iż wzajemne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są suwerenną częścią polityki obu krajów. Zdaniem Lecha Kaczyńskiego defensywny charakter tarczy antyrakietowej daje "pewne gwarancje" bezpieczeństwa. Prezydent Kaczyński podkreślił także pełną solidarność z Czechami w sprawie "tarczy antyrakietowej". Biorąc pod uwagę dylemat związany z ofertą USA, co do pomysłu budowy tarczy antyrakietowej i nagłośnienia przez media tego problemu, co z kolei doprowadziło do polaryzacji opinii polskiego społeczeństwa na ten temat, postanowiliśmy zbadać postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu do planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce. Sądzimy, że postawy studentów I roku będą się różnić od postaw studentów III roku, ponieważ naszym zdaniem studenci I roku nie przyjęli jeszcze konformistycznej postawy, co do systemu wartości, który jest szczególny dla grupy, jaką tworzą szeroko rozumiani studenci. Naszym głównym celem jest ukazanie ewentualnych różnic w postawach ze wzg. na rok i charakter studiów. Szczególnym zabiegiem, jaki zastosowaliśmy w projekcie jest potraktowanie komponentów postawy jako zmiennych niezależnych, bowiem wychodzimy z założenia, że owe komponenty jak np: stopień ogólnej wiedzy na temat tarczy antyrakietowej,

uczestnictwo w manifestacjach wpływają na badany przez nas postawy.I Główny problem badawczyJakie są postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce Poboczne problemy badawcze: A. 1 Jakie reakcje emocjonalne przejawiają studenci I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 2 Jaki jest stopień ogólnej wiedzy nt. tarczy antyrakietowej wśród studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 3 Jaki jest poziom świadomości ewentualnych korzyści/strat wynikłych z budowy tarczy w Polsce wśród studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 4 Czy studenci I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wzięliby udział w ewentualnym referendum ogólnokrajowym nt budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 5 Jakiej odpowiedzi w ewentualnym referendum ogólnokrajowym nt budowy tarczy antyrakietowej w Polsce udzieliliby studenci I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu 6 Czy studenci I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu uczestniczą w sposób deklarowany w manifestacjach poparcia/ sprzeciwu 7 W jakiego rodzaju manifestacjach uczestniczą studenci I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu II Problematyka badawcza B.1 Czy płeć wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 2 Czy miejsce zamieszkania wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 3 Czy wysokość dochodów wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 4 Czy rok studiów wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 5 Czy charakter studiów wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 6 Czy reakcje emocjonalne wpływają na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy

antyrakietowej w Polsce 7 Czy preferencje polityczne wpływają na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 8 Czy zainteresowanie polityką wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec palnu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 9 Czy ewentualna budowa tarczy antyrakietowej wspólnie z sojuszem NATO wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 10 Czy stopień ogólnej wiedzy na temat tarczy antyrakietowej wpływa postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 11 Czy poziom świadomości świadomość korzyści/strat dla Polski wynikających z budowy tarczy antyrakietowej wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej 12 Czy uczestnictwo w ewentualnym referendum ogólnokrajowym nt. budowy tarczy antyrakietowej w Polsce wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 13 Czy odpowiedź w ewentualnym referendum ogólnokrajowym nt. budowy tarczy antyrakietowej w Polsce wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 14 Czy uczestnictwo w manifestacjach poparcia/sprzeciwu wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 15 Czy miejsce lokalizacji bazy wpływa na postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce III Postawa - uwewnętrzniona przez jednostkę, wyuczona skłonność (akt woli przejawiający się w czynach) do reagowania w społecznie określony sposób, szczególnie przez podejmowanie określonych działań w odpowiedzi na oczekiwania społeczne. Źródłem postaw jest przyjęty światopogląd, rozumiany jako zbiór subiektywnych doświadczeń intelektualnych oraz emocjonalnych, określających relację osoby do rzeczywistości. Postawa ma bezpośrednie odniesienie do władz intelektualnych (świadomość czynu) oraz woli (dobrowolność). źródło: E. Aronson ,Psychologia społeczna. Serce i umysł Tarcza antyrakietowa- potoczne i medialne określenie amerykańskiego globalnego systemu obrony antybalistycznej przed

rakietami balistycznymi (krótkiego, średniego, pośredniego i międzykontynentalnego zasięgu) 1 we wszystkich fazach lotu, noszącego oficjalna nazwę Missile Defense, 1 tzw. "systemu systemów" lub "supersystemu" 2 będącego rozwinięciem wcześniejszego programu narodowej obrony przeciwrakietowej NBMD (ang. National Ballistic Missile Defense), wywodzącego się z opracowywanego w latach 80, choć nigdy nnieukończonego programu Inicjatywa Obrony Strategicznej (SDI). Do hipotetycznego momentu ukończenia w roku 2035, 3 system MD pochłonie 1200 miliardów dolarów USA 3 i będzie to najdroższy program militarny USA poza wydatkami na broń jądrową. System Missile Defence jest rozwijany przez lotnictwo, marynarkę, armię lądową i siły kosmiczne USA. Prace nad systemem koordynuje pod względem naukowym DARPA, a głównym koordynatorem wykonawczym systemu antyrakiet Ground Based Interceptor jest Boeing. źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcza_antyrakietowa Postawa zawiera w sobie 3 komponenty -emocjonalny To, co respondent czuje-reakcje emocjonalne wobec przedmiotu postawy, jak: strach, poczucie zagrożenia, obojętność, radość, ciekawość -poznawczyTo, co respondent myśli- przekonania o przedmiocie postawy-stopień ogólnej wiedzy o tarczy antyrakietowej, czym jest i jaki ma spełniać cel-znajomość/ocena ewentualnych korzyści/strat wynikłych z budowy tarczy w Polsce - behawioralny To, co respondent robi-działania, zachowania wobec przedmiotu postawy-uczestnictwo w ewentualnym referendum-odpowiedź w ewentualnym referendum ogólnokrajowym nt. budowy tarczy antyrakietowej w Polsce-udział w manifestacjach poparcia/sprzeciwu Zmienna zależna:Postawa do planu budowy tarczy antyrakietowejpozytywna Komponent emocjonalny Respondent wyraża radość, ciekawość k. poznawczy St wiedzy może być wysoki, średni, niski, respondent posiada wysoką świadomość korzyści/strat z budowy tarczy k. behawioralny Udział w manifestacjach poparcia (deklarowany), w przypadku przeprowadzenia referendum opowiada się za budową tarczyobojętna k. emocjonalny Respondent wyraża obojętność k. poznawczy St wiedzy może być wysoki, średni, niski, respondent posiada niską świadomość poziomu korzyści/strat k. behawioralny Nie bierze udziału w manifestacjach zarówno poparcia jak i sprzeciwu(w sposób deklarowany), w przypadku przeprowadzenia referendum nie bierze w nim udziałunegatywna k. emocjonalny Respondent wyraża strach, poczucie zagrożenia

k. poznawczy ST. wiedzy może być wysoki, średni, niski, respondent posiada średnią świadomość korzyści/strat k. behawioralny Udział w manifestacjach sprzeciwu(deklarowany), w przypadku przeprowadzenia referendum opowiada się przeciwko budowie Zmienne niezależne: Płeć- zespół cech odróżniających osobników męskich od żeńskich Mężczyzna Kobieta Miejsce zamieszkania-miejsce zameldowania w czasie przeprowadzania badania Wieś Miasto do 20 000 Miasto od 20 001 do 100 000 Miasto powyżej 100 000Wysokość dochodów- miesięczna kwota pieniędzy przypadająca na 1 osobę w gospodarstwie domowym Bardzo niskie od 0-300zł Niskie od 300,01-900zł Średnie od 900,01-1500zł Wysokie od 1500,01-2500zł Bardzo wysokie powyżej 2500Gospodarstwo domowe-osoby wspólnie mieszkające i wspólnie się utrzymująceRok studiów- I IIICharakter studiów-rozumiany tu jako studia techniczne bądź humanistyczne Techniczne (Technologia Chemiczna,Wzornictwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika,Transport,Administracja, Ekonomia,Towaroznawstwo, Edukacja techniczno informatyczna, Informatyka, Matematyka, Pedagogika,Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Malarstwo) Humanistyczne (filozofia, socjologia, historia, bibliotekoznawstwo, filologia polska)Reakcje emocjonalne- uczucia, jakie pojawiają się u respondenta po zapoznaniu go z tematyką planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce Pozytywne- radość, ciekawość (3 pkt.) Negatywne-strach, poczucie zagrożenia (1 pkt) Obojętne-obojętność (2 pkt)Preferencje polityczne- poparcie dla programu jednej z partii znajdującej się obecnie w Sejmie RP PSL LiD PIS PO NiezdecydowanyZainteresowanie polityką- bardzo duże respondent uważnie śledzi prawie wszystko, co się dzieje w polityce duże respondent dość uważnie śledzi to, co się dzieje w polityce średnie respondent śledzi jedynie główne wydarzenia niewielkie często umykają uwadze respondenta nawet ważne wydarzenia żadne respondenta praktycznie to nie interesujeA. Poziom zainteresowania będziemy mierzyć za pomocą pięciostopniowej skaliUważam ze moje zainteresowanie polityką jest:a) Bardzo duże-uważnie śledzę prawie wszystko, co się dzieje w polityceb) Duże-dość uważnie śledzę to, co się dzieje w politycec) Średnie-śledzę jedynie główne wydarzeniad) Niewielkie-często umykają mojej uwadze nawet

ważne wydarzeniae) Żadne-praktycznie mnie to nie interesujeEwentualna budowa tarczy wspólnie z sojuszem NATO- budowa tarczy pod zwierzchnictwem państw członkowskich sojuszu Północno-Atlantyckiego. W wyniku kontrola tarczy będzie należeć do wszystkich państw członkowskich. A nie jak wg obecnego planu jedynie do USAStopień ogólnej wiedzy nt. tarczy antyrakietowej-ilość posiadanych informacji na temat owej tarczy (czym jest jaki ma spełniać cel ) Wysoki-respondent uzyskuje od 24 do 28 pkt Średni-respondent uzyskuje od 19 do 23 pkt Niski- respondent uzyskuje od 14 do 18 pkt B. Stopień ogólnej wiedzy nt. Tarczy antyrakietowej zmierzymy przy pomocy indeksu:pytania Punktacja odpowiedzi TAK NIE1.Czy tarcza antyrakietowa jest pomysłem Stanów Zjednoczonych 2 12.Czy państwa NATO będą miały wpływ na działanie tarczy antyrakietowej 1 23.Czy Polska będzie jedynym miejscem rozmieszczenia elementów tarczy antyrakietowej

1 24.Czy tarcza antyrakietowa będzie systemem obronnym 2 15.Czy tarcza antyrakietowa będzie systemem ofensywnym 1 26.Czy tarcza będzie chronić przed pociskami balistycznymi 2 17.Czy system tarczy antyrakietowej ma chronić tylko terytorium USA 1 28.Czy państwa NATO będą chronione przez system antyrakietowy 2 19.Czy niszczenie wrogich rakiet będzie odbywało się w atmosferze ziemskiej 1 210.Co składa się na system tarczy antyrakietowej -radary-satelity-pociski z głowicami jądrowymi-pociski przechwytujące-baza sterowania 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1K orzyści z budowy tarczy antyrakietowej- ewentualne profity dla Polski w zamian za zgodę na budowę, badane tu jako subiektywne odczucie respondenta(wyższy poziom bezpieczeństwa Polski, podarowanie przez USA systemu rakiet Patriot Polskiej armii, polepszenie stosunków dyplomatycznych z USA, zwiększenie możliwości obronnych kraju wobec ataków terrorystycznych, wzrost prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, rozwój gospodarczy terenów lokalizacji baz, zniesienia wiz do USA dla obywateli Polski, pogłębienia współpracy wywiadowczej polskich służb specjalnych ze służbami specjalnymi USA, pogłębienie współpracy gospodarczej polskich firm z amerykańskimi) Straty z budowy tarczy antyrakietowej-ewentualne negatywne skutki dla Polski wynikające z ewentualnej budowy tarczy antyrakietowej (pogorszenie stosunków z państwami sąsiadującymi głównie z Rosją, zagrożenie terroryzmem, wyłączenie spod polskiej kontroli prawnej obszaru bazy, pokrywanie przez polski rząd szkód spowodowanych

przez amerykańskich pracowników bazy wojskowej, wykorzystanie przez USA radarów w celach szpiegowskich), osłabienie pozycji kraju na Bliskim Wschodzie Wysokie (45-60 pkt) Średnie (28-44 pkt) Niskie (12-27 pkt.) C. Świadomość korzyści/strat badamy za pomocą skali LikertaStwierdzenia Kategorie i punktacja odpowiedzi Zdecydowanie się zgadzam (5) Raczej się zgadzam (4) Trudno powiedzieć (3) Raczej się nie zgadzam (2) Zdecydowanie się nie zgadzam (1)1.Tarcza antyrakietowa pogorszy stosunki z państwami sąsiadującymi, głównie z Rosją 5 4 3 2 12.Umieszczenie elementów tarczy antyrakietowej spowoduje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Polsce 5 4 3 2 13.Budowa tarczy antyrakietowej spowoduje zagrożenie atakami terrorystycznymi w Polsce 5 4 3 2 14.Zgoda Polski na zbudowanie na jej terytorium systemu antyrakietowego spowoduje podarowanie polskiej armii systemu rakiet Patriot 5 4 3 2 15.Umieszczenie tarczy antyrakietowej na terytorium Polski będzie ozn. Wyłączenie spod Polskiej kontroli prawnej obszaru bazy 5 4 3 2 16.Budowa tarczy antyrakietowej spowoduje polepszenie stosunków dyplomatycznych z USA 5 4 3 2 17.W wyniku budowy tarczy antyrakietowej Polski rząd będzie zobowiązany pokrywać szkody spowodowane przez amerykańskich pracowników bazy wojskowej 5 4 3 2 18.Tarcza antyrakietowa zwiększy możliwości obronne Polski wobec ataków terrorystycznych 5 4 3 2 19.Wybudowanie tarczy antyrakietowej w Polsce umożliwi Amerykanom wykorzystanie radarów w celach szpiegowskich 5 4 3 2 110.Umieszczenie tarczy antyrakietowej spowoduje wzrost prestiżu na arenie międzynarodowej 5 4 3 2 111.Tarcza antyrakietowa przyczyni się do większego rozwoju gospodarczego terenów lokalizacji baz 5 4 3 2 112. Wybudowanie tarczy antyrakietowej w Polsce osłabi pozycje kraju na Bliskim Wschodzie 5 4 3 2 1Referendum-instytucja demokracji bezpośredniej, polegająca na wyrażeniu woli w określonej sprawie przez wszystkich obywateli posiadających czynne prawo wyborczeUczestnictwo w manifestacjach poparcia- deklarowany udział w demonstracjach na rzecz poparcia planu budowy tarczy antyrakietowej w PolsceUczestnictwo w manifestacjach sprzeciwu- deklarowany udział w demonstracjach sprzeciwu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w

PolsceLokalizacja bazy- miejsce budowy bazy wojskowej, na terenie, której miałyby być umieszczone elementy tarczy antyrakietowej E Pytania Kategorie odpowiedzi1. Czy był(a)by Pan/Pani za budową bazy wojskowej, na terenie, której miałyby być umieszczone elementy tarczy antyrakietowej na terenie Swojego województwa tak nie2. Czy był(a)by Pan/Pani za budową bazy wojskowej, na terenie, której miałyby być umieszczone elementy tarczy antyrakietowej na terenie Swojego powiatu tak nie3. Czy był(a)by Pan/Pani za budową bazy wojskowej, na terenie, której miałyby być umieszczone elementy tarczy antyrakietowej na terenie Swojej gminy tak nie4. Czy był(a)by Pan/Pani za budową bazy wojskowej, na terenie, której miałyby być umieszczone elementy tarczy antyrakietowej na terenie Swojego miejsca zamieszkania tak nieV HipotezyHipoteza główna:Studenci I roku kierunków technicznych i humanistycznych częściej wykazują negatywne postawy wobec pomysłu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce niż studenci III roku kierunków technicznych i humanistycznychHipotezy poboczne: A.1) Studenci III roku kierunków technicznych i humanistycznych częściej przejawiają pozytywne reakcje emocjonalne niż studenci I roku kierunków technicznych i humanistycznych wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 2) Studenci III roku kierunków technicznych i humanistycznych mają wyższy stopień ogólnej wiedzy nt tarczy antyrakietowej niż studenci I roku kierunków technicznych i humanistycznych 3) Studenci I roku kierunków technicznych i humanistycznych mają niższy poziom świadomości ewentualnych korzyści/strat wynikłych z budowy tarczy w Polsce niż studenci III roku kierunków technicznych i humanistycznych 4) Studenci III roku kierunków technicznych i humanistycznych częściej wzięliby udział ewent. Referendum ogólnokrajowym nt budowy tarczy antyrakietowej w Polsce niż studenci I roku kierunków technicznych i humanistycznych 5) Studenci III roku kierunków technicznych i humanistycznych częściej udzieliliby odpowiedzi tak w ewent. Referendum ogólnokrajowym nt budowy tarczy antyrakietowej w Polsce niż studenci I roku kierunków technicznych i humanistycznych 6) Studenci I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego w Radomiu uczestniczą w sposób deklarowany w manifestacjach poparcia/sprzeciwu 7) Studenci III roku kierunków technicznych i humanistycznych rzadziej uczestniczą w sposób deklarowany w manifestacjach

sprzeciwu, niż studenci I roku kierunków technicznych i humanistycznych B.1) Mężczyźni mają bardziej pozytywne postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce niż kobiety 2) Osoby mieszkające w mieście częściej reprezentują pozytywne postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce niż osoby mieszkające na wsi 3) Wyższe dochody powodują pozytywne postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 4) Rok studiów wpływa na postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej 5) Studenci kierunków humanistycznych częściej reprezentują pozytywne postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce niż studenci kierunków technicznych 6) Osoby przejawiające pozytywne reakcje emocjonalne wykazują pozytywne postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 7) Poparcie partii chłopskiej powoduje negatywne postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 8) Bardzo duże zainteresowanie polityką sprzyja pozytywnym postawom wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 9) Ewentualna budowa tarczy wspólnie z sojuszem NATO wpływa pozytywnie na postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 10) Stopień ogólnej wiedzy na temat tarczy antyrakietowej wpływa na postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 11) Wysoki poziom świadomości wysokich korzyści/strat przekłada się na pozytywne postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 12) Brak uczestnictwa w ewentualnym referendum ogólnokrajowym nt. budowy tarczy antyrakietowej w Polsce oznacza obojętne postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej 13) Odpowiedź w ewentualnym referendum ogólnokrajowym nt. budowy tarczy antyrakietowej w Polsce wpływa na postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 14) Uczestnictwo w manifestacjach poparcia/sprzeciwu wpływa na postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce 15) Miejsce lokalizacji bazy ma wpływ na postawy wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce VIZmienna zależna- postawy wobec pomysłu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce Zmienne niezależne- płeć, miejsce zamieszkania, wysokość dochodów, rok studiów, charakter studiów, preferencje polityczne, zainteresowanie polityką, budowa tarczy wspólnie z sojuszem NATO,

stopień ogólnej wiedzy na temat tarczy antyrakietowej, świadomość korzyści/strat, uczestnictwo w ewentualnym referendum, odpowiedź w ewent. Referendum, uczestnictwo w manifestacjach poparcia/ sprzeciwu, lokalizacja bazyZmiennaWartość zmiennejWskaźnik zmiennej Płeć Kobieta Mężczyzna Odpowiedź respondentaMiejsce zamieszkania Wieś Miasto do 20.000 mieszkańców Miasto od 20.001 do 100.000 mieszkańców Miasto powyżej 100.000 mieszkańców Odpowiedź respondentaWysokość dochodów Bardzo niskie Niskie Średnie Wysokie

Bardzo wysokie Odpowiedzi respondentaRok studiów I III Odpowiedź respondentaCharakter studiów techniczne humanistyczne Odpowiedź respondentaReakcje emocjonalne pozytywne: radość, ciekawość negatywne: strach, poczucie zagrożenia obojętne: obojętność Odpowiedź respondentaPreferencje polityczne PSL LiD PIS PO niezdecydowany Odpowie dź respondentaZainteresowanie polityka Bardzo duże Duże Średnie Niewielkie żadne Odpowiedzi respondentaEwentualna budowa tarczy wspólnie z sojuszem NATO

jest to lepsza propozycja bez różnicy jest to gorsza propozycja trudno powiedzieć Odpowiedzi respondentaStopień ogólnej wiedzy nt. tarczy antyrakietowej Wysoki Średni Niski Odpowiedzi respondentaŚwiadomość korzyści/ strat Wysokie średnie Niskie Odpowiedzi respondentaUczestnictwo w referendum Bierze udział Nie bierze udziału w referendum Odpowiedź w ewent. referendum Tak, jestem za budową tarczy w Polsce Nie, jestem przeciwny(-a) budowie tarczy Odpowiedzi respondentaUczestnictwo w manifestacjach poparcia/ sprzeciwu uczestniczy w manifestacjach poparcia uczestniczy w manifestacjach sprzeciwu nie uczestniczy w żadnej z nich Odpowiedzi respondentaLokalizacja bazy baza zlokalizowana w województwie respondenta baza zlokalizowana w powiecie respondenta baza zlokalizowana w gminie respondenta baza zlokalizowana w miejscu zamieszkania respondenta Odpowiedź respondentaPostawa wobec planu budowy tarczy antyrakietowej Pozytywna Negatywna Obojętna Odpowiedzi respondentaVII Metoda doboru próby

Próba-wylosujemy 4 grupyDobór próby wielostopniowy grupowy. Ponieważ chcemy mieć możliwie równą liczbę respondentów z kierunków humanistycznych i z technicznych, wylosujemy po 2 grupy. Tworzymy operat losowania- zawierający kierunki techniczne i humanistyczne I roku, i zawierający techniczne i humanistyczne III roku. VIII Metoda badawczaTechnika-Ankieta audytoryjnaNarzędzie- kwestionariusz ankietyIX Harmonogram i kosztorysHarmonogram:a) przygotowanie projektu: październik-grudzień 2007b) przeprowadzenie badań: luty/marzec 2008c) opracowanie i analiza wyników. Raport: marzec/kwiecień 2008Kosztorys:Ankieterzy:Mamy 2 ankieterów. Zakładamy, że każdy z nich przeprowadzi ankiety w 5 godzin, co w sumie daje 10 godz. pracy ankieterskiej. Wynagrodzenie za każdągodzinę pracy ankietera wynosi 30 zł, co daje w sumie 300złBadacze:2 badaczy. Zakładamy że nasza praca nad projektem łącznie z opracowaniem ianalizą wyników zajmie nam 120 godzin. Przyjmujemy, że wynagrodzenie zakażdą godzinę pracy badacza wynosi 50 zł, co daje w sumie 6.000złMateriały(papier, druk itp.): 420złŁączny koszt projektu badawczego: 600zł 12.000zł 420zł = 13.020złX

Bibliografia Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce , Wydawnictwo Naukowe PWN 2006 Warszawa E.Aronson Psychologia społeczna. Serce i umysł., http://www.tarcza.emulelinki.com/tarcza.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcza_antyrakietowa

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument