Ściąga z reklamy - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja. University of Warsaw
Karolina_90
Karolina_9016 kwietnia 2013

Ściąga z reklamy - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja. University of Warsaw

DOC (65 KB)
6 strona
453Liczba odwiedzin
Opis
Literatura i komunikacja: notatki z dziedziny reklamy dotyczące podstawowe informacje z reklamy(ściąga).
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

Formę komunikacji handlowej uznawane za najbardziej pierwotna prareklamę: • Krzyk to instrument promocji, medium reklamowe, • Rysunek, bo czytelny dla osób niepiśmiennych, • Ryty, symbole. Okres z którego pochodzi najstarsze znane ogłoszenie świata i gdzie jest. W British Museum, papirus z okresu ok. 3000 lat p.n.e. znalezione w Grecji. Ogłoszenie informuje o nagrodzie za znalezienie zbiegłego niewolnika. Najbardziej znany slogan reklamowy z okresu międzywojennego. Autor. „CUKIER KRZEPI” autorstwa Wańkowicza. Akcja „buy and get”- mówi o tym, że po zapłaceniu za produkt w kasie klient otrzymuje w zamian prezent w punkcie sprzedaży. Ulotka, broszura, folder. Ulotka- a) zawiera infor. O promocji sprzedaży np. o nowym produkcie i jego cenie, o targach itp.,b) jest małego formatu, 1,2 str, jednokolorowa szata graficzna, powielane kserograficznie c) krotka żywotność, niska jakość papieru. Folder- a) druk infor., propagandowy, b) zwykle barwny, bogata szata graf., zawiera opisy, zdjęcia i dane dot produktu, c) zawiera ok. 8 str A4, podzielony na krótkie rozdziały d) kosztowny druk reklamowy, najwyższa jakość papieru e) często dołączany do listu reklamowego. Broszura- a) wydawnictwo zwarte o objętości do 48 str b) szyta przez grzbiet lub z boku oprawiona w miękka kolorową okładkę, c) ma jedna kartę tytułową, papier dobrej jakości. Różnice m-y agencjami sieciowymi i lokalnymi- Agencje sieciowe (globalne) działają w skali ogólnoświatowej, idą za swoimi klientami; Agencje lokalne (krajowe)- jest ich bardzo dużo. Zakres usług agencji full service- a) analiza pozycji konkurencyjnej reklamowanego produktu, b) analiza obecnego i potencjalnego rynku nabywców, c) analiza kanałów dystrybucji i metod sprzedaży d) badanie mediów reklamy, e) zaprojektowanie kampanii reklamowej i jej realizacja, f) zaprojektowanie i produkcja mater. reklamowych, zakup miejsca w mediach, kontrola efektów kampanii, g) współpraca z działem marketingu reklamodawcy. Czym zajmują się w agencjach copywriterzy (C) i artdirektorzy (AD)- AD to osoba odpowiedzialna za to co widoczne, jest od wrażenia (symboli, obrazków), a C to „tekściarz” odpowiadający za to co napisane, odpowiada za słowa. Kryteria wyboru agencji reklamowej: -zakres oferty usługowej; -wielkość agencji, perspektywy jej rozwoju; -posiadane rekomendacje; -jakość kontaktów z mediami; -doświadczenie w realizacji określonych zleceń; -obsługiwanie firm konkurencyjnych; -wyniki przeprowadzonych kampanii; -warunki finansowe, ceny usług, warunki płatności. Najstarsza forma reklamy to PLAKAT- Zalety: • relatywnie tania • wywiera duże wrażenie na odbiorcy • duża siła przyciągania megaplakatów • doskonałe wzmocnienie utrwalające w świadomości konsumenta slogany, opakowanie i

nazwy markowe z znanych reklam tv • skuteczna, b. pożądana forma promocji dla produktów jak piwo, fajki, napoje,

restauracje, puby, i dla zmotoryzowanych. Wady: • jest nie selektywna (demograf i psycholog) • plakat dociera do wszystkich • nie pozwala na przekazanie szczegółów

1

• jest miejsce tylko na ilustracje, krótki slogan Na pakiet wysyłany pocztą wchodzi: • koperta, • listopad broszura • środek (sposób wypowiedzi) • koperta zwrotna oraz ewent. Próbka artykułu prasowego lub ogłoszeń reklamowych, • list rekomendujący od zadowolonego klienta czy inne dodatkowe infor na dyskietce lub

CD. Formy rekalmy INTERNETOWEJ: • banner • pop-up • słowa kluczowe (Toplayer, Watermark) • spam • link płatny • marketing wirusowy • BrandMark • Floating Ads • Mailing reklamowy MANIPULACJA: • kształtowanie poglądu, postaw, zachowań lub emocji bez ich wiedzy i woli człowieka • metoda zakamuflowanego oddziaływania na świadomość i zachowanie jednostek i grup

społ. dla realizacji określonych przez nadawcę celów • manipulator posługuje się np. danymi statycznymi, infor, faktami aby ukryć przed

odbiorcą rzeczywiste cele. PERSWAZJA : to metoda polegająca na tłumaczeniu, przekonywaniu ludzi do zaakceptowania pewnych poglądów, co do których nie mają oni jasnego zdania. Oddziaływanie podprogowe nie jest skuteczne (jako tekst) ponieważ to działanie takiego bodźca, który nie dociera do naszej świadomości a zarazem jest rejestrowany przez receptory. Tekst jako bodziec podprogowy: • nie odnosi oczekiwanego skutku • bodziec semantyczny eksponowany w krótkim czasie jest postrzegany w formie

zdegradowanej • w warunkach podprogowych odbiorca nie jest w stanie sensownie przetworzyć więcej niż

jedno słowo APEL RACJONALNY- podaje korzyści wynikające z zakupu produktu- lepszą jakość, oszczędność. Przykład to reklama samochodu marki mercedes, syropu, systemów komputerowych firmy IBM. APEL EMOCJONALNY- wywołanie pozytywnych emocji (duma, radość, humor) lub negatywnych (wstyd, wina), które maja motywować nabywcę do zakupu produktu. Przykład to reklama pasty do zębów Blend a Med., szamponu do włosów Sunsilk. APEL MORALNY- skierowany do odczuć odbiorców docelowych zw z tym co dobre i właściwe. Tego typu bodźce często są używane aby nakłaniać ludzi do popierania spraw społecznych jak: walka o czyste środowisko, pomoc dla poszkodowanych,. Przykład to reklama Polskiej Akcji Humanitarnej, czy akcja walki z rakiem. Mają one przemawiać do sumienia. ELEMENTY OGŁOSZENIA PRASOWEGO: • tytuł (nagłówek) • hasło reklamowe (slogan) • ilustracje • constans • stopka adresowa • logo (znak towarowy)

2

• tekst reklamowy • układ graficzny • kolor WIZERUNKI NAJCZĘŚCIEJ UMIESZCZANE NA ILUSTRACJI:

1. wizerunek produktu np. samochodu 2. wizerunek produktu w użyciu 3. wizerunki pokazujące korzyści płynące z korzystania z danego produktu 4. wizerunek ludzi używających dany produkt i spełnionych ambicji.

8 ELEMENTÓW DOBREGO NAGŁÓWKA: 1. zainteresowanie czytelnika własna osoba 2. informacja 3. ciekawość 4. szybki, łatwy sposób 5. zawężanie do aktualności polit., społ., gosp. 6. oddziaływanie na emocje 7. nawiązanie do znanych i cenionych osób 8. przekazywanie znanego powiedzenia

BOHATER REKALMY NAZYWANY SPECJALISTĄ- to taki bohater reklamy, który ze względu na swoją wiedzę, zawód, doświadczenie, może być uznawany za fachowca w dziedzinie, z której pochodzi oferta. STEREOTYPY MĘŻCZYZNY W REKLAMIE: 1.prawdziwy mężczyzna (piwo, samochody terenowe, papierosy, narzędzia pracy, mater. budowlane) 2.elegancki amant (kosmetyki, przybory do golenia, auta luksusowe, ubrania, dezodoranty) 3.udomowiony (dania w 5 min, środki przeciwko kamieniowi w łazience, delicje, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe) 4.specjalista (mater budowlane, wystrój wnętrz, elektronarzędzia, sprzęt do pielęgnacji ogródka). STEREOTYPY KOBIETY: 1.ciepłej opiekunki 2.schludnej gosposi 3.namiętnej kochanki 4.kobiety pracującej POZYTYWNY WPŁYW REKLAMY NA GOSPODARKE: • informowanie ludzi o dostępności nowych wyrobów i usług • przyczynianie się do wzrostu wydajności i spadku cen, pobudzanie postępu gospod. • ułatwienie finansowo publikacji i programów radiowo- telewizyjnych, w tym też

kościelnych. OBSZARY W KTÓRYCH KOŚCIÓŁ WSKAZUJE POZYTYWNE I NEGATYWNE DZIAŁANIE REKALMY: a)Gospodarka b)Polityka c)Kultura d)Moralność i religia Znaczenie barwy CZARNEJ- ozn wszystko co negatywne, szczególnie strach, niepokój, nienawiść, złość, winę, depresję. Nasila przygnębienie, wzbudza złość. Jest to barwa elegancka, kojarzy się ze smutkiem i przykrym doświadczeniem życiowym z innymi kolorami dodaje im samym negatywnych cech. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ODBIÓR PLAKATÓW PRZEZ KLIENTA: 1.Równowaga: -Formalna: elementy rozmieszczone symetrycznie

3

-Nieformalna: dla zrównoważenia obrazu wykorzystuje się zróżnicowaną wielkość elementów 2.Jednorodność: reklama powinna sprawiać wrażenie spójności 3.Rozmieszczenie: oglądana od lewego górnego rogu i kończenie na prawym dolnym rogu. 4.Kontrast 5.Wyrazistość: reklama powinna być zrozumiana i prosta.

KONOTACJE- zwalczanie kolorów pozytywnych i negatywnych. HUMOR- jest szczególnym atrybutem dowcipu rozrywkowego jakie poszukuje odbiorca. WSKAZÓWKI DOT STOSOWANIA HUMORU W REKLAMIE: 1.Nie należy stosować humoru w przypadku produktów o zdecydowanie wyróżniających się cechach, a także dla wyrobów drogich i luksusowych. Należy unikać tych rodzajów humoru, które ograniczają pamięć, mogą budzić kontrowersje u odbiorców, łatwo się starzeją. Warto wykorzystywać przede wszystkim hiperbolę, pastisz i satyrę. Trzeba unikać żartów na temat płci. religii, rasy itp., 2.Nie opłaca się wymyślać zbyt skomplikowanych i wyszukanych wątków humorystycznych, ponieważ ich analiza może całkowicie pochłaniać odbiorcę. Wyrafinowany humor rozumieją z reguły tylko ludzie wykształceni, 3.nie należy nigdy śmiać się z reklamowanego produktu w sposób żartobliwy można mówić tylko o najmocniejszych cechach wyrobu, 4.humor powinien pojawić się w reklamie telewizyjnej i radiowej na samym początku. STYLISTYCZNE ŚRODKI POZA DOWCIPEM WYKORZYSTYWANE W REKLAMIE:

Hiperbola polega na uzyskiwaniu efektów humorystycznych poprzez przesadną prezentację cech reklamowanego produktu.

Pastisz jest to naśladowanie jakiegoś dzieła, stylu znanego twórcy, szkoły czy epoki. Często żartobliwie wykorzystuje się utwory literackie (np. reklama Polleny-2000 - „ociec prać"), muzyczne i dzieła plastyczne.

Satyra jest zabiegiem stylistycznym, w którym wykorzystuje zwyczaj żeby pokazać, jak śmiesznie zachowują się osoby, które nie zdecydowały się jeszcze na zakup określonego produktu. SHOK VERSITING- (reklama szokująca) - reklama z wykorzystaniem motywów powszechnie uważanych za ryzykowne, wzbudzające mieszane uczucia. Celem tego typu działań jest zwrócenie uwagi na dany produkt, zazwyczaj wspiera krótkookresową strategię sprzedaży. Zazwyczaj eksploatuje obszary tematycznie związane z seksem, pornografią, zaskoczeniem, obrzydliwościami, strachem i przemocą. Na granicy dobrego smaku. JAKI RODZAJ NEGATYWNYCH EMOCJI WPŁYWA NA NAJWIEKSZĄ ZAPAMIĘTYWALNOŚĆ PRZEKAZU REKLAMOWEGO? Na podstawie przeprowadzanych badań dotyczących negatywnych emocji w reklamie okazuje się, że zapamiętywaniu przekazywanych informacji służy najlepiej średni poziom lęku. Jeśli bowiem lęk nie jest bardzo nasilony, pobudza on uwagę i ułatwia aktywny odbiór informacji. Jeśli jednak przekracza ten optymalny poziom, nabiera charakteru popędowego, co prowadzi do usuwania z pamięci kojarzonych z nim nieprzyjemnych informacji. Ponieważ poszczególne emocje negatywne mogą zmniejszać lub zwiększać moc perswazyjną prezentowanych w nich treści, a niektóre ze stanów emocjonalnych pojawiają się nieoczekiwanie, zazwyczaj się sugeruje, aby oddziaływanie takich reklam na odbiorców było zawsze starannie przebadane przed decyzją o ich emisji . CZY WARTO ŚMIESZYĆ: tak, ponieważ reklama jest wtedy zapamiętywalna, ale trzeba znać granice. CZY WARTO STRASZYĆ: tak, ponieważ pobudza emocje i uwagę odbiorcy np. reklama społeczna. Są oczywiście pewne ograniczenia jednak prawo (jeśli chodzi o reklamę społeczną) „przymyka oczy” na te ograniczenia.

4

AMBIENT MEDIA: • zachodni specjaliści z dziedziny marketingu wyjaśniają termin jako „alternatywny

nośnik reklamy inny niż powszechnie znany” • ogół niekonwencjonalnych działań marketingowych realizowanych z pominięciem

takich nośników jak: tv, radio, prasa. REKLAMA ŁAZIENKOWA- narodziła się w Kanadzie w połowie lat 80 i dotarła do Europy na początku lat 90. W Polsce istnieje sieć reklamy łazienkowej od 2002r. PRZYKŁADY AMBIENT MEDIA: reklama łazienkowa, w szkołach i uczelniach, numery mieszkań, chodnikowa, graffiti, w kawiarniach internetowych, w windach, na śr transportu, na ciele, na banknotach, na biletach, inne. ZASADY PROJEKTOWANIA PLAKATU REKLAMOWEGO:

1. Reklama musi zaskakiwać, udawać, być „wizualnym skandalem”. 2. reakcje konsumentów po zetknięciu z plakatem muszą być szybkie, jednoznaczne

i emocjonalne. 3. prostota to podstawowa cecha dobrego plakatu. 4. odpowiednia wielkość liter. 5. krój powinien być prosty. 6. należy unikać trzcionek skrajnie pogrubionych. 7. użycie dużych liter zminimalizować. 8. należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie spacji. 9. hasło reklamowe najlepiej umieścić nad ilustracja. 10. ilustracje powinny przykuć wzrok odbiorcy. 11. powinien być zachowany kontrast.

REKLAMA ZEWNETRZNA- to jest to wszystko co skierowane do konsumenta poruszającego się po mieście. Rodzaje nośników to: • plakaty reklamowe • plansze reklamowe • podświetlane tablice • neony • kasetony przy sklepach. RODZAJE BADAŃ PRZY REKLAMIE ZEWNETRZNEJ: Test rynkowy, modele ekonometryczne, badania diagnostyczne. ŹRÓDŁA EFEKTÓW RADIOWYCH W REKLAMIE: słowa, dźwięk, muzyka. Są one wyprodukowane przez ludzi lub w studio za pomocą rekwizytów. ZASADY TWORZENIA REKLAMY RADIOWEJ: 1. Przyciągnij uwagę. 2. Odwołaj się do zainteresowania samym sobą. 3. Używaj słów obrazów. 4. Nie zapominaj o sprzedaży. 5. Unikaj bawołów reklamowych. 6. Przeczytaj tekst na głos. 7. Pilnuj czasu. Pojęcie DŻINGIEL- to reklama z muzyką, zwykle napisana do sloganu lub linii tematycznej kampanii. Pojęcie INTRO- jest wprowadzane do spotów. To elementy przyciągające uwagę. POZYTYWNE CECHY RADIA: • osobisty środek przekazu • wysoka wybiórczość • radio jako uzupełnienie innych mediów • niski koszt dotarcia • blisko do momentu zakupu • kreatywność i elastyczność radia.

5

TECHNIKI WIZUALNE- REKLAMA TV: • demonstracja działania • oświadczenia, zbliżenie, historyjka • rekomendacja produktu lub usługi • porównania, fotografie i grafika • z życia wzięte • wywiad z klientem • humor, animacja, sytuacje, zdjęcie poklatkowe • rotoskoping, seriale, techniki łączone • rozwiązanie problemu, reklama nastrojowa ELEMENTY REKLAMY TV: • obraz • dźwięk • słowo ZASADY KONSTRUKCJI DOBREJ REKLAMY TV: • czas trwania 6-60 s • połaczone 3 elementy: dźwięk, słowo i obraz • dźwięk dopasowany do reklamy. EVENT MARKETING- narzędzie promocyjne polegające na organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń (imprez) masowych służących realizacji celów firmy wobec otoczenia zew i wew, klientów, decydentów, kontrahentów, środowisk opiniotwórczych, pracowników. ATRAKCJE Z ZAKRESU EM: hostessy, konferansjer, show promocyjny, degustacje, biesiady i pikniki, konkursy i zabawy, happeningi, sztuki walki, domy cyrkowe, pokazy akrobatyczne, pokazy z udziałem zwierząt, darmowe usługi medyczne. ADVERTAINMENT- (reklamo-zabawa, reklamo-rozrywka, kieszonkowe kino). Przekaz reklamowy zawarty w rozrywkowej formie krótkiego filmu nie zawsze bezpośrednio powiązanego z samym produktem; filmiki reklamowe dostępne są w Internecie lub na życzenie można je bezpłatnie otrzymać na płycie DVD, odtwarzane są na komputerach, a nawet na telefonach komórkowych.

6

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument