Misja organizacji - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Misja organizacji - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (172 KB)
2 strony
493Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: misja organizacji; kryteria smart, hierarchia organizacyjna, formy oddziaływania sztabu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

MISJA ORGANIZACJI - zestaw względnie trwałych celów i wartości, do których zmierza

organizacja. to jakby filozofia działań, istota działalności org.

- istotny elem. części kultury firmy

- zespół wspólnych wartości uznawanych przez pracowni. - przesłanie firmy umożliwiające identyfikacje na zewnąt.

- szczególny powód istnienia firmy

- spełnia odkreślone funkcje w org. :

- narzuca model ingerencji pracowników - tworzy wizerunek

- jest podstawa formułowania celów

- ułatwia przystosowanie się do zmian

- zwiększa poczucie bezpieczenistwa - buduje prestiż firmy

- nadaje funkcjonowaniu firmy ludzki wymiar

KRYTERIA SMART Specyfic (konkretne) - wyrażają to, co chce się osiągnąć

Measurable (mierzalne) - oparte na liczbach Achievable (osiągalne) - oparte na obiektywnej ocenia własnych

możliwości

Realistic (realistyczne) - oparte na dostępnych zasobach

Hierarchia organizacyjna To układ komórek organizacyjnych, w którym mniejsze wchodzą w skład większych i podlegają ich kierownictwu.

Hierarchia opiera się na 2 zasadach:

1. Zasada jedności rozkazodastwa, każda osoba powinna być powiązana stosunkiem podporządkowania z jednym i tylko jednym

szefem.

2. Zasada jednolitości kierownictwa. Od najniższego do najwyższego

stanowiska w organizacji powinna przebiegać wyraźna i

nieprzerwana linia władzy. Anatomia struktury: LINIA i SZTAB

Funkcje LINIOWE:

- związane bezpośrednio z procesem podstawowym,

- polegają na działaniu Funkcje SZTABOWE:

- przyczyniają się pośrednio do realizacji celów podstawowych firmy,

wspierają liniowe,

- polegają na tworzeniu koncepcji to są inaczej funkcje wspierające, pomocnicze, pośrednie.

Formy oddziaływania SZTABU:

- usprawnienia doradcze,

docsity.com

- obowiązek skonsultowania decyzji,

- uprawnienia władcze w zakresie określonej funkcji, tzn. władza

funkcjonalna.

Stanowiska LINIOWE: rozmieszczone na linii bezpośredniego podporządkowania, odpowiedzialne za osiągnięcie celów organizacji.

Stanowiska Sztabowe: służą kompetentną wiedzą, doświadczeniem i

wsparciem stanowiskom liniowym.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument