Zagraniczna polityka - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Zagraniczna polityka - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (166 KB)
1 strona
549Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z zakresu stosunków międzynarodowych: przez zagraniczną politykę handlową rozumiemy działalność państwa w zakresie obrotu zagranicznego – a ściślej, jest to kształtowanie przez państwo obrotów ...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Przez zagraniczną politykę handlową rozumiemy działalność państwa w zakresie obrotu zagranicznego – a ściślej, jest to kształtowanie przez państwo obrotów towarowych z zagranicą. W przeszłości gdy obroty towarowe były jedyną formą powiązań gospodarczych oddziaływanie państwa koncentrowało się wyłącznie na tych obrotach. Jest ona zawsze bardzo ściśle związana z ogólną polityką ekonomiczną danego państwa. Środki polityki ekonomicznej stosowane w zasadzie wyłącznie dla osiągnięcia skutków zewnętrznych mają zawsze skutki wewnętrzne i odwrotnie. Przez zagraniczną politykę ekonomiczna rozumiemy świadome oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z zagranicą. Przedmiotem oddziaływania jest obrót towarowy i usługowy z zagranicą oraz przepływ czynników produkcji- pracy, kapitałów zasobów i technologii. Część zagranicznej polityki ekonomicznej jest polityką handlową. Zagraniczna polityka handlowa jest protoplastą zagranicznej polityki ekonomicznej. Cele – to wybór przez państwo określonych priorytetów w stosunkach gospodarczych z zagranicą, Mogą być cele ilościowe , jakościowe lub o różnym horyzoncie czasowym. Ilościowe :

- pożądane rozmiary handlu zagranicznego - pożądane saldo bilansu handlowego - zagwarantowanie dostaw surowców i energii - osiągnięcie określonej wielkości inwestycji bezpośrednich zagranicznych bądź własnych.

Jakościowe: - poprawa terms of trade w handlu zagranicznym - wzrost wydajności pracy przez wydłużenie serii produkcji - podniesienie poziomu technicznego - zmiany strukturalne w gospodarce.

W okresie krótkim ( do 1 roku ): - poprawa terms of trade - zwiększenie eksportu - ograniczenie importu

W okresie średnim ( 1 – 5 lat ): - efektywność gospodarowania poprzez zwiększenie serii produkcji - podniesienie poziomu technicznego - zwiększenie inwestycji kapitałów własnych za granicą lub obcych

W okresie długim ( powyżej 5 lat ) : - zmiany strukturalne w gospodarce - poprawa salda bilansu płatniczego - zmiana miejsca w międzynarodowym podziale pracy

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument