Media lokalne - Notatki - Dziennikarstwo, Notatki'z Dziennikarstwo prasowe
Karolina_90
Karolina_9028 maja 2013

Media lokalne - Notatki - Dziennikarstwo, Notatki'z Dziennikarstwo prasowe

RTF (48 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Dziennikarstwo: notatki z zakresu dziennikarstwa przedstawiające mediów lokalnych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Media lokalne - Wrocław Tu ( na prowincji) ludzie stykają się ze sobą bezpośrednio, wiedza i pragną wiedzieć o sobie więcej, biorą życie konkretniej, prościej i bardziej z uczciwej strony, kierują się bardziej zdrowym rozsądkiem, niż abstrakcyjnymi rozważeniami, przywiązani są do miejsca i do lokalnych osobliwości, przedkładając sprawy lokalne, własne, ponad sprawy ogólnopaństwowe czy światowe,( ) 1Media Lokalne/ przykłady Wrocław Media lokalne są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji z danego regionu. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my społeczeństwo lokalne. Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie radia i czytanie gazet dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się w naszym mieście lub w naszym państwie, ale także dzięki mediom możemy się rozerwać, odpocząć po pracy. Gdy mówimy o zasięgu mediów lokalnych myślimy głównie o dwu zasadniczych jego wymiarach: 1) geograficzno-terytorialnym- jest nim konkretny obszar, jaki obejmuje przekaz mediów; 2) społecznym- jest nim liczba odbiorców oraz ich charakterystyczne cechy społeczno-demograficzne. Czynniki te mają zasadniczy wpływ na przedmiot i sposób doboru oraz przygotowania materiałów, które są następnie kierowane do odbiorców społeczności lokalnej, o charakterystycznych cechach i zamieszkałych na określonym, niewielkim obszarze o własnej tożsamości oraz specyfice społecznej i przyrodniczej. Istotą społeczności lokalnej jest szczególnego rodzaju więź łącząca ludzi, która buduje się korzystając z tradycji, historii regionu, folkloru, obyczaju i zwyczajów lokalnych oraz relacji ze współczesnych wydarzeń, rozgrywający się w tym środowisku. Te zaś docierają do człowieka w wyniku udziału w złożonych zjawiskach komunikowania społecznego. Podstawową rolę w tym procesie odgrywają różnorodne sposoby, formy i środki komunikowania, zarówno w wymiarze interpersonalnym, jak i publicznym. Media lokalne jawią się w tej perspektywie jako istotny czynnik budowania więzi i tożsamości wspólnot lokalnych, gdyż przenosi do odbiorców opinie, poglądy, uczucia współmieszkańców, wyzwalając w nich większe zainteresowanie otoczeniem społeczno-kulturowym. Sytuacja ta sprzyja lepszemu, a więc również głębszemu zrozumieniu miejscowych wydarzeń, zjawisk i procesów. W Polsce w chwili obecnej termin media lokalne - biorąc zasięg rozpowszechniania- określa: 1) media regionalne- nadawane na obszarze kilku województw lub obejmujące zasięgiem pogranicza województw;

2) media wojewódzkie- rozpowszechniane w jednym województwie lub na jego większej części; 3) media powiatowe- zwane mikroregionalne, ukazujące się w jednym lub kilku czy nawet kilkunastu powiatach; 4) media sublokalne- wydawane w gminie, mieście, osiedlu, parafii. Należy podkreślić fakt bliskości mediów lokalnych ze społeczeństwem. Media lokalne są bliżej zwykłych ludzi , towarzysząc im na co dzień w ich kłopotach i radościach. Budowane w ten sposób przez media więzi społeczne, są trwalsze i znacznie silniejsze od tych kształtowanych doraźnie. Słowa powiedziane w małej miejscowości i podchwycone przez prasę mają znacznie większą siłę rażenia niż w bezimiennych aglomeracjach miejskich. Media lokalne musza spełniać przede wszystkim swoje funkcje, które w sposób bezpośredni kształtują ich charakter. Do najważniejszych można zaliczyć: f. informacyjną- wszechstronna, bieżąca informacja lokalna; f. edukacyjną- wspieranie lokalnej kultury; f. rozrywkową; przekazywanie i interpretowanie zdarzeń, ułatwianie ich zrozumienia; kontrola władz lokalnych; promowanie inicjatyw lokalnych; integracja środowiska lokalnego, f, opiniotwórcza. Wyżej wymienione funkcje wynikają z potrzeb i oczekiwań podmiotów lokalnych, tj. społeczności lokalnych, czytelników lub słuchaczy odbiorców, właścicieli mediów nadawców i wydawców, nadrzędnych środków decyzyjnych, zespołu redakcyjnego, Do opisu mediów lokalnych chciałabym zaliczyć poniższe przykłady: * Telewizja lokalna: TeDe telewizja dolnośląska oraz TV Odra; * Gazeta lokalna: Gazeta Wrocławska Wrocław Miasto, Gazeta Wyborcza * Radio lokalne : radio Rodzina 92 FM, radio Aplauz 95,1 FMTelewizja lokalna: TEDE- Od kilku lat program emitowany jest w ramach ogólnopolskiej TV4. Obecnie TEDE produkuje własne dzienniki lokalne: Informacje Telewizji Dolnośląskiej oraz Informacje Flesz. W ramach ramówki emituje również szereg innych programów: Przegląd Wydarzeń Tygodnia, Czas dla Dolnego Śląska, Czas dla Wrocławia, Politycy dla Regionu, Auto Zwiad oraz codzienny wywiad: Temat Dnia. TEDE stara się systematycznie rozszerzać swoją ramówkę. Na antenie TEDE Telewizji Dolnośląskiej programy lokalne nadawane są codziennie w czterech pasmach emisyjnych: porannym, popołudniowym, wieczornym, nocnym. 2 Program uniwersalny, filmy, programy muzyczne, informacja i publicystyka lokalna. Telewizja lokalna: TV Odra- Dwie godziny programów lokalnych dziennie nadawać będzie Telewizja Odra, która dostała koncesję na naziemne nadawanie programu telewizyjnego we Wrocławiu, w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, Lubinie i Jeleniej Górze. Dzięki temu własne programy lokalne będą mogli oglądać mieszkańcy całej zachodniej części kraju. Pozostałą część czasu

antenowego zapełni TV 4. Wg "Gazety Wyborczej" KRRiT stawia warunek przywrócenia programów lokalnych. - Nie będziemy tam odtwarzać własnych struktur. Nawiążemy współpracę z korespondentami lokalnymi, którzy będą dla nas robić zdjęcia i materiały, ale programy z nich przygotowane będziemy produkować sami na miejscu we Wrocławiu - mówi Violetta Jakrzewska-Szafrańska reprezentująca TV Odra. Życie pokazało, że słuszna idea istnienia telewizji lokalnych o znaczeniu dla małych społeczności nie jest możliwa do realizacji - mówi Juliusz Braun, członek KRRiT. - Dlatego tak przyznane koncesje mają zapewnić ekonomiczne istnienie firm nadających programy lokalne. Po uruchomieniu TV Odra widzowie z Wrocławia i okolic oraz mieszkańcy Zagłębia Miedziowego nie odczują dużej różnicy, gdyż nową telewizję tworzą ci sami ludzie, którzy dziś robią lokalną Telewizję Dolnośląską. Prawdopodobnie zmienione zostanie tylko logo widoczne w rogu ekranu.3Radio lokalne: Radio Aplauz- Zasięgiem stacja obejmuje aglomerację wrocławską, dobrej jakości sygnał można odbierać w promieniu 30 km od nadajnika. Radio Aplauz nadaje na częstotliwości 95,1 MHz, 24 godziny na dobę program o charakterze muzyczno - informacyjnym. Radio pojawia się także tam, gdzie pojawia się większość Wrocławian, na wrocławskim rynku, przy imprezach, które podkreślają związek z lokalnością i potrafią doprowadzić do identyfikacji radia z mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska. Radio tworzy zespół, który łączy wspólne plany w działaniach informacyjnych, promocyjnych, dziennikarskich, handlowych. Program informacyjny o naszym mieście, jego miejscach znanych i nieznanych. Radio lokalne: Radio Rodzina- radio katolickie, radio terenowych struktur kościelnych, jest elementem krzewienia wiary, program kierowany do rodzin, ludzi dorosłych, młodzieży i dzieci. Wiele audycji dla młodej inteligencji naukowej, dla ludzi poszukujących prawdy, sensu życia, Boga. Audycje pomagające rodzicom w wychowaniu dzieci. Nadawanie codziennych transmisji Mszy Św. z katedry wrocławskiej. Podczas transmisji Radio Rodzina otwiera się na problemy lokalnych wspólnot parafialnych i samorządowych. Ludzie mówią o sprawach, które zwykle są poza zasięgiem zainteresowania stacji komercyjnych. Radio nadaje na częstotliwości 92 MHz. Gazeta lokalna: Gazeta Wrocławska Wrocław Miasto- Gazeta codzienna, informacyjna, z dominującą tematyką regionalną adresowana do wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Wyróżniki: druk w kolorze, duża liczba dodatków tematycznych, równomierne rozchodzenie się na terenie Dolnego Śląska. Porusza podstawowe płaszczyzny funkcjonowania układów lokalnych: polityczne, gospodarcze, społeczne oraz kulturowe. Poprzez codzienne dodatki do swych wydań, takich jak: Praca, Dom; Klient (Wrocław) czy Region dociera

do klientów docelowych. Jest jedna z gazet lokalnych wybieranych przez wrocławian najczęściej. Gazeta lokalna: Gazeta Wyborcza- treści ogólne instytucje regionalne i lokalne samorządy, gospodarka lokalna, informator miejski, liczne dodatki do wydań, Co jest Grane, reportaże, zdjęcia, materiały prasowe o charakterze literackim, związane z folklorem regionalnym, artykuły o tematyce lokalnej poruszające bezpośrednie problemy czy też zagadnienia dotyczące Wrocławia i jego mieszkańców, GW cieszy się zaufaniem i popularnością wśród jej czytelników, jest skierowana do ludzi w różnym wieku.Media lokalne - nic nie ujdzie ich uwadze, a w swoich regionach mają wielką siłę oddziaływania. Ich sytuacja, mimo problemów finansowych, jest dobra. W swoich środowiskach pełnią ważną rolę opiniotwórczą, bo są najbliżej swoich czytelników, słuchaczy i widzów. Lokalne pisma są bardzo często czytane przez mieszkańców, większość bowiem jest rozdawana, a nie sprzedawana, bo głównie utrzymuje się z reklam. Lokalne gazety znikają z kiosków jak świeże bułeczki. Po pierwsze - są tańsze, po drugie - mówią o sprawach, które na co dzień dotykają czytelników. Podobnie stacje telewizji kablowej - nie nastawione na emisję latynoamerykańskich seriali. Lokalne radia mają często nawet po kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy. Odbiorcy dowiedzą się z nich o tym, co słychać w ich mieście. Wydawcy pism lokalnych podkreślają, że w tej pracy dziennikarz nie mogąc być anonimowy musi być wiarygodny, bo działa w swoim własnym otoczeniu i także w swoim interesie jako mieszkańca. W Polsce wydawanych jest około 4 tysięcy lokalnych gazet, głównie dzienników i tygodników. Niektóre mają nakład nawet kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy.PRZYPISY:1 Cyt. za S. Orsini-Rosenberg, Typ czytelników prasy w społeczeństwach kapitalistycznych, Przegląd Socjologiczny 1948, t.10, s. 288-2892 Źródło: www.tede.pl3 Źródło Gazeta Wyborcza , Kongres Mediów lokalnych i regionalnych 29/09/2002 Marcin Wypychowicz s. 31 BIBLIOGRAFIA 1 T. Goban Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. PWN Warszawa-Kraków 1999 2 J. B. Thompson, Media i nowoczesność, społeczna teoria mediów, Wyd. Astrum Wrocław 2001 3 R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2003 4 Internet *www.tede.pl *gazeta.pl *media.onet.pl *tvp.pl

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument