Metaheurystyki  - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Metaheurystyki - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin

PDF (165 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące badań operacyjnych: metaheurystyka; metody, algorytm tabu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Metaheurystyki

Generalnie metody heurystyczne tworzone są dla ściśle określonej klasy problemów. Im węższy zakres tej klasy, tym więcej można znaleźć deterministycznych reguł poszukiwania lepszych rozwiązań i tworzone heurystyki dostarczają lepszych rezultatów.

Istnieje jednak grupa metod heurystycznych, które można zastosować dla wielu klas problemów. Dopasowanie do poszczególnego problemu można dokonać przez zmianę cechujących je parametrów. Tę grupę metod heurystycznych nazywa się często metaheurystykami. Najważniejsze metaheurystyki to:

 metoda przeszukiwania tabu (ang. tabu search)  algorytmy genetyczne (ang. genetic algorithms)  metoda symulowanego wyżarzania (ang. simulated annealing)

Algorytm Tabu (ang. Tabu Search - TS)

Główną cechą tego algorytmu jest możliwość wybrania rozwiązania pogarszającego wartość funkcji celu oraz wprowadzenie listy TABU.

Jeżeli następuje przejście z rozwiązania x do y, to x wprowadza się na koniec listy tabu i przebywa ono przez k iteracji, gdzie k jest długością listy. Dowolne rozwiązanie z nie zostanie wybrane ponownie tak długo, jak długo przebywa ono na liście tabu. Lista tabu

została wprowadzona dla uniknięcia cykli (związanych z wyjściem i powrotem do lokalnego optimum), co zmusza algorytmu do przeszukiwania nowych regionów rozwiązań.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument