Kobieta i mężczyzna - Notatki - Kulturoznawstwo, Notatki'z Kultura
xena_90
xena_9028 maja 2013

Kobieta i mężczyzna - Notatki - Kulturoznawstwo, Notatki'z Kultura

RTF (69 KB)
8 strona
820Liczba odwiedzin
Opis
Kulturoznawstwo: notatki przedstawiające kobietę i mężczyznę - retrospektywa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

Kobieta i Mężczyzna-retrospektywa

Zaznaczam że są tu błędy literowe , ale chyba każdy może sam sobie poprawić Wkl 1 Neolit epoka rozwijania technik uprawy ziemi, dominacji, matriarchalnego ładu społ. I najwcześniejszych kultur miejskich na różnych kontynentach Dwie fazy neolitu: właściwy:homogenność życia i kultury,matriarchat, przewaga bóstw żeńskich,egalitaryzm, społeczny pokojowy charakter życia; młodszy: heterogeniczność zycia i kultur, patriarchat, elitaryzm społeczny, wojenne nastawienie społeczeństw, wyższy poziom ekonomiki w porównaniu z neolitem właściwym

Matriarchat- system społeczny stworzony i kierowany przez kobiety, pozbawiony wyraźnej hierarchii społecznej władzy rozkazodawczej i własności prywatnej Matrylinearnosc przynależność do rodu matki, dziedziczenie z linii żeńskiej Matrylokalnosc- zamieszkanie w domu matki, głowy roduRewolucja neolityczna ok. 9000 pne przełomowa faza w rozwoju ludzkości , nowy sposób zycia , prowadzenie systematycznej produkcji żywności i uprawy roślin Osiągnięcia okresu neolitu :rozwój rolnictwa i hodowli zwierząt ,możliwość prowadzenia przez ludzi osiadłego trybu życia ,pojawienie się nowych technik leczenia ludzi , rozwój garncarstwa i tkactwa ,rozwijanie umiejętności konserwowania i przechowywania żywności ,pojawienie się pierwszych osad miejskich

Wkl 2 Pierwsze osady miejskie -Jerycho 9tys latpne plan wg którego sytuowano domy w Jerycho przypomina plaster pszczeli, domy przylegały do siebie ,wykonane były z kamienia lub cegieł -Gatal Huyuk Turcja 6tyslatpneDomy w przekroju to kwadraty lub prostokąty tak samo jak w Jeryho przylegają jeden do drugiego, do domu wchodziło się przez dach, kultura tam była bardzo rozwiniętą, żyło tam ok. 6 tys ludzi,najprawdopodobniej nie było w tym mieście hierarchicznej struktury społecznej wiec nie było potrzeby wydzielania własności, życie było skoncentrowane wokół matki rodu, domy dwa pomieszczenia, a w nich lawy do siedzenia , piec, każdy z rodów miał własną kryptę familijna , tuz pod podłoga domow , w pomieszczeniach ogromna liczba rogow ,glow byka, przewaga socjalna kobiet, mieszkało więcej kobiet ,grody kobiet były bardziej bogato wyposażone , mnóstwo bóstwa kobiecego Sztuka w gatal huyuk: kobiety z tego miasta tkały,malowały dywany, sceny malowideł polowania, rzeźby mężczyzn pojawily się dopiero 5tys lat p n e .Sabatinowce Mołdawia ok. 5 tys lat p n e Megality- wielkie kamienie, megalityzm 5000-2500 p n e miedzykulturowy styl architektoniczny, będący wyrazem geoheliczje

religii,kultu przodkow i wielkiej matki przejawiający się w monumentalnych i prostych budowlach, Głownie grobowych oraz świątyniach Kult Wielkiej Bogini 3600 pne Podwojna swiatynia w Ggantija wyspa Gozo -spirale rzeźbione na kamieniach były charakterystyczne dla sztuki okresu neolitu , mogło to mieć związek z cyklicznością przyrody. Z kolistym ruchem planet Przyczyny upadku kultur matriarchalnych- wraz z wynalezieniem pługa, rolnictwo przechodzi w ręce mężczyzn, od epoki brązu znaczenia nabierają produkcje broni i podboje ,odkrycie ojcostwa, słabniecie kultu bogini i zastępowanie bóstw żeńskich-meskimi Od 1750 r p n e kultury matriarchalne już nie istnieją Wkl 3 płeć Biologiczna a płeć kulturowa Płeć biologiczna-zestaw cech biologicznych , decydujących o tym ze ktos jest kobieta a ktos inny mezczyzna Wyróżniamy :Perwszorzedowe cechy pciowe gruczoly płciowe : jajniki u kobiet, jadra u mezczynz ;drugorzędne cechy płciowe narzady kopulacyjne i drogipłciowe: lechtaczka, pochwa, macica, jajowody u kobiet, penis-gruczol krokowy u mężczyzn Trzeciorzędne cechy płciowe kształt i wielkość ciala,owolosienie, ubarwienie, mutacja glosu Plec kulturowa gender zestawy rol , zachowan, cech osobowości, przypisywane przedstawicielom poszczególnych plci w danej kulturze Inne tłumaczenia terminu gender: -rodzaj - płeć uwarunkowana kulturowo -płeć społeczno kulturowa -spoleczno kulturowe tożsamości plci Plec kulturowa może się zmieniac na przestrzeni dziejow ,W roznych kulturach SA rozne zestawy cech, zachowanNatura plec biologiczna jest stala Kultura plec kulturowa może się zmieniac Queer- to wulgarne slowo oznaczające w jezyku angielskim homoseksualiste,celowo uzyte przez aktywistow gejowskich do opisu walki o prawa tej mniejszości seksualnej .Z czasem krytyka queer przekroczyla ramy plitycznej aktywności bejowskiej,stala się jednym z nurtow współczesnej mysli humanistycznej czyniących problem konstruowania tożsamości kwestia pierwszoplanowa Queer Oznacza odchodzenie od jednoznacznego definiowania tożsamości ku koncepcjom podmiotu w zmianie , subwersje i demontaż tradycyjnych definicji plci.Studia kobiece problematyka Maja charakter interdyscyplinarny,perspektywa badacza skoncentrowana na kobiecie,psychologia kobiety,role kobiece,macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, plec a dychotomia sfery rodzinnej i sfery publicznej, krytyka i demaskowanie systemu patriarchalnego , kwestionowanie tradcyjnego modelu socjalizacji rodzajowej, poszukiwanie drog wyjscia z zapasci kulturowej Studia nad mężczyznami problematyka- maja charakter interdyscyplinarny,perspektywa badacza skoncentrowana jest na mężczyźnie ,studia nad mężczyznami nie sa zwrócone przeciw

kobietom ,pogłębianie i uzupełnianie wiedzy o mężczyznach ,role meskie ,ojcostwo jako doswiadzenie i instytucja ,problemy tożsamościowe i zdrowotne wspolczenych mężczyzn,kwestionowanie męskości jako pochodnej biologii,źródło meskiej przemocy ,potrzeby dominacji ,władzy, krytykowanie tradycyjnego modelu socjalizacji rodzajowej,poszukiwanie drog wyjscia z zapasci kulturowejPatriarchat Jest rodzinno-spolecznym , ideologicznym , politycznym systemem, w którym mężczyźni ,uzywajaca sily bezpośredniego nacisku czy poprzez rytual,tradycje,prawo,jezyk, obyczaje, etykiete, edukacje i podzial pracy rozstrzygaja jaka role powinny lub nie odgrywac kobiety, w którym kobiety sa wszedzie podporządkowane mężczyznom. Nie oznacza to koniecznie , ze żadna kobieta nie ma władzy , czy tez, ze wszedzie kobiety w pewnej kulturze nie posiadaja pewnej władzyFeminizm Jako ruch i ideologia walczy o zniesienie stosunkow dominacji i wyzysku oraz przekształcenie tradycyjnego układu rol płciowych ,ograniczającego możliwości i rozwoju jednostki. Wkl.IV Rodzaje feminizmowi ze względu na czas powstania:Pierwszej fali- prawo do glosu w wyborach;drugiej fali prawo do aborcji,praca mężczyzn,zmiana systemu;trzeciej fali odmiennosc kobiecego mysleniaRodzaje feminizmowi ze względu na poglady: Liberalny-skoncentrowany jest na sferze obowiązków domowych i na sferze formalnych praw kobiet i możliwości egzekwowania Radykalny- skoncentrowany na sferze obyczajowości , jezyka kultury a także historii , zaklada z źródłem opresji jest system seksistowski czyli patriarchat Socjalistyczny- sytuacja socjalna kobiet Chrześcijański w zależności od wyznania pragnie większych lub mniejszych korekt w sferze rodzinnej i publicznejPsychoanalityczny zmiana modelu rodziny i wychowania dzieci , tak aby uczestniczylo w nim obydwoje rodzicow w rownym stopniu Ekofeminizm-ekologia w centrum uwagi Popfeminizm Feminizm zrekonstruowany-tzw power girls atrakcyjne kobiety skoncentrowane na konsumpcji ,aktywne,kreujące swoje zycie i kariere Kulturowy-postmodernistyczny *kobiecość to wrodzony zespol cech psychicznych ,wzorow myslenia, odczuwania,poznawania,sposobow zachowan, jednak feminizm kulturowy krytycznie ocenia tradycyjna zdeformowana kobiecość Rodzaje feminizmow ze względu na kulture i rase: -czarny -latynoski -afrykanski -arabski -azjatycki

Formy małżeństwa 1 Ze względu na liczbe osob tworzących małżeństwo :monogamia,poliginia,poliandria2 ze względu na status małżeństwapatriarchalne,matriarchalne,egalitarne3 ze względu na podzial obowiązków:tradycyjne, mieszane, partnerskiemono-jedenpoli- wieleandros-mezczyznageny-kobietapoligynia-wielozenstwo mezczyzna ma wiecej niż jedna zone poliandria wielomęstwo kobieta posiada wiecej niż jednego meza 4 ze względu na miejsce zamieszkania patrylokalne w domu jego lub rodzicow -matrylokalne maz w domu jej nielokalne dom poza społecznością jej i jego 5 ze względu na wiek małżonków-malzenstwa osob pełnoletnich-malzenstwa dzieci-genontokratyczne-dorosla osoba poślubiła dziecko6 ze względu na plec osob tworzących małżeństwo:heteroseksualne,homoseksualne Społeczne uwarunkowania małżeństwa: 1zakaz kazirodztwa 2 egzogamia egzo na zewnatrz , nakaz poszukiwania meza lub zony poza dana grupa , klanem , plemieniem 3 Endogamia endo-wewnatrz, nakaz poszukiwania zony,meza w ramach danej grupy,klasy społecznej ,religii,zawodu Rozne teorie wyjaśniające źródła zakazu kazirodztwa:-odwolujace się do czynnikow biologicznych akcentujace czynniki społeczne i psychologiczne WklV 2 wizje męskości we współczesnym swiecie:Paradygmat sposób myslenia i postrzegania oraz idee i wartości ,które w sumie tworza pewna wizje rzeczywistości Dwa Paradygmaty męskości Tradycyjny paradygmat męskości:Podkresla roznice miedzy płciami oraz dominacje mężczyzn w sferze publicznej i rodzinnej ,oznacza przymus tłumienia uczuc i emocji ;broni mężczyźnie dostępu do pelni ludzkich doświadczeńNowy paradygmat męskościZaciera roznice miedzy płciami , podkresla równość i partnerstwo plci,zaciera koncepcje ,androgynicznosc i samorealizacja rozumiane jako dazenie do peni człowieczeństwa Czynniki kształtujące i wspierające dwie wizje męskości wg K ArcimowiczaTradacyjny par.meskosci: Teologia judeochrzecsijanska m.in. interpretacja zapisow z Biblii, wywyższanie plci meskiej -filozofia grecka Arystoteles,Palton -andocentrzm i mizoginizm ,demokracja -nauka nowozytna Kartezjusz -psychoanaliza Freud socjobiologia,psychologia,konserwatyzm Nowy paradygmat męskości: ruch emancypacji kobiet,badania nad plcia kulturowa,mysl postmodernistyczna psychologia humanistyczna , koncepcja androgynii,New ages, liberalizmFreud Faza falliczna Dziewczynka spostrzega , ze nie posiada danego organu , który wystepuje u chłopców ,rzutuje to na dalsza jej przyszłość, determinuje role w społeczeństwie .Rekompensuje brak organu urodzeniem dziecka , zwłaszcza chłopca J Lanco-dowartosciowywal mężczyznę Fallus symbol władzy , dominacjiE.Wilson w naszych genach

zapisane sa zachowania ,mężczyźnie oplaca się być agresywnym aby zestawic jak najwięcej genow Psychologia humanistyczna :Koncepcja samorealizacji-osoowosc człowieka jest latwo poddawana wpływom kultury,które ma wpływ na ich zycie .Kultura nie powinna ograniczac potencjalnych możliwości człowieka, Jednostki samorealizuje się zyja lepiej.dotycz to także dzieci-koncepcja androgynii Anima i Animus Anima- pierwiastek kobiecy wyst.w psych . meskiej .Dzieki animie może mezczyzna porozumiec się z kobieta,Jeśli tłamsi Anie może powodowac zle kosekswencje, a jeśli je rozwija to pomaga to w ich zyciuWkl VII Cialo kobiece i meskie w sztuce europejskiej1 Kobieta-rzezby były symboliczne ,odzwierciedlane były wierzenia prehistorycznych ludzi wielk kobieta np. afrodyta biologiczna-afrodyta krystaliczna rzezba ze sztuki cykladycznej ,cialo kobiece zostalo okiełznane ,zostalo poddane geometrycznej dyscyplinie-sztuka grecka VI w pne Afrodyta postac kobieca z kształtami anorogenicznymi, nie do konca pewność ze jest to kobieta ,kobieta wyprostowana bez widocznych piersi, wciecia w talii- Afrodyta Indyjska jednostka miary była glowa ,proporcje,glowa ma do wysokości postaci jak 1 do 7-Jan Van Eyck,Ewa XV w,długość tulowia,ulegl on wydłużeniu w porownianiu ze sztuka grecka,male piersi,biodra,brzuch rozbudowane , ciala w kształcie gruszki-XVII w pijawilo się przekonanie ze akt kobiecy jest naturalniejszy,atrakcyjniejszy niż meski2 Mezczyzna sztuka attycka ok. 600 l pne akt meski-Kuros postac meska idealna odpowiada wypracowanym kanonom piekna,ostre wiecia w talii,nieco androgenizna sylwetka ,podobnie jak w tym okresie kobiece-Poliklet doryforos ok. 450 pne sylwetka mezomorficzna-Myron Dyskobol-rzezby przedstawiające sportowcow-Leonardo da Vinci człowiek witruwianski najperfekcyjniejsze rozrysowanie ciala meskiego -portret Karola I cialo potężne,również kształt gruszki Rodzaje budowy ciala wg SHELDONA 1 Mezomorfia-osoby zbudowane proporcjonalnie ale dobrze umięśnione 2 Endomorfia-osoby w typie sylwetki szerokiej 3 Ektomorfia-osoby odznaczające się smukla budowa Cialo w kulturze współczesnej:Cialo wizualizowane,cialo szczuple, fragmentaryzowae ,mlode i nagie, wyzwolone z fatalizmu,konsumujące i konsumowane Wkl VIII Pionierskie badania nad rodzajem w reklamie- Reklama ilustrując zachowania ludzi zaczerpnięte z zycia codziennego i powielając stereotypowe koncepcje rol społecznych oraz relacji miedzy płciami tworzy hiperrytualizacje Reklama wzmacnia stereotypy kobiet i mężczyzn które wyst, w społeczeństwie. Typologia wizerunkow kobiet i mężczyzn emitowanych przez polskie stacje wg Arcimowicza 1999-20051 wizerunki kobiet-hedonistka zajmuje się wlasnym cialem ,gospodyni domowa,opiekunka dziecka.kobieta aktywna zawodowo,obiekt seksualny2

wizerunki mężczyzn:profesjonalista,maz,glowa rodziny,kochanek,opiekun dziecka,mezczyzna w praach domowych,mezczyzna metroseksualny Reklamy od 1999 rokumężczyźni:1 profesjonalista-pzu-knorr2 maz- cillit,Okocim3 glowa rodziny ubezpieczenie hestia4 kochanek NIVEA5 opiekun dziecka danonki6 mezczyzna w pracach doowych DosiaWizerunki kobiet Hedonistka Nicea,gospodyni domowa ludwik,opiekunka dziecka lenor,kobieta aktywna zawodowo,obiekt seksualny simplus team.Wkl IX Wizerunki plci w filmie polski po 1989roku Typologia wiezrunkow kobiet w f.p.1 dziwkaz upodobania psy luksusowa kiler zakochani 2 nimfetka nastolatka często niewierna Sara uprowadzenie Agaty 3 Modliszka wysysa sok, usidla mężczyznę Tato 4 Bezneswomen-kobieta interesu,kobieta sukcesu zycie jako smiertelna choroba 5 dobra zona duze zwierze typologia wizerunkow mężczyzn 1macho psy demony wojny 2 gangster Sara 3 biznesmen mlode wilki dług 4 Mezczyzna wrażliwy kiler 5 opiekun dzieka zurek Wkl X pojecie androgyniiAndro-mezczyzna,gyne-kobieta,andro-gynus dwupłciowy zacieranie się roznic rodzajowych w kulturze współczesnej czego dotyczy androgynia 1 zacieranie roznic w wyglądzie zewnętrznym kobiet i mężczyzn 2 unifikacja rol i zachowan przedstawicielami poszczególnych plci w zyciu prywatnym 3 unifikacja rol oraz zachowan mężczyzn u kobiet w sferze publicznej pojecie androgynii-wg mysli gnotyckiej bog jako istota dualistyczna ,wg Carla Gustawa junga pojecia anima i animus.wg sandry Bem-inwentaz rol płciowych,Juna animus-w psychice kobiecej pierwiastek meski .Archetypy biora udzial w procesie indywidualizacji. Instynkt pomaga rozpoznac kobiecość i męskość. Osiagniecie pelni nie może istniec bez pogodzenia się z istnieniem pierwiastka kobiecego i meskiego Sandra Bem pokazala ze osoby androgyniczne nie sa osobami chorymi.Zyja pelniej od osob określonych płciowo.Wyznaczniki kobiecości i męskości to glownie stereotypy do których probujemy się dopasowac. Typologia nowych wzorow męskości w Polsce 1 relacja mężczyzny-dziecko:opiekun dziecka,partner dziecka 2 relacja mezczyzna kobieta-wrazliwy partner mezczyzna w pracah domowych 3 wygląd mężczyzny-mezczyzna metroseksualny,mezczyzna o wyglądzie androgynicznym 4 relacja mezczyzna-mezczyznatroskliwy przyjaciel, gej 5 zawod:model,tancerz erotycznyWkl XI Czynniki warunkujące meska przemoc wg Michaela ChigilieriegoBudowa mozgu-u mężczyzn podwzgórze jest 2,5 raza wieksze niż u kobiet , warunkuje ono seksualnośćTwierdzi on ze agresja nie może być powodowana przez obrazy przemocy w mass-

mediach,bo istnieja plemiona,w których tych mediow nie ma , a przemoc istnieje.Twierdzi ze przemoc jest bo mężczyźni bronia partnerke przed zapłodnieniem przez innych facetow,podswiadoma chec przekazania genow. Mezczyzni sa bardziej rozwiezli. Reakcje na niewierność seksualna Mężczyźni najbardziej boja się zdrady seksualnej a kobieta emocjonalnej ,mezczyzna boi się ze wychowuje nie swoje dzieci ; a kobiety boja się , ze jeśli facet przelewa uczucia gdzie indziej to zabraknie ich dla dzieci Wladza przyciąga kobiety bo facet posiadający wladze zapewni bezpieczeństwo jej i jej dzieciom.My bezskutecznie staramy się oduczyc agresji mężczyzn,bo ona jest uwarunkowana przez biologie przyczyny meskiej przemocy wg Dawida BussaPrzemoc meska jest wynikiem ewolucji,przemoc jest wynikiem bezwzględnego dazenia do reprodukcji emancypacyjna teoria przestępstw w ostatnich dekadach zaobserwowano zmiany pod względem typow wykroczen i wzrost liczby przestępstw popełnianych przez kobiety-zmiany dotyczące zakresu i specyfiki przestępczości kobiecej,stanowia logiczna konsekwencje ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet czynniki kształtujące meska dominacje i przemoc wg Pierre a Bourdieu 1 habitusy rozwojowe jako matryce percepcji i zachowan 2 wykorzystanie roznic biologicznych miedzy płciami do skonstruowania społecznej roznicy rodzajow 3 rozbudowany system przemocy symbolicznej 4 niedostrzegalność przemocy symbolicznej dla jej ofiar 5 sprawowanie władzy przy współudziale tych którzy tej władzy podlegaja 6 asymetria plci i jej symbolika 7 wykluczenie kobiet z najwyższych gier 8 relacyjne potwierdzenie męskości HABITUS RODZAJOWY zespol norm postepowania przypisany płciom w społeczeństwie Wkl XII Męskość-kobiecosc jako wymiar kultury wzory podzialu pracy skorelowane z plcia w społeczeństwach lowiecko-zbierackich 1 mężczyźni poluja,kobiety przygotowuja lup do spozycia 2 mezcyzni poluja ,kobiety zbieraja 3 mężczyźni poluja,kobiety i mężczyźni zbieraja 4 mężczyźni lowia,kobiety poluja i zbieraja 5 mężczyźni i kobiety niezależnie od siebie poluja, lowia i zbieraja 6 m i k wspólnie poluja i zbieraja SRI test ideologii i rol płciowych.najbardziej postepowa jest Holandia a najmniej Nigeria cechy charakteryzujące kultury miejskie wg Hofstede a- maly procent kobiet w organach władzy państwowej-dominujaca religia kladzie nacisk na meskie prerogatywy-emancypacja kobiet postrzegana jest jako zagrozenie pozycji meskich dominujacymi wartościami w społeczeństwie jest sukces materiany i postep-meskosc laczona jest z

asertywnoscia,ambicja sila-kobiecosc wiazana jest ze stereotypowymi cechami delikatnością i opiekuńczością-chlopcy sa socjalizowani do podejmowania walki ,dziewczynki do jej unikania chlopcy i dziewczęta wybieraja szkoly przygotowujące do odmiennych zawodow-sukces zawodowy mężczyzn przeklada się na zycie osobiste stosunkowo slabo rozwinieta jest opieka spoleczna w tym nad samotnymi matkami-wysoki budzet przeznacza się a sprawy militarne zas relatywnie niskie na ochrone środowiska roznice miedzy m i k-seksualnosc w kulturze meskiej jest bardziej tematem tabu,w kobiecych otwarta dyskusja na tematy seksualne-w kult.meskiej mniej związków nieformalnych-aborcja, antykoncepcja, homoseksualizm stanowi wieksze tabu w kulturze meskiej,w kult.meskiej zony sa bardziej zalezne od mezow cechy kultury polskiej świadczące o jej kobiecości wg Pawla Bosaka: matka boska i matka polka,dama polka i la belle polonaise,slaba wladza polityczna słabych mężczyzn,pokonani bohaterowie romantyczni,jezyk kulturowych skryptow afektywnych zdrobnienia i inne fenomeny językowe,feminizacja ielu zawodow ,również tych uwazanych na zachodzie za meskie,względnie niska patologia oraz przestępczość seksualna wobec kobiet,humanizm jako centralny ,empirycznie potwierdzony wymiar kulturowy.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument