Przedmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Przedmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (118 KB)
1 strona
800Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: kryterium przedmiotowe, przychody kredytowe, wydatki kredytowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

4.Przedmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych.

Kryterium przedmiotowe pozwala wyodrębnić rodzaje zjawisk pieniężnych niezależnie od tego jakie podmioty biorą w nich czynny udział, dokonując

wydatków czy też realizując przychody pieniężne.

Kryterium przedmiotowe pozwala wyodrębnić

a)przychody i wydatki (strumienie) pieniężne ekwiwalentne albo rynkowe – cechą charakterystyczną jest powiązanie wydatku jednego podmiotu

gospodarczego ze wzajemnym świadczeniem ze strony innego podmiotu

gospodarczego, który realizuje przychód pieniężny

Przychody i wydatki pieniężne rynkowe:

- ruchy pieniądza związane z zakupem towarów i usług - wynagrodzenie za pracę

Dla przychodów i wydatków ekwiwalentnych w warunkach gospodarki

rynkowej charakterystyczne jest to, że nie są one regulowane przez

mechanizm rynkowy, który wyznacz ceny i stawki wynagrodzeń w zasadzie zgodnie z relacjami popytu i podaży. Chociaż działanie

mechanizmu rynkowego może podlegać różnorodnym zewnętrznym

wpływom na skutek np. opodatkowania sprzedaży towarów prawnej

interwencji państwa na rynku pracy (ustalenie m. in. płacy), podejmowanie działań regulacyjnych przez związki zawodowe.

b)przychody i wydatki pieniężne redystrybucyjne zwane także transferami

– ich cechą charakterystyczną jest brak wzajemnego świadczenia ze

strony podmiotu gospodarczego otrzymującego środki pieniężne od innego podmiotu.

c)przychody i wydatki pieniężne kredytowe (związane z operacjami

kredytowymi banków)

Przychodami kredytowymi nazywamy przychody pieniężne jakie

osiągają nie bankowe jednostki gospodarujące zadłużające się w bankach, a więc wykorzystujące pożyczki bankowe.

Wydatkami kredytowymi są wydatki tych jednostek związane ze spłatą

poprzednio wykorzystanych kredytów bankowych

Dla banków udzielenie kredytu nie jest wydatkiem pieniężnym,

spłata kredytu poprzez pożyczkobiorców nie jest przychodem pieniężnym. W przypadku przychodów i wydatków kredytowych mamy do czynienia z

kreacją nowych i likwidacją istniejących zasobów pieniężnych.

d)wyróżniamy jeszcze oszczędności różniące się od poprzednich trzech

strumieni pieniężnych tym, że są zatrzymywane w ruchu strumieniem pieniężnym a więc w rzeczywistości zasobem.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument