Orientacje marketingowe - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce
moralny_niepokoj
moralny_niepokoj19 marca 2013

Orientacje marketingowe - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce

PDF (129 KB)
7 strona
741Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu marketingu: orientacje marketingowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

1

wykład 04.03.2006

Marketing

Marketing to sztuka zdobywania utrzymywania i rozwijania klienta poprzez tworzenie dawanie i komunikowanie mu wartości, które maja dla niego największe znaczenie

Orientacje marketingowe Orientacja produkcyjna – orientacja zgodnie, z którą najważniejszym celem jest produkcja po jak najniższym koszcie i oferowanie produktu po jak najniższej cenie Orientacja produktowa – dla tak działających firm najważniejszym celem jest zapewnienie odpowiedniego stosunku jakości oferty do dej ceny Orientacje sprzedażowa – orientacja w której celem firmy jest pobudzenie popytu na posiadane produkty poprzez wykorzystanie reklamy (nacisk na sieci produkcyjne) Orientacje marketingowa – orientacja zgodnie z którą firma najpierw poznaje potrzeby i preferencje klientów, aby następnie stworzyć ofertę im odpowiadającą. Orientacja społeczna – maksymalizacja zysku realizują cele społeczne np. ochrona środowiska

Funkcje pełnione przez marketing Zakup – identyfikacja selekcja i ocena źródeł podaży negocjacje warunków nabycia lub dzierżawy Sprzedaż – identyfikacja wiązana z celami konsumentów stymulowanie popytu po przez podaż osobistą reklamę promocje sprzedaży propagandę gospodarcza negocjowanie warunków sprzedaży lub dzierżawy utrzymywanie niezbędnych zapasów zapewniających ciągłość sprzedaży Standaryzowanie – tworzenie asortymentu i standartów jakościowych sortowanie według ustalonych standardów jakościowych tworzenie warunków zakupu według wzorców Finansowanie - zabezpieczenie w środku finansowe produkcji transportu promocji sprzedaży finansowanie zakupu towarów i uslog Ponoszenie ryzyka – przejmowanie odpowiedzialnością ora kontrola ryzyka związanego z działalnością marketingowa łącznie z ryzykiem z tytułu szkód wad oraz ryzykiem wynikającym z cech fizyko – chemicznych

2

Gromadzenie informacji rynkowych – identyfikacja i analiza rynkowych szans rozwój i administrowanie badaniami rynku, przeprowadzenie rynkowych eksperymentów gromadzenie informacji o konkurentach dostarczanie informacji do podejmowania decyzji rynkowych Badania marketingowe – to systematyczne i celowe gromadzenie i analizowanie informacji istotnych dla podejmowania decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie

Sposoby gromadzenia informacji marketingowych Badania wtórne – wewnętrzne i zewnętrzne polegają na zbieraniu informacji już istniejących gromadzonych opublikowanych np. raporty roczne prasa Internet. Badania pierwotne – wewnetrzne i zewnetrzne polegaja na przeprowadzeniu własnych badań i wykorzystaniem jednej z następujących metod: ankiety wywiady, obserwacji lub eksperymentu Segmentacja rynku: segmentacja – podział rynku na względne jednorodne (homogeniczne)grupy konsumentów według określonych kryteriów Warunki skutecznej segmentacji

- wyodrębnione segmenty w istotny sposób różnią się pomiędzy sobą - firma różnicuje działania marketingowe na danych segmentach - liczebność segmentu jest interesująca dla firm - istnieje kanał komunikacji z danym segmentem

Kryteria odnoszące się

do konsumenta Kryteria odnoszące się

do zakupu produktu lub sytuacji Społeczno

ekonomiczne Demograficzne Psychograficzne Wzorce

konsumpcji Warunki zakupu

Oferowanie korzyści

Dochód Wiek Styl życia Częstotliwość użytkowania

Rodzaj sklepu Postrzeganie korzyści

Zawód Płeć Aktywność Lojalność wobec marki

Czas zakupu

Wykształcenie Wielkość rodziny

Zainteresowania Wielkość jednorazowego

zakupu

Miejsce zamieszkania

Faza cyklu rodziny

Narzędzia marketingowe Instrumenty marketingu (marketing mix, mieszanka marketingowa 4*P) Firma P – produkt P – price – cena P – place – dystrybucja P – promotion – promocja

Klient P – korzyść C – koszt D – dostępność P – atrakcyjność

3

wykład 23.04.2006 Temat: Polityka produktu i ceny

Polityka produktu nie jest pojmowana jako część fizyczna.

rdzeń produktu – istota produktu: - produkt fizyczny - cechy funkcjonalne - rozwiązania techniczne produkt rzeczywisty – postrzeganie produktu: - znak handlowy - marka - cena - jakość - opakowanie - wzór, cecha - kontakt z konsumentem - materiał (surowiec) - styl - załoga – wygląd i cechowanie

produkt poszerzony – korzyści dodatkowe: - naprawy - konserwacje - instalowanie - instrukcja - kredyt - wycofanie (reklamacje) - empatia załogi - dostarczanie - gwarancja - rękojmia - części zapasowe - usługi (gotowość świadczenia) - dostępność punktów usługowych - usługi dodatkowe

rdzeń produktu

produkt rzeczywisty produkt

poszerzony

4

CYKL ŻYCIA PRODUKTU (badania Rogers’a)

Obecnie na świecie jest tendencja do krótkiego cyklu życia produktu.

KLIENCI W RÓŻNYCH FAZACH pionierzy

2,5% wcześniejsi naśladowcy

13,5%

wczesna większość

34%

późna większość

34%

maruderzy 16%

śmiali zintegrowani ze społecznością

przeciętne wykształcenie

gorzej wykształceni

gorzej wykształceni

ryzykanci liderzy opinii średnie dochody sceptycy niskie dochody bogaci bogaci przeciętny status

społeczny niskie dochody starsi

introwertycy wykształceni -------------------- tradycjonaliści nonkonformiści konformiści konserwatyści -------------------- -------------------- liderzy -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

GRUPY PRODUKTÓW – MATRYCA BCG (Boston Cnsulting Group)

wysoki znaki zapytania (problematyczne dzieci)

gwiazdy

niski psy dojne krowy

niski wysoki

0

I II

III IV

sprzedaż

zyski

5

Temat: Opakowanie, asortyment i znak towarowy asortyment – cała oferta handlowa; tworzy linie produktu, może on być głęboki lub płytki, szeroki lub wąski Opakowanie w sklepach samoobsługowych pełni rolę niemego sprzedawcy. znak towarowy (potocznie marka) – słowny, graficzny, przestrzenny, dźwiękowy, mieszany. Służy on identyfikacji producenta lub sprzedawcy i wyróżnia od konkurencji. Innowacje – definicje: a) wg J. Shumpetera – nowy produkt lub ulepszenie, nowa metoda produktu, nowy rynek

zbytu, nowe surowce, nowe formy organizacji. b) wg Ph. Kotleta – jakiekolwiek dobro (…) postrzegane jako nowe. c) wg Ch. Freemana – pierwsze handlowe zastosowanie produktu, procesu, systemu,

urządzenia. Proces tworzenia nowych produktów: 1. zbieranie pomysłów 2. ocena i selekcja pomysłów 3. rozwój i testowanie koncepcji produktów 4. przygotowanie strategii marketingowej 5. analiza ekonomiczna 6. testowanie rynku 7. sprzedaż

Temat: Polityka ceny

Cena z punktu widzenia firmy jest jedynym narzędziem marketingowym, który bezpośrednio przyczynia się do powstania dochodów. z punktu widzenia klienta to koszt nabycia danego produktu, a zatem cena powinna odzwierciedlać wartość jakie dane dobro posiada w oczach klienta. Funkcje ceny: a) osiąganie celów związanych z zyskiem b) osiąganie celów związanych ze sprzedażą c) osiąganie celów związanych z kontrahentami d) osiąganie celów związanych z tożsamością

cykl „śmieszne rzeczy lub gadżety”

cykl z receklami

6

Rodzaje rabatów: a) dla pośredników: funkcjonalny, ilościowy, wierności, czasowy b) dla odbiorców finalnych: obniżka płatności gotówkowych, za ilość, wynagrodzenie

wierności dyskryminacja cenowa – zróżnicowanie ceny w zależności od miejsca i czasu zakupu 3 grupy metod wyznaczania ceny: a) kosztowe – najczęściej są stosowane, dają gwarancję, że cena pokryje koszty i da jakiś zysk b) popytowe – punktem wyjścia do ustalenia ceny jest analiza charakteru popytu (rośnie, maleje, itp.) c) konkurencyjne – punktem wyjścia tutaj będzie konkurencja, na podstawie cen konkurencji wyznaczamy własną. strategie cenowe – cena w okresie

wprowadzania niska wysoka

cena w okresie dojrzałości

niska polityka dyskontowa polityka zgarniania śmietanki (skimingu)

wysoka polityka przenikania (penetracja cenowa)

polityka wysokich cen

polityka dyskontowa – polega na tym, ze w każdym etapie cena jest niska polityka cen wysokich – cena ciągle jest wysoka polityka zgarniania śmietanki – wprowadzenie po cenie wysokiej i stopniowo ją obniżamy polityka przenikania – wprowadzenie po cenie niskiej, a potem stopniowo ją podwyższamy

cena bazowa

popyt

pozycja firmy na rynku

klienci konkurencja

rynek

wizerunek

marka innowacyjność

produktu

koszty

asortyment

czynniki zewnętrzne

czynniki wewnętrzne

7

dyskontowa

zgarniania śmietanki

cen wysokich

penetracji cenowej

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument