Funkcja efektotwórcza - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Funkcja efektotwórcza - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (189 KB)
1 strona
540Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: funkcja efektotwórcza; efektywność, inwestycja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Funkcja efektotwórcza.

Y 300 e = = = 0,30 I 1000 e- efektywność inwestycji I – masa inwestycji

Y – przyrost produktu spowodowany nakładami inwestycyjnymi Jeśli inwestycje wynosiły 1000 a przyrost PKB 300 to wskaźnik efektywności inwestycji = 0,30 ( czyli 30 gr. Z jednej złotówki inwestycyjnej ). Oprócz tych impulsów czy jesteśmy w stanie udowodnić że HZ jest w stanie zwiększyć jeszcze średnią efektywność nakładów inwestycyjnych a w ostatecznym rachunku PKB. Zamiast 30 gr. otrzymać np. 35 gr. czy też więcej. Hipoteza: HZ może zwiększyć e . Oczywiście ponownie przyjmujemy model gospodarki zamkniętej i otwartej w celu dokonania porównania. en – efektywność gospodarki otwartej e – efektywność gospodarki zamkniętej en > e

en = e + e I sposób – efekt przemian strukturalnych

en = e e

ep es Zmienia się struktura gospodarki i zmienia się struktura nakładów inwestycyjnych. Jedne inwestycje są wycofywane całkowicie a inne zwiększane w sposób bardzo wyraźny. Nadwyżka towarowa będzie trafiała na rynki zagraniczne, będzie źródłem zdobywania dewiz na zakup towarów z których produkcji zrezygnowano. Dzieje się to na skutek międzynarodowego podziału pracy. Zwiększa się pula nakładów inwestycyjnych ze źródeł zagranicznych. Jeśli chcę się włączyć do międzynarodowego podziału pracy z myślą o przyśpieszeniu wzrostu gospodarczego za pomocą zwiększenia efektywności nakładów inwestycyjnych ( oczywiście za pomocą HZ ) to muszę dokonać ekspansji eksportowej na rynkach zagranicznych aby był większy niż w latach poprzednich. Muszę w tym celu zmienić strukturę nakładów inwestycyjnych, wybrać dziedzinę koncentrując na niej swoją uwagę i tam zwiększyć tą pulę nakładów. Aby tego dokonać muszę obniżyć procentowy udział innych dziedzin gospodarki w inwestycjach. Każda gałąź cząstkowo ma swoją efektywność ( np. przemysł, rolnictwo, budownictwo) Przyjęto że efektywność nakładów w przemyśle jest 2 razy wyższa niż w rolnictwie. W roku wyjściowym przekazywano do przemysłu 10 % nakładów inwestycyjnych a do rolnictwa 70 % czyli gałęzi o niskiej efektywności. Jeśli w roku następnym do przemysłu damy 40 % nakładów a do rolnictwa 30 % nakładów to zwiększenie nastąpi kosztem rolnictwa. Jednak średnia efektywność będzie miała tendencję rosnącą bo przekazaliśmy więcej nakładów do bardziej efektywnej dziedziny gospodarki. Jeśli nie zmienia się efektywność w gałęziach a zmienia się struktura nakładów to średnia efektywność w całej gospodarce zwiększa się. Handel Zagraniczny zmienia więc strukturę nakładów inwestycyjnych.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument