Procedura planowania operacyjnego - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Procedura planowania operacyjnego - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (263 KB)
3 strony
593Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: procedura planowania operacyjnego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

PROCEDURA PLANOWANIA OPERACYJNEGO

-występuje w więcej niż połowie firm w PL

-sporządza się w przekroju komórek i zawodów (kwalifikacji)

-dotyczy przeważnie 1 roku - ustala się rzeczywiste potrzeby - wiąże się to

z rachunkiem kosztów pracy

ZAWIERA NAST. INFORMACJE:

1. zapotrzebowanie na nowych pracowników i źródła pokrycia

2. rozmiary niezbędnej redukcji zatrudnienia

3. działania w zakresie szkolenia i rozwoju

4. przesunięcia pracowników (restrukturyzacja)

5. sposób poprawy wydajności pracy

ETAPY:

POROWNANIE POPYTU I PODAŻY

D=S popyt=podaż -nie będzie zwolnień i nie będzie rekrutacji (chyba,

że ktoś odejdzie)

Cele firmy Zasoby pracy

Plany organizac. Plany sprzedaży na wewn. rynku na zewn. rynku

POPYT na pracę PODAŻ (przewidywana)

P L A N Z A T R U D N I E N I A

rekru-

tacja

pracow-

ników

szko-

lenie i rożwój

przesu-

nięcia wewn.

poprawa

efekty- wności

zwolnie-

nia z pracy

PLAN KOSZTÓW

PRACY

jako narzędzie weryfikacji i

wyboru optimum

docsity.com

D>S popyt>podaż -rekrutacja najlepsza ale droga, najpierw trzeba

przeanalizować

1.możliwości zastosowania elastycznego czasu pracy

2.zatrudniania pracowników na czas określony

3.powierzenie części prac wyspecjalizowanym firmom

D<S popyt<podaż -tutaj najlepsza wydaje się redukcja, ale najpierw

dzielimy na grupy:

1.niezbędni do funkcjonowania - specjaliści, kierownicy,

efektywni

2.o niskich kwalifikacjach - łatwi do zastąpienia

(to tu szukamy kandydata do zwolnienia)

Trzeba też rozpatrzyć inne możliwości:

1. ograniczanie liczby godzin nadliczbowych

2. zaproponowanie części pracowników przejścia na niepełny etat

3. zaplanowanie dla części pracowników przymusowych urlopów (płatnych

częściowo lub niepłatnych)

4. zachęcenie do przejścia na wcześniejszą emeryturę

Jeśli zwalniamy małą liczbę pracowników to USTAWOWE WYMÓWIENIA,

jeśli zaś zwalniamy dużo to ZWOLNIENIA GRUPOWE, a to wiąże się ze

skomplikowaną procedurą i odprawami.

Czynniki od których zależy wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie

1. zewnętrzne (sytuacja gosp, np. recesja)

2. wewnętrzne

A. wielkość produkcji + pracochłonność

B. poziom specjalizacji produkcji

C. zakres kooperacji

D. poziom techniczny prod. w przyszłości

E. znajomość przepisów, zmian w prawie pracy

F. przeprowadzenie wyboru: co robić samemu, a co zlecić, czy

zatrudniać na umowy-zlecenia czy na godziny nadliczbowe

G. czy zmienia się struktura org.

docsity.com

H. jakie będą tendencje w strukturach zawodowo-kwalifikacyjnych

pracowników

PRAWIDŁOWOŚCI w H:

-następuje skokowy spadek zapotrzebowania na robotników (w PL to

jeszcze 70%, w USA juś tylko 4%) i na ich kwalifikacje (PL 54%

zawodowe lub niższe, Niemcy większość średnie)

-zmienia się struktura w firmach:

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument