Wybiórczości stosunku do różnych stadiów rozwojowych - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Wybiórczości stosunku do różnych stadiów rozwojowych - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia

PDF (163 KB)
3 strony
738Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin dotyczące wybiórczości stosunku do różnych stadiów rozwojowych
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

2) wybiórczości stosunku do różnych stadiów rozwojowych(2 poglądy)

a)niektórzy uważają, ze lepszy jest ten drap. który atakuje samice szkod. Ze niszczy tą

formę szkod. Która daje jaja a potem rozwijaja się larwy. Taki drap. nie dopuszcza do

dalszego Rozyn. Szkod. Jeżeli ten drap. rozpocznie dzailalnosc pozniej, gdy złoży jaja

jego działanie mniej efektywne.

b) wartość drap. zwiekasz się jeżeli niszczy ona jaja i larwy szkod. Drap. atakuje szkod

w młodszych stadiach rozwojowych, niszczy przed wyrządzeniem przez niego szkod.

Np. dziobałek gajowy preferuje postacie dorosłe i nimfy szkodnika. Zdolny do

szybkiego ograniczania populacji przędziorków. Ale niszczy ja to ta populacja szybko

się odbudowywuje. Ambliseus- odżywia się młodszymi stadiami przędziorków

otrzymuje liczebność na stalym niskim poziomie. Najwieksza wartością odznaczaja się

te gat. drap. odżywiające się tymi samymi/ wszystkimi stadiami rozwojowymi.

3)zapotrzebowanie pokarmowe wpływ pożywienia Ilość ofiar które drap. musi spożyć

aby utrzymać się przy zyciu, względnie przejść cały cykl życiowy. Zapotrzeb. Pokarm.

Konieczne do przeżycie, jest mniejsze od zapotrzeb. Pokarm. (konieczność) do przejscia

pezrz wszystkie stadia rozwojowe, do normalnego rozwoju. To zapotrzb. Jest nie stałe

dla wszystkich gat. zmienia się od pogody, stadiów rozwojowych gat. drap.od gat. ofiary

i wielkości. Ilość zjadanego pokarmu jest większa zawsze od zapotrzebowania

pokarm.Zalezy od zagęszczenia ofiary i stopnia wygłodzenia drap. czasem zalezy od

płci(pluskwiaki) Zapotrzebowanie jest mniejsze tzn, ze drap. konsumuje mniej ofiar. Ma

szanse przeżycia w przypadku odżywiania się osobnikami fiar znajdujących się w

rozproszeniu. Populacja utrzymywana jest na niskim poziomie. Drap. zjadające dużo i

mające większe zapotrzeb. Przy małym zagęszczeniu ofiar opuszczają te porażone roś.

Wielkość drapieżcy np. niszczacy przędziorki drap. odpowiadający mu rozmiarami, niż

wiekszy. Owady drapieżne jak złotooki, biedronki, maja mniejsze znaczenie w

ograniczaniu populacji przędziorków niż dobroczynkowate.

Aby poznac efektywność drapiez. musimy poznać max liczbę niszczonych ofiar,

zagęszczenie populacji przy którym ta max liczba zjadanych ofiar może być

odnaleziona. Bardzo duże zagęszczenie ofiar stymuluje efektywność niektórych drap.-

reakcja niszczenia ofiar bez źródła drap.

docsity.com

4)rozmieszczenie drap. w stosunku do ofiary Różne taksje:drap. musi znaleźć czyli im

bardziej rozmieszczenie pokrywa się z ofara to tym łatwiej. Wazna role odgrywają gat,

wyspecjalizowane. Jeżeli działają gat. nie wyspecjalizowane zmniejszają się zalezności

miedzy rozmieszczeniem drap. a rozmieszczeniem ofiar. Wysoce efektywny drap. nie

koniecznie musi wystep. W ściśle tych samych miejscach co ofiara. Musi istnieć w

miejscu w którym ofiara się kryje, gdy dużo jest drap. Drap. musi mieć zdolność

wyszukiwania np. dziobałek gajowy zarówno jak i larwy złotooków występuja na dole

liścia, a więc tam gdzie licznie występ. przędziorki w mniejszym stopniu znajdowanego

na końcu pędu, gdzie występ. Mszyca jabłoniowa. Mszyca odpowiadała jako pokarm.

M. jabłoniowa dla niektórych gat. jest trująca. 5)synchronizacja sezonowa te drapieżce

które występ. W stanie aktywnym przez cały okres występ. Szkodnikamają wieksze

szanse ograniczania liczebnośi tych ofiar aniżeli te które występ. Okresowo. Dobrze

wykształcone u gat. wyspecjalizowanych np. drapieżne roztocza odzywiające się

przędziorkami. W stosunku do miodówki jabłoniowej synchronizacje wykazuje tasznik

jabłoniowy. Lepsza synchronizacje te drap. które mają w ciagu roku więcej niż jedna

generacje.

6)specjalizacja pokarmowa drap. i rola pokarmowa drap. wyspecjalizowane dobra

synchronizacja rozwoju, w czasie, w rozmieszczeniu, zachowaniu, w zdobywaniu ofiar.

Drap. wyspecjal. jest zdolny do utrzymywania ofiar na niskim stopniu liczebności niż

drap. niewyspecjal. Gat. niewyspecjal. wystepuje nie zależnie od występowania i

liczebności 1 gat. On może łatwo odżywiać się innymi gat. owadów i roztoczy.

a)utrzymuje stabilność całych biocenoz b)mogą mieć duze znaczeni w szybkim

ograniczaniu większych liczebności szkod. A to wiąże się ze zmniejszeniem strat.

c)nieliczne występ.ale ograniczają szkod. w miejscu które drap. wyspecjal. nie

wystepuje. Gatunek wyspecjalizowany, który w sytuacji braku pokarmu właściwego

może korzystać z innego źródła pokarmu jak np. przypadkowo występ. Gat. Pożywienie

uzupełniające może przyczyniać się do efektywności działanie\a drap. Może

warunkowac utrzymywane się drap. na roś. Mimo spadku populacji głownej ofiary.

Może zwiększać płodność drap. zwiększając w ten sam sposób liczebność.

7)współzawodnictwo wewnątrz i międzygatunkowe Gat. odżywiające się tym samym

pokarmem konkurują ze sobą. Te które maja większe zdolności poszukiwawcze one

docsity.com

zwyciężają w tej konkurencji np. przędziorki występ. W sadach, drapieżnymi owadami,

1 gat. drapieżców stawał się liczniejszy kosztem pozostałych gat. 2 różne gat. drap. o

tych samych wymaganiach i zdolnościach poszukiwawczych, mających ta sama ofiare

to wśród nich liczny drap. będzie ten który będzie wybierał młodsze stadia rozwojowe.

Gat. które będą preferować młodsze stadia szkod. będą w tym współzawodnictwie

wygrywać. Dobroczynkowate i przędziorki- mniej wiecej ta sama wielkość; dziubałek

gajowy i tasznik jabłoniowy z pokarmu korzystają podobnie.

Konkurencja miedzygatunkowa- nie jest zawsze reguła są przypadki 2-3 gat. owadów

drap. odżywiaja się tym samym szkod. ale nie przeszkadzaja sobie nawzajem. Nie

zwieksza się liczebność 1 gat. drap. kosztem drugiego. Jest konkurencja między osobn.

Należącymi do tego samego gat. silnie zaznaczone te same wymagania, zdolności

poszukiwania sposób zachowania. Może wystąpic konkurencja o pokarm, miejsce itp.

W konkurencyjności może dochodzić do kanibalizmu, mogą być niszczone gat. tego

samego rodzaju, widoczne u bzygowatych, larwy tego samego gat. ale będące w

różnych stadiach rozwojowych, te młodsze były zjadane przez starsze. Niektóre gat.

bzygowatych składają jaja bez obecności mszyc. Nie ma ofiary i to larwa czeka. Larwy

wylęgaja się te silniejsze zjadane później wylęgające się.

Konkurencja wewnątrz gatunkowa-to samoregulacja populacji. Samoregulacja

liczebności popul. U przędziorka następuje gdy gat. występ. Licznie, silnie uszkadza

liście ale w skutek braku pokarmu, maleje płodność samic, a to powoduje obniżenie

liczebności szkodnika.a to może wpłynąć na lepsze działanie drap. Zmniejszenie

liczebności może wpłynąc na efektywność drapieżców.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument